×
prof. Ing. Radka Kodešová, CSc.
banner

Grants

Characteristics of porous system in soil hydraulic functions

Grantová agentura ČR, 2005-2007

Long-term monitoring and analysis of dynamics of atmospherically deposited magnetic particles in soils

Akademie věd ČR, 2007-2010

Impact of soil structure on character of water fpow and solute transport in soil environment

Grantová agentura ČR, 2008-2011

Vodní režim půd na svažitém zemědělsky využívaném území

Ministerstvo zemědělství ČR, 2012-2015

Podpora studentů dokončujících disertační práce na Katedře pedologie a ochrany půd a podpora začínajících studentů DSP

GA FAPPZ, 2012-2012

Podpora stávajících a začínajících studentů DSP na Katedře pedologie a ochrany půd

GA FAPPZ, 2013-2013

Soil, soil structure, equilibrium and nonequilibrium water flow, contaminant transport in soil, pharmaceuticals, adsorption, degradation, experimental description of pharmaceuticals transpoprt, numerical models, dual-porosity, dual-permeability

Grantová agentura ČR, 2013-2016

Agricultural Drought Monitoring and Assessment driven by Satellites

Evropská komise, 2013-2013

Behavior of pharmaceuticals in soils-water-plant system

Grantová agentura ČR, 2017-2019

Osud vybraných mikropolutantů, které se vyskytují ve vyčištěné vodě a kalech z čistíren odpadních vod, v půdě

Ministerstvo zemědělství ČR, 2021-2023