×
doc. Ing. Václav Brant, Ph.D.
banner

Spolupráce

V rámci výzkumných aktivit je ve spolupráci s firmou Farmet a.s. řešena otázka vývoje nových strojů pro diferencované zpracování půdy.

Ve spolupráci s firmou CIME, s.r.o. jsou ověřovány technologie pásového zpracování půdy.

 

Firma Pioneer Hi-Bred Northern Europe Sales Division GmbH se spolupodílí na ověřování půdoochranných technologií zpracování půdy ke kukuřici.