×
Ing. Pavel Fuksa, Ph.D.
banner

Výzkum a granty

Technologie pěstování silážní kukuřice (organizace porostu, problematika zaplevelení, uplatnění biomasy pro krmné účely a produkci bioplynu, hodnocení kvality biomasy)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uplatnění pícních čiroků pro krmné a energetické účely

 

 

 

 

 

 

 

 

Obsah energie v biomase pícních plodin (hodnocení energetických bilancí v rostlinné výrobě, stanovení výhřevnosti biomasy)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Multimediální databáze kulturních a nevýznamnějších planě rostoucích jetelovin

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, 2005-2005

Studium kritického období zaplevelení u kukuřice

GA FAPPZ, 2007-2007

Zlepšení neinvestičního vybavení pro experimentální činnost studentů a jejího materiálního zabezpečení podle metodik magisterských diplomových prací řešených na Katedře pícninářství a trávníkářství v roce 2011

GA FAPPZ, 2011-2011

Zlepšení neinvestičního vybavení pro experimentální činnost studentů a jejího materiálního zabezpečení podle metodik magisterských diplomových prací řešených na Katedře pícninářství a trávníkářství v roce 2012

GA FAPPZ, 2012-2012

Podpora experimentální činnosti studentů a jejího provozního zabezpečení podle metodik magisterských diplomových prací řešených na Katedře pícninářství a trávníkářství v roce 2013

GA FAPPZ, 2013-2013

Podpora experimentální činnosti studentů a jejího provozního zabezpečení podle metodik magisterských diplomových prací řešených na Katedře pícninářství a trávníkářství v roce 2014

GA FAPPZ, 2014-2014

Podpora experimentální činnosti studentů a jejího provozního zabezpečení podle metodik diplomových prací řešených na Katedře pícninářství a trávníkářství v roce 2016

GA FAPPZ, 2016-2016