×
prof. Ing. Radka Kodešová, CSc.
banner

Životopis

Vzdělání    

2012                Prof. - ČZU, FAPPZ, obor: pedologie

2006                Doc. - ČZU, FAPPZ, obor: pedologie

1993                CSc. - ČVUT Praha, FSv, obor: meliorace

1987                Ing.   - ČVUT Praha, FSv, obor: vodní stavby a vodní hospodářství

 

Průběh zaměstnání      

2013 – dosud  ČZU Praha, katedra pedologie a ochrany půd, profesor

2006 – 2012    ČZU Praha, katedra pedologie a ochrany půd (do 31.3.2008 KPG), docent

2002 – 2006    ČZU Praha, katedra pedologie a geologie, odborný asistent

1997 – 1999    University of South Carolina, Columbia, SC, USA, vědecký pracovník

1993 – 1997    Český hydrometeorologický ústav, Praha, hydrolog

1992                Výzkumný ústav meliorací a ochrany půd, Praha, vědecký pracovník

1991                Agriculture University, Wageningen,  the Netherlands, vědecký pracovník

 

Člen oborové rady doktorských studijních programů

OR DSP FAPPZ ČZU „Využití a ochrana přírodních zdrojů“

OR DSP FŽP ČZU „Environmentální modelování“

OR DSP FŽP ČZU „Úpravy vodního režimu krajiny“

 

Člen redakční rady vědeckých časopisů

Soil and Water Research

Journal of Hydrology and Hydromechanics