×
Ing. Mgr. Jana Poláková, Ph.D.
banner

Životopis

Zaměstnání 

od 2014: Česká zemědělská univerzita, Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů, katedra agroekologie a rostlinné produkce

2010 – 2013: Institute for European Environmental Policy – IEEP, Brusel/Londýn. Senior Policy Analyst, Agriculture and Land Management progr. Aplikovaný výzkum v oblasti zemědělských a environmentálních politik EU pro Evropskou Komisi a Evropský Parlament

2007 – 2010: Evropská komise, GŘ Životní prostředí, oddělení B.1 Zemědělství.  Úředník - národní expert, zaměření na programy rozvoje venkova 2007-2013

2004 – 2007:  Státní fond životního prostředí ČR Vedoucí odboru odpadů, ochrany přírody a environmentálního vzdělávání.  Implementace Operační program Infrastruktura 2004-2006, negociace a příprava Operačního programu Životní prostředí 2007-2013.

1996 – 2002: Johns Hopkins University, Baltimore USA Odborný asistent a koordinátor mezioborového programu pro studenty.

1985 – 1992: Rudný projekt Brno, s.p. Projektant v oddělení pro vodní hospodářství.

 Vzdělání

1980 -- 1985 Inženýr v oboru vodohospodářství, Vysoké učení technické v Brně, fakulta stavební

1990 -- 1995 Magistr v oboru anglistika, Masarykova univerzita Brno, fakulta filozofická

2018 -- Ph.D. v oboru Obecná produkce rostlinná a politika rozvoje venkova, ČZU v Praze

Členství

Externí expert Evropské komise v hodnoceních EU Horizont 2020 (2014-2020), Horizont Evropa (2020- dosud) -- celkem    7 účastí v hodnotících panelech.