×
prof. Ing. Radka Kodešová, CSc.
banner

Granty

Charakteristiky pórového systému v půdních hydraulických funkcích

Grantová agentura ČR, 2005-2007

Dlouhodobé měření a analýza dynamiky magnetických částic atmosférického spadu v půdách

Akademie věd ČR, 2007-2010

Vliv půdní struktury na charakter proudění vody a transport rozpuštěných látek v půdním prostředí

Grantová agentura ČR, 2008-2011

Vodní režim půd na svažitém zemědělsky využívaném území

Ministerstvo zemědělství ČR, 2012-2015

Podpora studentů dokončujících disertační práce na Katedře pedologie a ochrany půd a podpora začínajících studentů DSP

GA FAPPZ, 2012-2012

Podpora stávajících a začínajících studentů DSP na Katedře pedologie a ochrany půd

GA FAPPZ, 2013-2013

Transport léčiv v půdách

Grantová agentura ČR, 2013-2016

Agricultural Drought Monitoring and Assessment driven by Satellites

Evropská komise, 2013-2013

Chování léčiv v systému půda-voda-rostlina

Grantová agentura ČR, 2017-2019