×
Mgr. Oldřich Kopecký, Ph.D.
banner

Education

Garant

Zoologie obratlovců - 8 přednášek + 3 cvičení (stránky předmětu)

Zoogeografie - 9 přednášek (stránky předmětu)

 

Participace

Zoologie (garant prof. Langrová) - 3 přednášky + 2 cvičení

Zoology (garant prof. Barták) - 2 přednáška + 2 cvičení

Základy chovu exotických zvířat (garant dr. Vrabec) - 1 přednáška + 1 cvičení

Biomonitoring (garant dr. Kubík) - 1 přednáška

Teraristika (garant dr. Vrabec) - 1 přednáška

Mořská biologie (garant dr. Petrtýl) - 1 přednáška

Batrachologie a Herpetologie (garant dr. Vojar, na FŽP) - 4 přednášky

Terénní cvičení (garant prof. Barták) - vedoucí sekce Metody výzkumu obratlovců

 

Obhájené bakalářské práce (.pdf na vyžádání)

Jakešová K., 2008: Pedomorfóza u evropský čolků.

Štítkovcová I., 2011: Zpracování přehledu výskytu ocasatých obojživelníků (Caudata) na území Hlavního města Prahy.

Vlčková V., 2011: Zpracování přehledu výskytu žab (Anura) na území Hlavního města Prahy.

Neudertová M., 2011: Vývoj společenstev obojživelníků v oblasti CHKO Třeboňsko od roku 1960.

Podloucký L., 2012: Využití stanovišť užovkou stromovou (Zamenis longissimus).

Vozabulová E., 2012: Axolotl mexický - frekvence nádechů vzdušného kyslíku v závislosti na teplotě a pohlaví.

Bendová B., 2012: Potravní ekologie insektivorních netopýrů se zaměřením na netopýra velkého (Myotis myotis, Borkhausen, 1797) a možné mezipohlavní rozdíly.

Hásová A., 2012: Způsoby likvidace a výmladnost trnovníku akátu.

Čermáková V., 2012: Dosavadní poznatky o syndromu bílého nosu v USA a Evropě.

Cakl P., 2013: Antipredační adaptace obojživelníků napříč rozdílnými habitaty.

Hataš P., 2014: Poměry morf a pohlaví u čolka obecného z lokality Stará Lysá.

Holer T., 2014: Faktory limitující výskyt pedomorfních populací evropských druhů čolků.

Petířová A., 2014: Techniky letu obratlovců.

Michalcová P., 2014: Obojživelníci a Bergmannovo pravidlo.

Štindlová A., 2014: Enrichment pro mořské savce.

Novák K., 2015: Potravní ekologie evropských čolků se zaměřením na rod Ichthyosaura.

Lipšová V., 2017: Počátek populační expanze mývala severního v ČR - stávající situace na Chomutovsku.

 

Obhájené diplomové práce (.pdf na vyžádání)

Kubečková M., 2012: Výskyt a preference antropogenně vzniklých vodních ploch Andrlova chlumu čolky horskými.

Michalcová P., 2016: Jarní migrace obojživelníků ve vztahu k lunárnímu cyklu.

Novák K., 2017: Etologie agamy stepní (Trapelus sanguinolentus) v podmínkách Zoo.

Švejcarová T., 2017: Revize taxonomie loskutáků rodu Gracula v oblasti Sumatry a přilehlých ostrovů.