×
Ing. Mgr. Jana Poláková, Ph.D.
banner

Cirriculum Vitae

Zaměstnání 

od 2014: Česká zemědělská univerzita, Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů, katedra agro-ekologie a biometeorologie.

2010 – 2013: Institute for European Environmental Policy – IEEP, Brusel/Londýn. Senior Policy Analyst, Agriculture and Land Management programme. Aplikovaný výzkum v oblasti zemědělských a environmentálních politik EU pro Evropskou Komisi a Evropský Parlament.

2007 – 2010: Evropská komise, GŘ Životní prostředí, oddělení pro zemědělství, půdu a lesnictví.  Úředník - národní expert, zaměření na programy rozvoje venkova 2007-2013

2004 – 2007:  Státní fond životního prostředí ČR Vedoucí odboru odpadů, ochrany přírody a environmentálního vzdělávání.  Implementace Operační program Infrastruktura 2004-2006, negociace a příprava implementace Operačního programu Životní prostředí 2007-2013.

2002 – 2004: Osoba samostatně výdělečně činná

1996 – 2002: Johns Hopkins University, Baltimore, Maryland, USA Odborný asistent a koordinátor mezioborového programu pro studenty.

1985 – 1992: Rudný projekt Brno, s.p. Projektant v oddělení pro vodní hospodářství.

 

Vzdělání

1980 – 1985 Inženýr v oboru vodní stavby a vodní hospodářství, Vysoké učení technické v Brně, fakulta stavební

1990 -- 1995 Magistr v oboru anglický jazyk a anglická literatura Masarykova univerzita Brno, fakulta filozofická