×
prof. RNDr. Michael Komárek, Ph.D.
Profesor, Děkan
banner

Grants

Phytoextraction of heavy metals from contaminated soils: enhanced phytoextraction vs. natural hyperaccumulation

CIGA, 2006-2007

Vliv pH a obsahu organické hmoty na účinnost extrakce olova z půd pomocí EDTA a EDDS

GA FAPPZ, 2006-2006

Vertical and horizontal distribution of copper in vineyard soils affected be the application of Cu-fungicides

GA FAPPZ, 2007-2007

Chemically enhanced phytoextraction from vineyard and hop field soils

Grantová agentura ČR, 2008-2010

Experimental study of the sorption of Cu-pesticides onto soils

GA FAPPZ, 2008-2008

Stabilization of metals/metalloids in contaminated soils using a novel synthetic manganese oxide: A comparison with other stabilization amendments

Grantová agentura ČR, 2011-2014

Izotopy chrómu jako indikátor samočištění kontaminovaných vod: Řešení technologie za užití hmotnostní spektrometrie

Technologická agentura ČR, 2011-2014

Příprava projektu analýzy izotopického znečištění Arktidy a Subarktidy

Finanční mechanismus EHP/Norska, 2013-2013

Effect of Microbial Soil Properties on the half-life of Plastics

GA FZP, 2013-2013

A new methodological approach for identification of industrial pollution: Isotope fingerprinting and bacterial community changes

Finanční mechanismus EHP/Norska, 2014-2017

Modeling the competitive adsorption of metals and As onto Fe nano-oxides: Implication for soil remediation

Grantová agentura ČR, 2015-2017

Brachiopods as sensitive tracers of global marine environment: Insights from alkaline, alkaline Earth metal, and metalloid trace element ratios and isotope systems

Evropská komise, 2015-2018

Isotope fractionation as a tool for identifying cadmium and zinc sorption mechanisms in soils

Grantová agentura ČR, 2018-2020

Podpora studentů ve výzkumu geoenvironmentálních věd

GA FZP, 2019-2020

Udržitelné způsoby recyklace čistírenských kalů – Ústecký kraj (SS01020167)

Technologická agentura ČR, 2020-2023

Komplexní posouzení aplikace upravených čistírenských kalů v zemědělství s ohledem na mikropolutanty

Ministerstvo zemědělství ČR, 2021-2023

Nanoremediation of contaminated soils: Technology implementation with respect to ecotoxicological aspects

Technologická agentura ČR, 2021-2024

Porovnání účinnosti inovativních nanosorbentů pro kovy a metaloidy v půdách kontaminovaných hutní činností: Geochemický a ekotoxikologický přístup

Grantová agentura ČR, 2021-2023