×
prof. Ing. Radka Kodešová, CSc.
banner

Pedagogická činnost

Garantované předměty

APA05E Průzkum a mapování půd
APA17E Modelling in Soil Science
APA22E Soil Taxonomy, Survey and GIS - Mgr.
APA24E Modelování v pedologii - Mgr.
APZ04E Modelování v pedologii - Mgr.
APZ08E Modeling in Soil Sciences
DAPX10Y Rozšířené modelování v pedologii