×
Ing. Jakub Hlava, Ph.D.
Ing. Jakub Hlava Ph.D.
banner

Publication_update

 1. Funk, A., Vrabec, V., Velechovský, M., Schwertner, J., Hlava, J., Čadková, Z. 2007. Herpetologická pozorování a nová data výskytu v Maroku. Herpetologické informace 6(1). 25-29. ISSN: 1213-7782
 2. Hlava J., Vrabec V. 2008. Malacozoological research of the Bílina mine territory near Mariánské Radčice (North-West Bohemia, Czech Republic). P. 88-89. In: Kubík Š. & Barták M. 2008: Proceedings of the „Workshop of animal biodiversity“, Jevany, 3 – 4th July, 2008, Česká zemědělská univerzita v Praze, 96 pp. /ISBN: 978-80-213-1865-6/
 3. Vrabec V., Kurfürst J., Fechtner J., Hlava J., Cibulka J. 2009. Vodní měkkýší fauna území předpokládaného záboru Dolu Bílina. P 278. In: Kröpfelová L. & Šulcová J. (eds.) 2009: Sborník příspěvků 15. konference České limnologické společnosti a Slovenskej limnologickej spoločnosti. 22.-26.6. 2009 Třeboň, Česká limnologická společnost, Praha,  305 pp. (ISBN 978-80-254-4698-0)
 4. Muys, B., Verstraete, G., Hlava, J., Valckx, J., Verheyen K. 2010. Change trajectories of earthworms communities after conversion of mixed semi-natural broadleaved forest to spruce monoculture along a soil trophic gradient. The 9 th International Symposium on Earthworm Ecology 5 th – 10 th September 2010 Xalapa, Mexico. 311 pp.
 5. Hlava, J., Barták, M., Frydrych, J., Cagaš, B., Rotrekl, J., Kolařík, P. 2010. Arthropod diversity in agrosystems under different management – a two year experiment. Workshop on Animal Biodiversity, Jevany. Czech Republic. 7.7.2010. p.36-45 ISBN: 978-80-213-2146-5.
 6. Hlava, J., Verstaeten, G. 2011. The influence of different forest stands on earthworm communities. Doctoral students´conference Next generation insights into geosciences and ecology May 12-13, 2011 Tartu, Estonia.
 7. Hlava, J. 2011. Ptactvo na zahradě. In: Naše zahrada – specializované skriptum pro Univerzitu třetího věku. Powerprint s.r.o., Praha – kapitola ve skriptech. p.50-56 ISBN: 978-80-213-2162-5
 8. Verstraeten, G., Hlava, J., Muys, B. and Verheyen, K. 2011. Soil, litter and herb layer changes after conversion to spruce monocultures. 41st Annual Meeting of the Ecological Society of Germany, Austria and Switzerland,  Oldenburg, Germany.
 9. Verstraeten, G., Hlava, J., Muys, B. and Verheyen, K. 2011. Veranderingen in bodem- en strooiselkenmerken bij de omvorming van gemengd loofhout naar fijnspar. Starters in het Bosonderzoek 2011, Brussels.
 10. FRYDRYCH, J., LOŠÁK M., CAGAŠ, B., VOLKOVÁ, P., KOLAŘÍK, P., ROTREKL, J., BARTÁK, M., HLAVA, J.: Trávy a biodiverzita hmyzu v přírodním ekosystému. In sborník příspěvků z odborného semináře Vliv abiotických a biotických stresorů na vlastnosti rostlin 2012.ČZU Praha 1. – 2.2. 2012.
 11. LANGROVÁ, I., LUKEŠOVÁ, D., VADLEJCH, J., JANKOVSKÁ, I., HLAVA, J., VÁLEK, P., ČADKOVÁ, Z. 2012. Endoparasites in European Hares (Lepus europaeus) under Gamekeeping Conditions in the Czech Republic. Helminthologia 49 (3), s. 159-163. ISSN: 0440-6605.
 12. ANDRUCHOVIČOVÁ, L., HLAVA, J. 2012. Společenstva žížal (Lumbricidae) v biotopech zasažených lidskou činností. In: Kubík Š. & Barták M. (eds), Workshop on biodiversity, Jevany, Česká zemědělská univerzita v Praze, pp. 5-14. ISBN: 978-80-213-2343-8. In Czech
 13. HLAVA, J., BARTÁK, M., KUBÍK, Š. 2012. Muscidae of Vráž nr. Písek. In: Kubík Š. & Barták M. (eds), Workshop on biodiversity, Jevany, Česká zemědělská univerzita v Praze, pp. 57-69. ISBN: 978-80-213-2343-8.
 14. HLAVA, J., KOPECKÝ, O. 2013. How Reclamation Type and Age Influence the Abundance of Earthworms in Anthropogenic Soils. Polish Journal of Environmental Studies 22 (6), pp. 1887 – 1890.
 15. HLAVA, J., KOPECKÝ, O. 2013. Earthworm population responses to deciduous forest soil acidity and vegetation cover. Scientia Agriculturae Bohemica 44 (3), pp. 133-137.
 16. HLAVA, J., KRUPAUEROVÁ, A., BARTÁK, M. 2013. Arthropod diversity in agrosystems under different management. Scientia agriculturae bohemica 44 (2), pp. 85-89.
 17. BARTÁK, M., VANĚK, J., HLAVOVÁ, A., HLAVA, J. 2013. Muscidae (Diptera) in the Czech part of the Krkonoše Mts. Opera Corcontica 50, PP. 151-170. In Czech
 18. MERZ, B., HLAVA, J., HEŘMAN, P., BARTÁK, M., KUBÍK, Š. 2013. Fruit Flies (Diptera, Tephritidae) of Vráž nr. Písek (Czech Republic, Southern Bohemia). s. 258-264. In Kubík Š., Barták M. (eds): Workshop on biodiversity, Jevany, Česká zemědělská univerzita v Praze, pp. 258-264. ISBN 978-80-213-2423-7 (Printed version), ISBN 978-80-213-2424-4 (CD version).
 19. TRUNĚČKOVÁ, J., HLAVA, J., JANKOVSKÁ, I., LANGROVÁ, I. 2013. Determining of contamination of sheep grazing with tapeworms cysticercoids of the genus Moniezia. Licenced certified methodology. ISBN 978-80-213-2413-8. In Czech
 20. HLAVA, J., PATOKA, J., KOPECKÝ, O. 2014. White-tailed eagle (Haliaeetus albicilla) observation at Landa pond in the faunistic square 6550d. In: Kubík Š. & Barták M. (eds), Workshop on biodiversity, Jevany, Česká zemědělská univerzita v Praze, pp. 28-31. ISBN: 978-80-213-2527-2. DOI: 10.13140/2.1.1111.3280.
 21. HLAVA, J., HLAVOVÁ, A. 2015. Malacofauna of selected protected landscape areas in Bohemia (Czech Republic). Scientia Agriculturae Bohemica 46 (2), pp. 57-64. DOI: 10.1515/sab-2015-0017.
 22. HLAVA, J., HLAVOVÁ, A., HAKL, J., FÉR, M. 2015. Earthworm responses to different reclamation processes in post opencast mining lands during succession. Environmental Monitoring and Assessment 187: 4108. DOI 10.1007/s10661-014-4108-8.
 23. HLAVA, J. 2015. Soil fauna diversity relationship with NO3 content in grass filter strips within intensive agriculture land. Polish Journal of Ecology 63 (2). pp. 273-279. DOI: 10.3161/15052249PJE2015.63.2.010.
 24. HLAVA, J., SZÁKOVÁ, J., VADLEJCH, J., ČADKOVÁ, Z., BALÍK, J., TLUSTOŠ, P. 2017.Long-term application of organic matter-based fertilisers: Advantages or risks for soil biota?-A review. Environmental Reviews 25 (4). pp. 408-414. DOI: 10.1139/er-2017-0011.
 25. VERSTRAETEN, G., VANCAMPENHOUT, K., DESIE, E., De SCHRIJVER, A., HLAVA, J., SCHELFHOUT, S., VERHEYEN, K., MUYS, B. 2018. Tree species effects are amplified by clay content in acidic soils. Soil Biology and Biochemistry 121. pp. 43-49. DOI: 10.1016/j.soilbio.2018.02.021. (http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0038071718300713)

 

Patent

HLAVA, J., KRUPAUEROVÁ, A., BARTÁK, M., KUBÍK, Š. 2012. Roztok pro dlouhodobé expozice do lapáků hmyzu se sběrací hlavou. Úřad průmyslového vlastnictví. UV 24305. 10.09.2012.

 

HLAVA, J., VADLEJCH, J. 2013. Vyšetřovací komůrka pro parazitologické využití. UV 24929. 17.12.2012.

 

HLAVA, J., BARTÁK, M., HLAVOVÁ, A., KUBÍK, Š. 2013. Lapák pro nedestruktivní odběry hmyzu z kadaverů zakopaných do země. UV 26182. 22.8.2013.

 

HLAVA, J. 2013. Roztok pro nedestruktivní metodu získávání žížal. UV 26183. 23.8.2013.

 

BARTÁK, M., KUBÍK, Š., HLAVA, J., HLAVOVÁ, A. 2013. Roztok pro dlouhodobé expozice do Moerickeho misek s možností preparace nasucho. UV 25996. 21.10.2013.

 

BROŽOVÁ, A., HLAVA, J. 2013. Vyšetřovací miska pro parazitologické využití. UV 26084. 11.11.2013.