×
Ing. Pavel Fuksa, Ph.D.
banner

Životopis

Vzdělání

1997 – 2002:   Doktorské studium – ČZU v Praze, Agronomická fakulta, obor: Speciální produkce rostlinná

1992 – 1997:   Inženýrské studium – ČZU v Praze, Agronomická fakulta, obor: Rostlinná produkce

1988 – 1992:   Střední zemědělská škola, Čáslav

 

Průběh zaměstnání

2019 – dosud:   Odborný asistent na Katedře agroekologie a rostlinné produkce

2013 – 2018:    Zástupce vedoucího Katedry pícninářství a trávníkářství 

2001 – 2018:    Odborný asistent na Katedře pícninářství a trávníkářství

1998 – 2001:     Technik na Katedře pícninářství a trávníkářství

 

Členství

European Weed Research Society

Česká herbologická společnost

Česká akademie zemědělských věd, odbor rostlinné výroby

Odborná redakce vydavatelství Powerprint

 

Odborné zaměření

Pícniny pěstované na orné půdě

Mimoprodukční uplatnění pícních plodin

Využití biomasy pícnin k energetickým účelům