×
doc. Ing. Jiří Dvořák, Ph.D.
banner

Teaching Activities

List of Subject supervisor lectures
Basics of Forestry x x
Forest Harvesting and Transportation Technologies I. x x
Forest Harvesting andTransportattion Technologies II x  
Forest Harvesting (English version) x x
Forestry Production and Technology x x
Multioperational Technologies x x
Technical Basics of Forestry x x
Work Hygiene and Ergonomics x x
Forestry Mechanisation   x
Harvesting, Timber Transport and Wood Processing (English v.) x x
Logging and Wood Processing (English version) x x

Jiří Žáček : "Doba kráčí vpřed a svět se předhání. Už i blbci mají vyšší vzdělání."

Německé přísloví : "Tupce učit - jako umrlce léčit." 

Peter Jilemnický : "Keby to bolo možné, chodil by som do školy ako žiak. A že to neide, chodím do školy ako učitel."

 

Garantované předměty

DLTX20Y Lesní těžba a dopravnictví
DLTX22Y Lesnická mechanizace
DLTX23Y Modelování lesních výrobních systémů
DLTX25Y Teorie stavby strojů
DLTX26Y Vliv lesní techniky na životní prostředí
DLTX53Y Teorie stavby strojů
DLTX56Y Lesnická mechanizace
DLTX58Y Vliv lesní techniky na ŽP
DLTX63Y Lesní dopravnictví
DLTX64Y Lesní těžba
LTL12E Těžební a dopravní technologie I.
LTL71E Těžební a dopravní technologie II.
LTL72E Těžební a dopravní technologie I.
LTX02E Harvesting, Timber Transport and Wood Processing
LTZ73Z Technické základy lesního hospodářství
LZX01E Logging and Wood Processing