×
doc. Ing. Helena Chaloupková, Ph.D.
banner

Životopis

Jméno:                       Ing. Helena Chaloupková, Ph.D.

Datum narození:       15. 9.1975

Národnost:                česká

osažené vzdělání:                           vysokoškolské

délka odborné praxe:                      16 let

 

Kvalifikace

1999                            Ing., Česká zemědělská univerzita, Praha

(diplomová práce: Tělesná kondice dojnic Holštýnsko-fríského skotu a její vliv na reprodukční ukazatele)

2006                            Ph. D., Česká zemědělská univerzita, Praha

(disertační práce: The effect of pre-weaning housing system on the behaviour of domestic pigs)

 

 

Profesionální zkušenosti

1999 – 2013 Výzkumný pracovník na oddělení etologie Výzkumného ústavu živočišné výroby v.v.i. Praha 10 – Uhříněves

2011 – dosud  Česká zemědělská univerzita v Praze, FAPPZ, katedra obecné zootechniky a etologie

 

Výzkumné zaměření

Etologie a welfare hospodářských zvířat: mateřské chování, sociální chování a jeho ontogeneze (hra, agonistické chování), stres, vztah člověk-zvíře.

Etologie psa: ontogeneze chování, matreřské a sociální chování, stres, hravé chování.

Zoorehabilitace - využití psa v zoorehabilitaci.

Členství ve vědeckých společnostech

  • člen České a slovenské etologické společnosti (dvě volební období člen výboru včetně organizace 2 etologických konferencí)
  • člen International Society for Applied Ethology.

 

Zahraniční pobyty:

  • Swedish Agricultural University, Skara (2001, 1 měsíc), krátká spolupráce na expremintu Dr. Lene Lidfors a Ing. Ilony Stěhulové – chování matek a odstavených telat.
  • Danish Institute of Agricultural Sciences, Research Centre Foulum (2004, 3 měsíce). Spolupráce na projektu a vlastní experimenty.

 

Cestovní stipendia

  • HSUS (USA) pro International Society of Applied Ethology's 36th International Congress v Egmond aan Zee, Holandsko; 2002
  • Alfred Toepfer Stiftung F.V.S., Hamburg – Justus von Liebig Preis 2004 (pro pobyt ve Foulum, Dánsko)

 

Pedagogická činnost

  • Přeměty: Agricultural systems II, Animal Husbandry and Ethology, Etika chovu a etologie zvířat, částečně Praktické využití psa v zoorehabilitaci.
  • Absolvování pedagogického semináře v rámci projektu Praktické využití psa v zoorehabilitaci

 

Publikační aktivity

Autor nebo spoluautor 8 vědeckých publikací (viz  přehled publikací) a více než 20 abstraktů českých nebo mezinárodních.

Jazykové znalosti

angličtina, pasivně němčina, ruština