×
Ing. Pavel Fuksa, Ph.D.
banner

Publikace

Vybrané publikace

Původní vědecké práce

Hakl, J., Fuksa, P., Konečná, J., Pacek, L., Tlustoš, P., 2014: Effect of applied cultivation technology and environmental conditions on lucerne farm yield in the Central Europe. Plant, Soil and Environment, 60 (10): 475 – 480.

Fuksa, P., Hakl, J., Brant, V., 2013: Energy balance of catch crops production. Zemdirbyste-Agriculture, 100 (4): 355 – 362.

Hakl, J., Fuksa, P., Ha­bart, J., Šantrůček, J., 2012: The biogas production from lucerne biomass in relation to term of harvest. Plant, Soil and Environment, 58 (6):  289 – 294.

Hakl, J., Hrevušová, Z., Hejcman, M., Fuksa, P., 2012: The use of a rising plate meter to evaluate lucerne (Medicago sativa L.) height as an important agronomic trait enabling yield estimation. Grass and Forage Science, 67, 589 – 596.

Hakl, J., Fuksa, P., Šantrůček, J., Mášková, K., 2011: The development of lucerne root morphology traits under high initial stand density within a seven year period. Plant, Soil and Environment, 57 (2): 81 – 87.

Brant, V., Pivec, J., Fuksa, P., Neckář, K., Kocourková, D., Venclová, V., 2011: Biomass and energy production of catch crops in areas with deficiency of precipitation during summer period in central Bohemia. Biomass and Bioenergy, 35 (3): 1286 – 1294.

Hakl, J., Šantrůček, J., Fuksa, P., Krajíc, L., 2010: The use of indirect methods for the prediction of lucerne quality in the first cut under the conditions of Central Europe. Czech Journal of Animal Science, 55 (6): 258 – 265.

Brant, V., Neckář, K., Pivec, J., Duchoslav, M., Holec, J., Fuksa, P., Venclová, V., 2009: Competition of some summer catch crops and volunteer cereals in the areas with limited precipitation. Plant Soil and Environment, 55 (1): 17 – 24.

Fuksa, P., Hakl, J., Kocourková, D., Veselá, M., 2004: Influence of weed infestation on morphological parameters of maize (Zea mays L.). Plant, Soil and Environment, 50 (8): 371 – 378.

Odborné knižní publikace

Fuksa P., Hakl J., Hrevušová Z., Šantrůček J., Gerndtová I., Ha­bart J., 2012: Utilization of permanent grassland for biogas production. p. 171 – 196. In: Sahin A. S. (ed.): Modeling and optimization of renewable energy systems. InTech, Rijeka, Croatia, ISBN: 978-953-51-0600-5, 298 p.

Brant, V., Balík, J., Fuksa, P., Hakl, J., Holec, J., Kasal P., Neckář, K., Pivec, J., Prokinová, E., 2008: Meziplodiny. Kurent, s.r.o., České Budějovice, ISBN 978-80-87111-10-9, 86 s.

Seznam publikací generovaný informačním systémem ČZU

Článek v odborném periodiku

BRANT, V. – PIVEC, J. – FUKSA, P. – NECKÁŘ, K. – KOCOURKOVÁ, D. – VENCLOVÁ, V. Biomass and energy production of catch crops in areas with deficiency of precipitation during summer period in central Bohemia. BIOMASS & BIOENERGY, 2011, roč. 35, č. 3, s. 1286-1294. ISSN: 0961-9534.

BRANT, V. – NECKÁŘ, K. – PIVEC, J. – DUCHOSLAV, M. – HOLEC, J. – FUKSA, P. – VENCLOVÁ, V. Competition of some summer catch crops and volunteer cereals in the areas with limited precipitation. Plant, Soil and Environment, 2009, roč. 55, č. 1, s. 17 - 24. ISSN: 1214-1178.

HAKL, J. – PISARČIK, M. – FUKSA, P. – ŠANTRŮČEK, J. Development of lucerne root morphology traits in lucerne-grass mixture in relation to forage yield and root disease score. Field Crops Research, 2018, roč. 226, č. , s. 66-73. ISSN: 0378-4290.

HAKL, J. – FUKSA, P. – KONEČNÁ, J. – ŠANTRŮČEK, J. Differences in the crude protein fractions of lucerne leaves and stems under different stand structures. Grass and Forage Science, 2016, roč. 71, č. 3, s. 413-423. ISSN: 0142-5242.

HAKL, J. – FUKSA, P. – KONEČNÁ, J. – PACEK, L. – TLUSTOŠ, P. Effect of applied cultivation technology and environmental conditions on lucerne farm yield in the Central Europe. Plant, Soil and Environment, 2014, roč. 60, č. 10, s. 475-480. ISSN: 1214-1178.

JIRMANOVÁ, J. – FUKSA, P. – HAKL, J. – BRANT, V. – ŠANTRŮČEK, J. Effect of different plant arrangements on maize morphology and forage quality. Agriculture (Polnohospodarstvo), 2016, roč. 62, č. 2, s. 62-71. ISSN: 0551-3677.

FUKSA, P. – HAKL, J. – MÍCHAL, P. – HREVUŠOVÁ, Z. – ŠANTRŮČEK, J. – TLUSTOŠ, P. Effect of silage maize plant density and plant parts on biogas production and composition. BIOMASS & BIOENERGY, 2020, roč. 142, č. NOV 2020, s. 0-0. ISSN: 0961-9534.

BRANT, V. – PROCHÁZKA, L. – KROULÍK, M. – PIVEC, J. – CIHLÁŘ, P. – FUKSA, P. Eliminace kapkové eroze v porostech kukuřice. Mechanizace zemědělství, 2011, roč. 61, č. 5, s. 24-26. ISSN: 0373-6776.

FUKSA, P. – HAKL, J. – BRANT, V. Energy balance of catch crops production. Zemdirbyste / Agriculture, 2013, roč. 100, č. 4, s. 355-362. ISSN: 1392-3196.

BRANT, V. – NECKÁŘ, K. – FUKSA, P. – PIVEC, J. – VENCLOVÁ, V. Entwicklung der Verunkrautung in verschiedenen Beständen von Sommerzwischenfrüchten. Zeitschrift fur Pflanzenkrankheiten und Pflanzenschutz-journal of Plant Diseases and Protection, 2006, roč. 20, č. 1, s. 309 - 316. ISSN: 0340-8159.

HAKL, J. – **MOFIDIAN, S. – **KOZOVÁ, Z. – FUKSA, P. – ŠANTRŮČEK, J. Estimation of lucerne yield stability for enabling effective cultivar selection under rainfed conditions. Grass and Forage Science, 2019, roč. 74, č. 4, s. 687-695. ISSN: 0142-5242.

**VOLTR, V. – **WOLLNEROVÁ, J. – FUKSA, P. – **HRUŠKA, M. Influence of tillage on the production inputs, outputs, soil compaction and GHG emissions. Agriculture-BASEL, 2021, roč. 11, č. 5, s. 0-0. ISSN: 2077-0472.

FUKSA, P. – KOCOURKOVÁ, D. – HAKL, J. Influence of weed infestation on the calorific value and chemical composition of maize (Zea mays L.). Zeitschrift fur Pflanzenkrankheiten und Pflanzenschutz-journal of Plant Diseases and Protection, 2006, roč. 20, č. 0, s. 823 - 830. ISSN: 0340-8159.

HAKL, J. – FUKSA, P. – BRANT, V. – KOCOURKOVÁ, D. – ŠANTRŮČEK, J. – NECKÁŘ, K. – PIVEC, J. Kvalita píce jetele podzemního ve vztahu k průběhu počasí. Výzkum v chovu skotu - Acta taurologica, 2007, roč. 49, č. 3, s. 14 - 19. ISSN: 0139-7265.

HAKL, J. – ŠANTRŮČEK, J. – FUKSA, P. – KOCOURKOVÁ, D. – KRAJÍC, L. Kvalita píce vybraných novošlechtění vojtěšek. Výzkum v chovu skotu - Acta taurologica, 2006, roč. 3, č. 48, s. 27 - 30. ISSN: 0139-7265.

HAKL, J. – FUKSA, P. – ŠANTRŮČEK, J. – HABART, J. Možnosti produkce bioplynu z píce jetelovin. Úroda, 2013, roč. 61, č. 4, s. 81-85. ISSN: 0139-6013.

FUKSA, P. – HAKL, J. Obsah minerálních prvků v jednotlivých částech rostlin kukuřice v závislosti na ranosti hybridu - Vědecká příloha časopisu. Úroda, 2009, roč. 2009, č. 12, s. 325 - 328. ISSN: 0139-6013.

BRANT, V. – FUKSA, P. – KROULÍK, M. – PIVEC, J. Pěstování kukuřice s použitím mulče - dokončení. ..., 2012, roč. 60, č. 5, s. 19-21.

BRANT, V. – FUKSA, P. – KROULÍK, M. – PIVEC, J. Pěstování kukuřice s použitím mulče – 1. část. Úroda, 2012, roč. 60, č. 4, s. 25-25. ISSN: 0139-6013.

HAKL, J. – ŠANTRŮČEK, J. – FUKSA, P. – KRAJÍC, L. Podíl listů v píci vojtěšky seté v závislosti na pořadí seče, fázi růstu a struktuře porostu. Výzkum v chovu skotu - Acta taurologica, 2009, roč. 51, č. 2, s. 19 - 23. ISSN: 0139-7265.

HAKL, J. – PISARČIK, M. – FUKSA, P. – ŠANTRŮČEK, J. Potential of lucerne sowing rate to influence root development and its implications for field stand productivity. Grass and Forage Science, 2021, roč. 76, č. 3, s. 378-389. ISSN: 0142-5242.

HAKL, J. – FUKSA, P. – HABART, J. – ŠANTRŮČEK, J. The biogas production from lucerne biomass in relation to term of harvest. Plant, Soil and Environment, 2012, roč. 58, č. 6, s. 289-294. ISSN: 1214-1178.

HAKL, J. – FUKSA, P. – ŠANTRŮČEK, J. – MÁŠKOVÁ, K. The development of lucerne root morphology traits under high initial stand density within a seven year period. Plant, Soil and Environment, 2011, roč. 57, č 2, s. 81-87. ISSN: 1214-1178.

HAKL, J. – ŠANTRŮČEK, J. – FUKSA, P. – KOCOURKOVÁ, D. The effect of couch grass (Elytrigia repens L.) infestation on lucerne (Medicago sativa L.) yield formation. Zeitschrift fur Pflanzenkrankheiten und Pflanzenschutz-journal of Plant Diseases and Protection, 2006, roč. 20, č. 0, s. 853 - 859. ISSN: 0340-8159.

HAKL, J. – ŠANTRŮČEK, J. – KOCOURKOVÁ, D. – FUKSA, P. The Effect of the Soil Compaction on the Contents of Alfalfa Root Reserve Nutrients in Relation to the Stand Density and the Amount of Root Biomass. Soil and Water Research, 2007, roč. 2, č. 2, s. 54 - 58. ISSN: 1801-5395.

HAKL, J. – ŠANTRŮČEK, J. – FUKSA, P. – KOCOURKOVÁ, D. The effect of weed competition on yield forming traits of alfalfa in the seeding year. Journal of Plant Diseases and Protection, 2008, roč. 21, č. 0, s. 233 - 237. ISSN: 1861-3829.

HAKL, J. – ŠANTRŮČEK, J. – HEJCMAN, M. – FUKSA, P. The relation of compressed height to alfalfa (Medicago sativa L.) dry matter yield. Scientia Agriculturae Bohemica, 2008, roč. 39, č. 1, s. 12 - 15. ISSN: 1211-3174.

HAKL, J. – HREVUŠOVÁ, Z. – HEJCMAN, M. – FUKSA, P. The use of a rising plate meter to evaluate lucerne (Medicago sativa L.) height as an important agronomic trait enabling yield estimation. Grass and Forage Science, 2012, roč. 67, č. 4, s. 589-596. ISSN: 0142-5242.

HAKL, J. – ŠANTRŮČEK, J. – FUKSA, P. – KRAJÍC, L. The use of indirect methods for the prediction of lucerne quality within the first cut under the conditions of central Europe. Czech Journal of Animal Science, 2010, roč. 55, č. 6, s. 258 - 265. ISSN: 1212-1819.

KOCOURKOVÁ, D. – FUKSA, P. – HAKL, J. – KOVÁŘOVÁ, D. – MRKVIČKA, J. The weed infestation of extensively managed grass stands. Journal of Plant Diseases and Protection, 2008, roč. 21, č. 0, s. 561 - 564. ISSN: 1861-3829.

HAKL, J. – KRAJÍC, L. – FUKSA, P. – ŠANTRŮČEK, J. Use of competition index to compare of weed competitive ability among czech alfalfa germplasm in the seeding year. Herbologia, 2008, roč. 9, č. 1, s. 33 - 40. ISSN: 1512-6714.

BRANT, V. – KROULÍK, M. – PIVEC, J. – PROCHÁZKA, L. – ZÁBRANSKÝ, P. – CIHLÁŘ, P. – FUKSA, P. Vliv půdoochranných technologií na stabilitu půdních agregátů. Úroda, 2012, roč. 60, č. 7, s. 22-24. ISSN: 0139-6013.

FUKSA, P. – HAKL, J. Vliv ranosti hybridu kukuřice na obsah živin v jednotlivých částech rostlin - Vědecká příloha časopisu. Krmivářství, 2009, roč. 13, č. 5, s. 32 - 33. ISSN: 1212-9992.

HAKL, J. – ŠANTRŮČEK, J. – FUKSA, P. Vliv sumy efektivních teplot na akumulaci zásobních látek v kořenovém systému vojtěšky seté (Medicago sativa L.). Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 2008, roč. 56, č. 2, s. 81 - 86. ISSN: 1211-8516.

FUKSA, P. – HAKL, J. Výnos pícních čiroků při jednosečném a dvousečném využití porostů - Vědecká příloha časopisu . Úroda, 2010, roč. 58, č. 12, s. 769 - 772. ISSN: 0139-6013.

Odborná monografie

BRANT, V. – **RYCHLÁ, A. – HOLEC, J. – HAMOUZ, P. – JURSÍK, M. – FUKSA, P. – KAZDA, J. – PROCHÁZKA, P. – TYŠER, L. – ZÁBRANSKÝ, P. – KROULÍK, M. – **VRBOVSKÝ, V. – **KUNTE, J. Brukvovité meziplodiny. Praha: Agrární komora České republiky, 2022, 176s. ISBN 978-80-88351-23-8.

BRANT, V. – KROULÍK, M. – **ŠMÖGER, J. – **ŠKEŘÍKOVÁ, M. – ZÁBRANSKÝ, P. – JURSÍK, M. – PROKINOVÁ, E. – FUKSA, P. – HAKL, J. Efektivní hospodaření s vodou a eliminace degradace půdy v pěstebních systémech kukuřice seté. Praha: Agrární komora České republiky, 2020, 237s. ISBN 978-80-88351-13-9.

BRANT, V. – BALÍK, J. – FUKSA, P. – HAKL, J. – HOLEC, J. – KASAL, P. – NECKÁŘ, K. – PIVEC, J. – PROKINOVÁ, E. Meziplodiny. České Budějovice: Kurent s.r.o., 2008. 86s. ISBN 978-80-87111-10-9.

BRANT, V. – BEČKA, D. – CIHLÁŘ, P. – FUKSA, P. – HAKL, J. – HOLEC, J. – CHYBA, J. – JURSÍK, M. – KOBZOVÁ, D. – KRČEK, V. – KROULÍK, M. – KUSÁ, H. – NOVOTNÝ, I. – PIVEC, J. – PROKINOVÁ, E. – RŮŽEK, P. – SMUTNÝ, V. – ŠKEŘÍKOVÁ, M. – ZÁBRANSKÝ, P. Pásové zpracování půdy (strip tillage) : klasické, intenzivní a modifikované. Praha: Profi Press s.r.o., 2016, 135s. ISBN 978-80-86726-76-2.

**KVÍTEK, T. – **BAUER, M. – **BIČÍK, I. – **BROM, J. – **BŘEZINA, K. – **BYSTŘICKÝ, V. – **ČECHOVÁ, J. – **DOBIÁŠ, J. – DOLEŽAL, F. – **DOSTÁL, d. – **DUFFKOVÁ, R. – **FADRHONSOVÁ, V. – **FUČÍK, P. – **FOREJT, K. – FUKSA, P. – **GOLDSTEINOVÁ, D. – HAKL, J. – **HLOŽEK, M. – **HOMOLOVÁ, A. – HREVUŠOVÁ, Z. – **JÁCHYMOVÁ, B. – **JANSKÝ, B. – **KAPLICKÁ, M. – **KONEČNÁ, J. – **KRÁSA PH.D., d. – **KRÁTKÝ, M. – **KULHAVÝ, Z. – **LACHMANOVÁ, Z. – **LANGHAMMER, J. – **LEXA, M. – **LIŠKA, M. – **LOCHMAN, V. – **MAZÍN, V. – **METELKOVÁ, A. – **NEUDERTOVÁ HELLEBRANDOVÁ, K. – **NIETSCHEOVÁ, J. – **PELÍŠEK, I. – SKALICKÁ, J. – **SOUKUPOVÁ, K. – SVOBODOVÁ, M. – **ŠANDA, M. – ŠANTRŮČEK, J. – **ŠEDA, S. – **ŠEFRNA, L. – **ŠTYCH, P. – **TACHECÍ, P. – **TOLASZ, R. – **VLČEK, L. – VOJAR, J. – **ZAJÍČEK, A. Retence a jakost vody v povodí vodárenské nádrže Švihov na Želivce (Význam retence vody na zemědělském půdním fondu pro jakost vody a současně i průvodce vodním režimem krystalinika). Praha: Povodí Vltavy, státní podnik, 2017, 272s. ISBN 978-80-270-2488-9.

KAVKA, M. – FAMĚRA, O. – HAMOUZ, K. – HUČKO, B. – PULKRÁBEK, J. – ŠTRANC, P. – VAŠÁK, J. – ŠAŘEC, O. – KODEŠ, A. – MUDŘÍK, Z. – SVOBODOVÁ, M. – ŠANTRŮČEK, J. – MRKVIČKA, J. – VESELÁ, M. – HAKL, J. – FUKSA, P. Výběr z normativů pro zemědělskou výrobu ČR pro rok 2008/2009. Praha: Ústav zemědělských a potravinářských informací a MZe ČR, 2008. 301s. ISBN 978-80-7271-198-7.

**ŠIMEK, M. – **ELHOTTOVÁ, D. – FUKSA, P. – **HYNŠT, J. – **KOBES, M. – **KVÍTEK, T. – **MALÝ, S. – **MOUDRÝ, J. – **ROZSYPAL, R. – **TAJOVSKÝ, K. Živá půda - praktický manuál. Praha: Academia, 2021, 324s. ISBN 978-80-200-3199-0.

Kapitoly v odborné knize

FUKSA, P. Normativy pro zemědělskou a potravinářskou výrobu. Praha: Ústav zemědělských a potravinářských informací, Praha, 2006. 1s. ISBN 80-7271-163-6. s. Ceny osiv kukuřice, s. 100 - 103.

FUKSA, P. Výběr z normativů pro zemědělskou výrobu ČR pro rok 2008/2009. Praha: Ústav zemědělských a potravinářských informací, Praha, 2008. 1s. ISBN 978-80-7271-198-7. s. Ceny osiv kukuřice, s. 80 - 85.

FUKSA, P. Meziplodiny. České Budějovice: Kurent, s.r.o., 2008. 1s. ISBN 978-80-87111-10-9. s. Ekonomické ukazatele a vztahy při pěstování meziplodin, s. 56 - 57.

FUKSA, P. – PETEROVÁ, J. Normativy zemědělských výrobních technologií. Praha: Ústav zemědělských a potravinářských informací, Praha, 2006. 1s. ISBN 80-7271-164-4. s. Kukuřice CCM a LKS, s. 193 - 197.

FUKSA, P. – PETEROVÁ, J. Normativy zemědělských výrobních technologií. Praha: Ústav zemědělských a potravinářských informací, Praha, 2006. 1s. ISBN 80-7271-164-4. s. Kukuřice na siláž při sušině celých rostlin 32 %, s. 202 - 206.

FUKSA, P. – PETEROVÁ, J. Normativy zemědělských výrobních technologií. Praha: Ústav zemědělských a potravinářských informací, Praha, 2006. 1s. ISBN 80-7271-164-4. s. Kukuřice na vlhké zrno, s. 188 - 192.

FUKSA, P. – PETEROVÁ, J. Normativy zemědělských výrobních technologií. Praha: Ústav zemědělských a potravinářských informací, Praha, 2006. 1s. ISBN 80-7271-164-4. s. Kukuřice na zeleno při sušině 16 %, s. 198 - 201.

FUKSA, P. – PETEROVÁ, J. Normativy zemědělských výrobních technologií. Praha: Ústav zemědělských a potravinářských informací, Praha, 2006. 1s. ISBN 80-7271-164-4. s. Kukuřice na zrno, s. 67 - 71.

FUKSA, P. – PETEROVÁ, J. Normativy zemědělských výrobních technologií. Praha: Ústav zemědělských a potravinářských informací, Praha, 2006. 1s. ISBN 80-7271-164-4. s. Luskoobilní směsky na silážní drť, s. 207 - 210.

FUKSA, P. – BRANT, V. Meziplodiny. České Budějovice: Kurent, s.r.o., 2008. 1s. ISBN 978-80-87111-10-9. s. Stabilizace energetické bilance v zemědělství, s. 8 - 10.

FUKSA, P. – HAKL, J. – HREVUŠOVÁ, Z. – ŠANTRŮČEK, J. – GERNDTOVÁ, I. – HABART, J. Modeling and optimization of renewable energy systems. Rijeka: InTech, 2012, 298s. ISBN 978-953-51-0600-5. Utilization of permanent grassland for biogas production, s. 171-196.

KOCOURKOVÁ, D. – FUKSA, P. – MRKVIČKA, J. Vše pro trávy a jetelovinotrávy. Olomouc: ing. Petr Baštan, 2006. 1s. ISBN 80-903275-5-9. s. Vliv využívání travního porostu na množství kořenové hmoty, s. 72 - 73.

FUKSA, P. – HAKL, J. Meziplodiny. České Budějovice: Kurent, s.r.o., 2008. 1s. ISBN 978-80-87111-10-9. s. Významné druhy využitelné jako meziplodiny, s. 58 - 65.

Článek ve sborníku z akce

BRANT, V. – ZÁBRANSKÝ, P. – HAMOUZOVÁ, K. – FUKSA, P. Klíčivost semen čiroku obecného v podmínkách snížené dostupnosti vody. In OSIVO A SADBA. X. odborný a vědecký seminář 10.02.2011, Praha. Praha: Česká zemědělská univerzita v Praze, 2011. s. 130-134.

**VOLTR, V. – **HRUŠKA, M. – **NOBILIS, L. – FUKSA, P. – **POKORNÝ, J. Procedure of economic, energy and environmental evaluation of crop production in the Czech Republic. In 28th European Biomass Conference and Exhibition: Bioeconomy´s role in the post-pandemic economic recovery 06.07.2020, Conference held virtually. Florence, Italy: ETA-Florence Renewable Energies, 2020. s. 55-61.

KOCOURKOVÁ, D. – HAKL, J. – FUKSA, P. – MRKVIČKA, J. The influence of alternative management on root production of grass species used for biomass production. In Integrating efficient grassland farming and biodiversity 29.82005, Tartu Estonia. Tartu Estonia: European grassland federation, 2005. s. 593 - 596.

FUKSA, P. – HREVUŠOVÁ, Z. – ŠANTRŮČEK, J. – BRANT, V. Vliv střídavých teplot na parametry klíčivosti semen pícních čiroků. In Osivo a sadba - XII. odborný a vědecký seminář 05.02.2015, Praha. Praha: Česká zemědělská univerzita v Praze, 2015. s. 77-82.

FUKSA, P. – HREVUŠOVÁ, Z. – ŠANTRŮČEK, J. – BRANT, V. Vliv teploty na klíčivost semen pícních čiroků. In Osivo a sadba - XI. odborný a vědecký seminář 07.02.2013, Praha. Praha: Česká zemědělská univerzita v Praze, 2013. s. 42-47.

Certifikované metodiky

**VOLTR, V. – **HRUŠKA, M. – **NOBILIS, L. – FUKSA, P. Metodika ekonomického, energetického a environmentálního hodnocení výroby plodin, Methodology for economic, energy and environmental assessment of crop production, Crop production economics; energy yield of crops; environmental indicators of production; evaluated soil ecological units, 2019, XX - Nepřiřazeno, A - Certifikovaná metodika (NmetC), ISBN 978-80-7271-242-7, Smlouva o uplatnění metodiky: Ministerstvo zemědělství, Odbor environmentální a ekologického zemědělství, Těšnov 65/17, 110 00 Praha 1, IČ 00020478, odpovědná osoba: Ing. Petr Jílek, tel.: 221 812 461, e-mail: petr.jilek@mze.cz, smlouva uzavřena dne 10. 12. 2019, Uplatnění certifikované metodiky nepředpokládá navýšení výdajů na nové vybavení., C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Odbor environmentální a ekologického zemědělství, Ministerstvo zemědělství, Praha, 13.12.2019,

HABART, J. – TLUSTOŠ, P. – **DAJČL, J. – MÍCHAL, P. – FUKSA, P. – HAKL, J. – **NETÍK, Š. Řízení procesu anaerobní digesce s využitím surovin na bázi látek s vysokým obsahem dusíku, zejména bobovitých rostlin, Control of the anaerobic digestion process using raw materials based on substances with a high nitrogen content, particularly legumes, anaerobic digestion; nitrogen; leguminous plants; biogas; fertilizer , 2022, XX - Nepřiřazeno, A - Certifikovaná metodika (NmetC), KAVR ČZU v Praze, Osvědčení č. j. MZE-56343/2022-13123, Podstatným benefitem pěstování jetelovin v porovnání s pěstováním kukuřice je úspora vycházející z fixace dusíku pomocí hlízkových bakterií přítomných u těchto plodin. Autoři této studie se pokusili v tabulce 12 kalkulovat jeho úsporu, přičemž pro vlastní výpočet bylo počítáno s fixací 150 až 200 kg dusíku na hektar a cenou dusíku 21 Kč/kg. Z těchto kalkulací tedy vyplývá, že při pěstování jetelovin lze uspořit minimálně 3 150 Kč až 4 200 Kč na hektar. Neposledním benefitem je též úspora za dopravu a aplikaci hnojiva na pozemku, v potaz je třeba brát i snížení pojezdů zemědělské techniky na pozemku. Tyto úvahy však nebyly při výpočtu kalkulovány, obdobně jako benefit zvýšeného obsahu dusíku v digestátu z jetelovin, který je téměř dvojnásobný v porovnání s obsahem dusíku s využitím kukuřičné siláže při anaerobní digesci., C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Odbor rostlinných komodit MZe ČR, Praha, 06.10.2022,

Výzkumná zpráva obsahující utajované informace

HAKL, J. – FUKSA, P. Výnosové pokusy silážní kukuřice 2020. Závěrečná zpráva pro Soufflet Agro a.s.. Praha: Soufflet Agro a.s., 2020, 10s. ISBN: neuveden,

HAKL, J. – FUKSA, P. – PISARČÍK, M. Výroční zavěrečná zpráva pro smluvní výzkum - výnosové pokusy pícnin 2016. : Tradisco kft., 2016, 11s. ISBN: ,

HAKL, J. – FUKSA, P. – PISARČÍK, M. Výroční zavěrečná zpráva pro smluvní výzkum - výnosové pokusy pícnin 2017. : Soufflet Agro, 2017, 10s. ISBN: ,

Ostatní výsledky

Výtěžek bioplynu z biomasy jetelovin a trvalých travních porostů Ing. Fuksa Pavel, Ph.D.; Tluka Petr; Ing. Hakl Josef, Ph.D.; Ing. Habart Jan, Ph.D., 2009

HREVUŠOVÁ, Z. – FUKSA, P. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Agronomická efektivita dusíkatého hnojení psárkové louky. 2015, Aktuální témata v pícninářství a trávníkářství 2015, ČZU v Praze, 3. 12. 2015, s. 38-42, ISBN 978-80-213-2611-8.

Aktuální témata v pícninářství a trávníkářství 2007 Ing. Fuksa Pavel, Ph.D.; prof. Ing. Šantrůček Jaromír, CSc., 2007

Aktuální témata v pícninářství a trávníkářství 2008 Ing. Fuksa Pavel, Ph.D.; prof. Ing. Šantrůček Jaromír, CSc., 2008

Aktuální témata v pícninářství a trávníkářství 2009 Ing. Fuksa Pavel, Ph.D.; Ing. Hakl Josef, Ph.D.; prof. Ing. Šantrůček Jaromír, CSc., 2009

FUKSA, P. – HAKL, J. – ŠANTRŮČEK, J. Podtyp: Uspořádání akcí; Aktuální témata v pícninářství a trávníkářství 2011. 2011. Odborný seminář, 7. 12. 2011, ČZU v Praze, Praha.

FUKSA, P. – HAKL, J. – ŠANTRŮČEK, J. Podtyp: Uspořádání akcí; Aktuální témata v pícninářství a trávníkářství 2013. 2013, Odborný seminář, 5. 12. 2013, ČZU v Praze, Praha.

FUKSA, P. – HAKL, J. – ŠANTRŮČEK, J. Podtyp: Uspořádání akcí; Aktuální témata v pícninářství a trávníkářství 2014. 2014, Odborný seminář, 4. 12. 2014, ČZU v Praze..

FUKSA, P. – HAKL, J. – ŠANTRŮČEK, J. Podtyp: Uspořádání akcí; Aktuální témata v pícninářství a trávníkářství 2015. 2015, Odborný seminář, 3. 12. 2015, ČZU v Praze.

FUKSA, P. – HAKL, J. – ŠANTRŮČEK, J.Aktuální témata v pícninářství a trávníkářství 2016. 2016, Odborný seminář, 1. 12. 2016, ČZU v Praze.

Akumulace energie spalného tepla u kukuřice Ing. Fuksa Pavel, Ph.D.; Ing. Kocourková Daniela, Ph.D.; Ing. Hakl Josef, Ph.D.; Červenková Hana, 2006

FUKSA, P. – HAKL, J. – HREVUŠOVÁ, Z. – MÁŠKOVÁ, K. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Akumulace energie u pícních čiroků. 2012, Černošek, Z., Holubová, J., Černošková, E. (eds.): 34. mezinárodní český a slovenský kalorimetrický seminář. Sborník příspěvků, Harrachov, 28.5.-1.6. 2012, s. 85-88. ISBN: 978-80-7395-491-8.

FUKSA, P. – HAKL, J. – HREVUŠOVÁ, Z. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Akumulace energie v lučních druzích. 2016, 38. mezinárodní český a slovenský kalorimetrický seminář, Pozlovice u Luhačovic, 23.5.-27.5. 2016, s. 125-128, ISBN 978-80-7395-986-9.

Akumulace energie v rostlinách kukuřice v průběhu vegetace Ing. Fuksa Pavel, Ph.D.; Ing. Kocourková Daniela, Ph.D.; Ing. Hakl Josef, Ph.D.; doc. Ing. Veselá Miloslava, CSc., 2004

FUKSA, P. Podtyp: Skripta; Alternativní využití porostů a biomasy pícnin. 2013, In: Hejnák, V. (ed.): Zemědělství a zdravé potraviny. Česká zemědělská univerzita v Praze, ISBN 978-80-213-2356-8, s. 117-122..

Biochemické, fyziologické a genetické příčiny změn projevu heteróze u F1 hybridů kukuřice v důsledku vodního deficitu Ing. Fuksa Pavel, Ph.D., -1

Biomass production of different early maize hybrids Ing. Fuksa Pavel, Ph.D.; Ing. Hakl Josef, Ph.D.; Ing. Kocourková Daniela, Ph.D.; Ing. Kalista Josef, 2006

Calorific value of stubble field intercrops Ing. Fuksa Pavel, Ph.D.; Ing. Brant Václav, Ph.D.; Ing. Kocourková Daniela, Ph.D.; Ing. Hakl Josef, Ph.D.; Ing. Hlavičková Dagmar; Ing. Kovářová Dagmar, 2006

Calorific value of underseeding intercrops in maize Ing. Fuksa Pavel, Ph.D.; Ing. Brant Václav, Ph.D.; Ing. Kocourková Daniela, Ph.D.; Ing. Hakl Josef, Ph.D., 2005

Calorific value of underseeding intercrops in maize Ing. Fuksa Pavel, Ph.D.; Ing. Brant Václav, Ph.D.; Ing. Kocourková Daniela, Ph.D.; Ing. Hakl Josef, Ph.D., 2005

ZÁBRANSKÝ, P. – BRANT, V. – HAMOUZOVÁ, K. – PIVEC, J. – FUKSA, P. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Čirok (3) - Vliv dostupnosti vody a teploty na klíčivost čiroku obecného. 2012, Agromanuál, roč. 7, č. 2, s. 84-86. ISSN: 1801-7673.

FUKSA, P. – HAKL, J. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Čirok (6) - Uplatnění vícesečných pícních čiroků. 2012, Agromanuál, 2012, roč. 7, č. 5, s. 82-83. ISSN: 1801-7673.

ŠANTRŮČEK, J. – HAKL, J. – FUKSA, P. – SVOBODOVÁ, M. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Čo rozhoduje o kvalite sena. 2016, Naše pole, roč. 20, č. 9, s. 24–26. ISSN: 1335-2466.

HAKL, J. – FUKSA, P. – KONEČNÁ, J. – ŠANTRŮČEK, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Crude protein fraction of lucerne in legume-grass mixture. 2014, Proceeding of 16th International Symposium Forage Conservation, 3.-6. června 2014, Brno, Czech Republic, s. 43-44, ISBN: 978-80-7375-975-9.

Determination of lucerne first cut term by growing degree day method Ing. Hakl Josef, Ph.D.; prof. Ing. Šantrůček Jaromír, CSc.; Ing. Fuksa Pavel, Ph.D.; Ing. Kalista Josef; Ing. Kocourková Daniela, Ph.D., 2006

FUKSA, P. – HAKL, J. – HREVUŠOVÁ, Z. – MÁŠKOVÁ, K. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Distribuce energie v rostlinách vícesečných čiroků. 2013, In: Černošek, Z., Holubová, J., Černošková, E. (eds.): 35. mezinárodní český a slovenský kalorimetrický seminář. Sborník příspěvků, Třeboň, 27.5. - 31.5. 2013, s. 165-168. ISBN 978-80-7395-611-0..

Dynamics of energy acumulation by Festuca arundinacea Schr. And festulolium Felina Ing. Kocourková Daniela, Ph.D.; doc. Ing. Mrkvička Jiří, CSc.; Ing. Fuksa Pavel, Ph.D., 2003

Dynamics of phytomass growth of multi-cut sorghums during the vegetation period Ing. Pavel Fuksa, Ph.D., Ing. Josef Hakl, Ph.D., 2010

Ekonomické hodnocení podsevových meziplodin v kukuřici Červenková Hana; Ing. Fuksa Pavel, Ph.D.; Ing. Brant Václav, Ph.D., 2006

CHROUST, J. – FUKSA, P. – HREVUŠOVÁ, Z. – ŠANTRŮČEK, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Ekonomické zhodnocení trvalých travních porostů na produkci bioplynu. 2012, Fuksa, P. (ed.): Aktuální témata v pícninářství a trávníkářství 2012. Sborník příspěvků z odborného semináře, 5. 12. 2012, ČZU v Praze, Praha, s. 35-39. ISBN: 978-80-213-2344-5.

Encyklopedie pícninářství Ing. Fuksa Pavel, Ph.D., 2007

Energetické bilance trvalých travních porostů Ing. Pavel Fuksa, Ph.D., Ing. Zuzana Hrevušová, Ing. Josef Hakl, Ph.D., Ing. Kamila Mášková, 2010

FUKSA, P. – HAKL, J. – PACEK, L. – TLUSTOŠ, P. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Energetický potenciál jednoletých pícnin v projektu ReStEP. 2014, Úroda, 62, (11), s. 44-45, ISSN 0139-6013 .

Energie spalného tepla u hybridů kukuřice s rozdílným číslem FAO Ing. Fuksa Pavel, Ph.D.; Ing. Kocourková Daniela, Ph.D.; Ing. Hakl Josef, Ph.D.; Ing. Kalista Josef; Mülerová Martina, 2005

Energy use efficiency of grass stands under different management regimes. Ing. Kocourková Daniela, Ph.D.; Ing. Hakl Josef, Ph.D.; Ing. Fuksa Pavel, Ph.D.; doc. Ing. Mrkvička Jiří, CSc.; Ing. Sobotová Hana, 2007