×
Mgr. Kristýna Eliášová
banner

Eliášová Kristýna

Odborný asistent - Katedra chovu zvířat a potravinářství v trop.

Pracuji na ČZU jako odborný asistent na Katedře chovu zvířat a potravinářství v tropech Fakulty tropického zemědělství a zároveň studuji pátým rokem doktorský program na katedře Zoologie Přírodovědecké fakulty UK. V rámci svého doktorského studia se věnuji populační genetice, mezidruhovým hybridizacím a interakcím se zaměřením na ježky rodu Erinaceus. Při svém výzkumu se ovšem zabývám i dalšími organismy. V současnosti tak mezi projekty, na kterých participuji patří výzkum zaměřený na fylogeografii a genetickou strukturu želv Emys orbicularis na Iberském poloostrově, evoluční historii ryb rodu Telestes a výzkum zaměřený na populační strukturu, fylogenetiku a hybridizaci netopýrů rodu Pipistrellus.

Currently I am working as an research assistent at the Department of Animal Science and Food processing, Faculty of Tropical AgriSciences and continuosly studying PhD at the Department of Zoology, Faculty of Science. My PhD project is focused on population genomics, interspecies interaction and hybridization between Erinaceus hedgehogs. Among other project I participate in belongs research focused on phylogeography and genetic structure of Emys orbicularis on Ibearian peninsula, evolutionary history of Telestes fishes and population structure, phylogeny and hybridization between Pipistrellus bats.


eliasovak@ftz.czu.cz

kristyna.eliasova@natur.cuni.cz