×
Ing. Pavel Fuksa, Ph.D.
banner

Research and Grants

Technology of silage maize plantation (stand organization, weed infestation, biomass for feeding and biogas production, evaluatuion of biomass quality)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forage sorghum for feeding and energy production

 

 

 

 

 

 

 

 

Energy content in biomass of forage crops (evualuation of energy balance in plant production, heating value of biomass)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Multimediální databáze kulturních a nevýznamnějších planě rostoucích jetelovin

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, 2005-2005

Critical study period of weed infestation of maize stand

GA FAPPZ, 2007-2007

Zlepšení neinvestičního vybavení pro experimentální činnost studentů a jejího materiálního zabezpečení podle metodik magisterských diplomových prací řešených na Katedře pícninářství a trávníkářství v roce 2011

GA FAPPZ, 2011-2011

Zlepšení neinvestičního vybavení pro experimentální činnost studentů a jejího materiálního zabezpečení podle metodik magisterských diplomových prací řešených na Katedře pícninářství a trávníkářství v roce 2012

GA FAPPZ, 2012-2012

Podpora experimentální činnosti studentů a jejího provozního zabezpečení podle metodik magisterských diplomových prací řešených na Katedře pícninářství a trávníkářství v roce 2013

GA FAPPZ, 2013-2013

Podpora experimentální činnosti studentů a jejího provozního zabezpečení podle metodik magisterských diplomových prací řešených na Katedře pícninářství a trávníkářství v roce 2014

GA FAPPZ, 2014-2014

Podpora experimentální činnosti studentů a jejího provozního zabezpečení podle metodik diplomových prací řešených na Katedře pícninářství a trávníkářství v roce 2016

GA FAPPZ, 2016-2016