×
prof. Ing. Radka Kodešová, CSc.
banner

Pedagogická činnost

Garantované předměty

APA22E Soil Taxonomy, Survey and GIS - Mgr.
APZ09E Průzkum a mapování půd
DAPX10Y Rozšířené modelování v pedologii