×
doc. Ing. Václav Brant, Ph.D.
banner

Grants

Survey of the plant cover functions on the soil in the inter-cropping period as a part of the agro-environmental measures within the Horizontal plan of rural development.

Ministerstvo zemědělství ČR, 2004-2007 (hlavní řešitel)

Inovace cvičení předmětu Soustavy hospodaření

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, 2005-2005 (hlavní řešitel)

Development of the conceptual model of cretaion synthetic maps vulnerability if groundwater and your comparable to model DRASTIC

Ministerstvo zemědělství ČR, 2008-2012 (řešitel)

Research and development of machines and technologies for differentiated soil treatment and fertilization

Technologická agentura ČR, 2012-2015 (řešitel)

Vytvoření agroekologické výukové laboratoře pro studium ekofyziologických projevů rostlin

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, 2012-2012 (hlavní řešitel)

R & D of new types of agricultural machinery tools for effective seedbed preparation and application of fertilizers to the soil

Technologická agentura ČR, 2014-2017 (řešitel)

Determination of the actual values ​​of the protective effect of vegetation in order to quantify and efficiency of erosion control of agricultural land in the Czech Republic

Ministerstvo zemědělství ČR, 2015-2018 (řešitel)