×
doc. Ing. Václav Brant, Ph.D.
banner

Granty

Studium funkcí rostlinného pokryvu půdy v meziporostním období jako součásti systému agro-environmentálních opatření Horizontálního plánu rozvoje venkova

Ministerstvo zemědělství ČR, 2004-2007 (hlavní řešitel)

Inovace cvičení předmětu Soustavy hospodaření

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, 2005-2005 (hlavní řešitel)

Vytvoření konceptuálního modelu tvorby syntetických map zranitelnosti podzemních vod a srovnání s modelem DRASTIC

Ministerstvo zemědělství ČR, 2008-2012 (řešitel)

Výzkum a vývoj strojů a technologií pro diferencované zpracování půdy a hnojení

Technologická agentura ČR, 2012-2015 (řešitel)

Vytvoření agroekologické výukové laboratoře pro studium ekofyziologických projevů rostlin

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, 2012-2012 (hlavní řešitel)

VaV nových typů pracovních nástrojů zemědělských strojů pro efektivní tvorbu seťového lůžka a aplikaci hnojiv do půdy

Technologická agentura ČR, 2014-2017 (řešitel)

Stanovení aktuálních hodnot ochranného účinku vegetace za účelem kvantifikace a zefektivnění protierozní ochrany zemědělské půdy v České republice

Ministerstvo zemědělství ČR, 2015-2018 (řešitel)

Vývoj a inovace strojů pro efektivní technologie   podpovrchové aplikace kejdy a digestátu do půdy

Technologická agentura ČR, 2017-2020 (řešitel)