×
doc. Ing. Jiří Dvořák, Ph.D.
banner

Research Activities

2015 - 2018 / National Agency for Agricultural Research Head Researcher

Optimalizace sortimentace a druhování dříví zpracovávaného harvestorovou technologií a návrh postupů pro kontrolu přesnosti měření objemu výroby pro posílení produkční funkce lesa a zachování stability porostů vůči škodlivým činitelům.
[Optimization of cut-to-length logging and grading of harvester-processed timber and proposed control procedures of timber volume measurements accuracy with the objective to enhance the production function of forests and maintain stand stability with respect to harmful agents].

--------------------

2012 - 2013 / Ministry of Education Youth and Sports / Head Researcher

Analýza vybraných technických a technologických parametrů výroby energetické štěpky
[Analysis of selected technical and technological parameters of fuel chips production]

--------------------

2009 - 2011 / National Agency for Agricultural Research / Head Researcher

Vytvoření modelu pro efektivní nasazení těžebně dopravních technologií v nahodilých těžbách s minimálním environmentálním, sociálním a ekonomickým dopadem v postižených regionech
[The Model Processing for Effective Work of Logging and Hauling Technologies in Incidental Fellings with Minimal Environmental, Social and Economical Effects in Disaster Areas]

--------------------

2008 - 2010 / Grant Service; Forests of the Czech Republic, State Enterprise / Head Researcher

Vytvoření normativů pro harvestorovou technologii (harvestory, vyvážecí soupravy) v podmínkách LZ Dobříš, Konopiště, Boubín a Kladská
[Design of harvester technology (harvesters, forwarders) standards for the conditions of Dobříš, Konopiště, Boubín and Kladská Forest Enterprises]

--------------------

2001 - 2004 / Ministry of Education Youth and Sports / co-researcher

Obnova funkčních lesních ekosystémů Krušných hor, Dílčí úkol: Dopady antropogenní činnosti na lesní porosty po nasazení těžebně – dopravních technologií
[Restoration of functional forest ecosystems in the Krušné hory Mts., Partial objective: The impacts of anthropogenic activities on forest stands upon the deployment of logging and transport technologies]

--------------------

2001 / Fund: Herbert-Quant-Stiftung and University of Technology Dresden / co-researcher

Forstpolitische Folgeabschatzung einer EU-Erweiterung fur die Grenzregion zwischen Sachsen, Polen und Tschechien
[Forestpolitical Prognosis of Consequences of EU-Enlargement for the border region among Saxony, Poland and Czech Republic]

--------------------

2001 / University Development Fund / Head Researcher

Posouzení a prognóza využívání harvestorů a vyvážecích souprav v ČR
[Assessment and forecast of harvester and forwarder application in the Czech Republic]

 

 

Richard Philips Feynman : "Věda je jako sex. Jistěže má nějaké praktické výsledky, ale proto ji přece neděláme."

 

Hermann Julius Oberth : "Průměrní učenci se staví k vědě jako krmená husa ke krmení: Jen proboha už ne víc." 

(já jsem bohužel nebo možná bohudík na univerzitě jen průměrný učenec)

The Model Processing for Effective Work of Logging and Hauling Technologies in IncidentalFellings with Minimal Environmental, Social and Economical Effects in Disaster Areas

Ministerstvo zemědělství ČR, 2009-2011

Analýza vybraných technických a technologických parametrů výroby energetické štěpky

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, 2012-2013

Optimalizace sortimentace a druhování dříví zpracovávaného harvestorovou technologií a návrh postupů pro kontrolu přesnosti měření objemu výroby pro posílení produkční funkce lesa a zachování stability porostů vůči škodlivým činitelům.

Ministerstvo zemědělství ČR, 2015-2018

Rozšíření a inovace lesnického systému IterSoft

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, 2020-2023

Analýza čistoty práce harvestorové technologie v lesních ekosystémech v závislosti na výkonnosti práce

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, 2020-2021