×
Ing. Jan Douda, Ph.D.
banner

Granty

Příčiny variability mokřadních olšin a lužních lesů jižních Čech a porovnání tří způsobů jejich klasifikace

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, 2005-2005

Dynamika půdních vlastností ve vztahu k ontogenezi jedlobukového pralesa

GA FLE, 2006-2006

Faktory ovlivňující přežívání a vitalitu sladkovodních mlžů (Bivalvia: Unionidae) v larválním a juvenilním stádiu vývoje

CIGA, 2009-2010

Proměnlivost semenné banky na vlhkých loukách podél gradientu produktivity

GA FZP, 2010-2010

Postglaciální kolonizace druhů Alnus glutinosa a Alnus incana: analýza DNA a fosilních záznamů

Grantová agentura ČR, 2011-2014

Jak ovlivňuje klíčení, růst a disperze úspěšnost rostlinných druhů v mokřadních olšinách

GA FZP, 2011-2011

Výzkum udržitelnosti ekosystémových služeb poskytovaných evropskými lužními lesy

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, 2018-2021