×
prof. Ing. Radka Kodešová, CSc.
banner

Kodešová Radka

Pedagogická činnost

DAPX10Y Rozšířené modelování v pedologii
APZ09E Průzkum a mapování půd
APA22E Soil Taxonomy, Survey and GIS - Mgr.

Odborné zaměření:

  • půdní hydrologie
  • transport kontaminantů v půdě
  • transport tepla v půdě
  • půdní struktura a její vliv na transportní procesy v půdě
  • preferenční proudění vody a transport roztoků v půdě
  • matematické modelování transportních procesů v půdě
  • chování organických polutantů (pesticidů, léčiv apod.) v půdě
  • časová a prostorová variabilita půdních vlastností