×
Ing. Karel Kuželka, Ph.D.
banner

Grants

Ověření možnosti získání hodnot dendrometrických veličin pomocí pozemní digitální stereofotogrammetrie

GA FLD, 2010-2010

Modelování tvaru kmene pomocí splinových funkcí

GA FLD, 2011-2011

Tvorba regresního modelu lokálního tvaru kmene pomocí splinových funkcí

GA FLD, 2012-2012