×
doc. Ing. Jiří Dvořák, Ph.D.
banner

Research Activities

2015 - 2018 / National Agency for Agricultural Research Head Researcher

Optimalizace sortimentace a druhování dříví zpracovávaného harvestorovou technologií a návrh postupů pro kontrolu přesnosti měření objemu výroby pro posílení produkční funkce lesa a zachování stability porostů vůči škodlivým činitelům.
[Optimization of cut-to-length logging and grading of harvester-processed timber and proposed control procedures of timber volume measurements accuracy with the objective to enhance the production function of forests and maintain stand stability with respect to harmful agents].

--------------------

2012 - 2013 / Ministry of Education Youth and Sports / Head Researcher

Analýza vybraných technických a technologických parametrů výroby energetické štěpky
[Analysis of selected technical and technological parameters of fuel chips production]

--------------------

2009 - 2011 / National Agency for Agricultural Research / Head Researcher

Vytvoření modelu pro efektivní nasazení těžebně dopravních technologií v nahodilých těžbách s minimálním environmentálním, sociálním a ekonomickým dopadem v postižených regionech
[The Model Processing for Effective Work of Logging and Hauling Technologies in Incidental Fellings with Minimal Environmental, Social and Economical Effects in Disaster Areas]

--------------------

2008 - 2010 / Grant Service; Forests of the Czech Republic, State Enterprise / Head Researcher

Vytvoření normativů pro harvestorovou technologii (harvestory, vyvážecí soupravy) v podmínkách LZ Dobříš, Konopiště, Boubín a Kladská
[Design of harvester technology (harvesters, forwarders) standards for the conditions of Dobříš, Konopiště, Boubín and Kladská Forest Enterprises]

--------------------

2001 - 2004 / Ministry of Education Youth and Sports / co-researcher

Obnova funkčních lesních ekosystémů Krušných hor, Dílčí úkol: Dopady antropogenní činnosti na lesní porosty po nasazení těžebně – dopravních technologií
[Restoration of functional forest ecosystems in the Krušné hory Mts., Partial objective: The impacts of anthropogenic activities on forest stands upon the deployment of logging and transport technologies]

--------------------

2001 / Fund: Herbert-Quant-Stiftung and University of Technology Dresden / co-researcher

Forstpolitische Folgeabschatzung einer EU-Erweiterung fur die Grenzregion zwischen Sachsen, Polen und Tschechien
[Forestpolitical Prognosis of Consequences of EU-Enlargement for the border region among Saxony, Poland and Czech Republic]

--------------------

2001 / University Development Fund / Head Researcher

Posouzení a prognóza využívání harvestorů a vyvážecích souprav v ČR
[Assessment and forecast of harvester and forwarder application in the Czech Republic]

 

 

Richard Philips Feynman : "Věda je jako sex. Jistěže má nějaké praktické výsledky, ale proto ji přece neděláme."

 

Hermann Julius Oberth : "Průměrní učenci se staví k vědě jako krmená husa ke krmení: Jen proboha už ne víc." 

(já jsem bohužel nebo možná bohudík na univerzitě jen průměrný učenec)

Vytvoření modelu pro efektivní nasazení těžebně dopravních technologií v nahodilých těžbách s minimálním environmentálním, sociálním a ekonomickým dopadem v postižených regionech

Ministerstvo zemědělství ČR, 2009-2011

Analýza vybraných technických a technologických parametrů výroby energetické štěpky

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, 2012-2013

Optimalizace sortimentace a druhování dříví zpracovávaného harvestorovou technologií a návrh postupů pro kontrolu přesnosti měření objemu výroby pro posílení produkční funkce lesa a zachování stability porostů vůči škodlivým činitelům.

Ministerstvo zemědělství ČR, 2015-2018

Rozšíření a inovace lesnického systému IterSoft

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, 2020-2023

Analýza čistoty práce harvestorové technologie v lesních ekosystémech v závislosti na výkonnosti práce

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, 2020-2021