×
Ing. Karel Kuželka, Ph.D.
banner

Publications

Article in a professional periodical

PANAGIOTIDIS, D. – SUROVÝ, P. – KUŽELKA, K.; idPublikace = 72096; Název: Accuracy of Structure from Motion models in comparison with terrestrial laser scanner for the analysis of DBH and height influence on error behaviour-- Neexistuje podtyp publikace --

SUROVÝ, P. – KUŽELKA, K. Acquisition of Forest Attributes for Decision Support at the Forest Enterprise Level Using Remote-Sensing Techniques-A Review. FORESTS, 2019, roč. 10, č. 3, s. 1-29. ISSN: 1999-4907.

MARUŠÁK, R. – KAŠPAR, J. – HLAVATÝ, R. – KOTEK, V. – KUŽELKA, K. – VOPĚNKA, P. Alternative Modelling Approach to Spatial Harvest Scheduling with Respect to Fragmentation of Forest Ecosystem. Environmental Management, 2015, roč. 56, č. 5, s. 1134-1147. ISSN: 0364-152X.

KUŽELKA, K. – SUROVÝ, P. Automatic detection and quantification of wild game crop damage using an unmanned aerial vehicle (UAV) equipped with an optical sensor payload: a case study in wheat. European Journal of Remote Sensing, 2018, roč. 51, č. 1, s. 241-250. ISSN: 2279-7254.

KUŽELKA, K. – MARUŠÁK, R. Comparison of selected splines for stem form modeling: A case study in Norway spruce. Annals of Forest Research, 2014, roč. 57, č. 1, s. 137-148. ISSN: 1844-8135.

PANAGIOTIDIS, D. – ABDOLLAHNEJAD, A. – SUROVÝ, P. – KUŽELKA, K. Detection of fallen logs from high-resolution UAV Images. New Zealand Journal of Forestry Science, 2019, roč. 49, č. 2, s. 1-13. ISSN: 0048-0134.

**SOTOLA, V. – HOLUŠA, J. – KUŽELKA, K. – **KULA, E. Felled and Lure Trap Trees with Uncut Branches Are Only Weakly Attractive to the Double-Spined Bark Beetle, Ips duplicatus. FORESTS, 2021, roč. 12, č. 7, s. 1-11. ISSN: 1999-4907.

KUŽELKA, K. – MARUŠÁK, R. Input point distribution for regular stem form spline modeling. Forest Systems, 2015, roč. 24, č. 1, s. 1-6. ISSN: 2171-5068.

KUŽELKA, K. – MARUŠÁK, R. KORFit: An efficient growth function fitting tool. Computers and Electronics in Agriculture, 2015, roč. 2015, č. 116, s. 187-190. ISSN: 0168-1699.

KUŽELKA, K. – SUROVÝ, P. Mapping Forest Structure Using UAS inside Flight Capabilities . SENSORS, 2018, roč. 18, č. 7, s. 1-13. ISSN: 1424-8220.

KUŽELKA, K. – SUROVÝ, P. Mathematically optimized trajectory for terrestrial close-range photogrammetric 3D reconstruction of forest stands. ISPRS JOURNAL OF PHOTOGRAMMETRY AND REMOTE SENSING, 2021, roč. 178, č. 2021, s. 259-281. ISSN: 0924-2716.

MOKROŠ, M. – **MIKITA, T. – SINGH, A. – **TOMASTIK, J. – **CHUDA, J. – **WEZYK, P. – KUŽELKA, K. – SUROVÝ, P. – **KLIMANEK, M. – **ZIEBA-KULAWIK, K. – **BOBROWSKI, R. – **LIANG, X. Novel low-cost mobile mapping systems for forest inventories as terrestrial laser scanning alternatives. International Journal of Applied Earth Observation and Geoinformation, 2021, roč. 104, č. 2021, s. 1-12. ISSN: 1569-8432.

KUŽELKA, K. – MARUŠÁK, R. Spline representation of irregular and malformed stem profiles of broadleaved tree species in White Carpathian Mountains. Beskydy, 2012, roč. 5, č. 2, s. 1-10. ISSN: 1803-2451.

KAŠPAR, J. – HLAVATÝ, R. – KUŽELKA, K. – MARUŠÁK, R. The Impact of Assumed Uncertainty on Long-Term Decisions in Forest Spatial Harvest Scheduling as a Part of Sustainable Development. FORESTS, 2017, roč. 8, č. 9, s. 1-14. ISSN: 1999-4907.

SLAVÍK, M. – KUŽELKA, K. – MODLINGER, R. – TOMÁŠKOVÁ, I. – SUROVÝ, P. UAV Laser Scans Allow Detection of Morphological Changes in Tree Canopy. Remote Sensing, 2020, roč. 12, č. 22, s. 1-15. ISSN: 2072-4292.

KUŽELKA, K. – MARUŠÁK, R. Use of nonparametric regression methods for developing a local stem form model. Journal of Forest Science, 2014, roč. 60, č. 11, s. 464-471. ISSN: 1212-4834.

KUŽELKA, K. – SLAVÍK, M. – SUROVÝ, P. Very High Density Point Clouds from UAV Laser Scanning for Automatic Tree Stem Detection and Direct Diameter Measurement. ..., 2020, roč. 12, č. 8, s. 1-20. ISSN: N.

Professional monograph

KUŽELKA, K. – BROŽKOVÁ, H. – MARUŠÁK, R. – SUROVÝ, P. – TAUBER, R. – URBÁNEK, V. – VOPĚNKA, P. Měření lesa: Moderní metody sběru a zpracování dat. Praha: Česká zemědělská univerzita v Praze, 2014, 164s. ISBN 978-80-213-2498-5.

Results with legal protection

MACKŮ, J. – SLAVÍK, M. – HÁJEK, M. – SUROVÝ, P. – SVATOŠ, M. – KUŽELKA, K. – VANICKÁ, H. – RESNEROVÁ, K. Obličejová polomaska s výměnnými filtry pro ochranu osob. -- Neuvedený název vydavatele --. CZ 34899 U1. 09.03.2021.

Certified methodologies

KUŽELKA, K. – SUROVÝ, P. Odhad výše poškození zemědělských kultur zvěří pomocí RGB kamery a UAV, Quantification of wild game crop damage using an UAV equipped with an RGB camera, Unmanned aerial vehicle (UAV); remote sensing; photogrammetry; wheat; agricultural damage; wildlife, 2017, GK - Lesnictví, A - Certifikovaná metodika (NmetC), KHUL-UAV-2, Vojenské lesy a staky ČR, s. p., IČO 00000205, 12. 12. 2017, Úspora nákladů kvanta kámo, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Ministerstvo zemědělství ČR, 18.12.2017,

SUROVÝ, P. – KUŽELKA, K. Ortofotomapy stavu vybraných porostů na LS Valeč po větrné kalamitě v říjnu 2017, Orthophotomaps illustrating the range of damage in selected forest stands of forest administration Valeč after windthrow in October 2017, ortiphotomap; UAV; damage; windthrow, 2017, XX - Nepřiřazeno, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem (Nmap), KHUL-UAV-3, Vojenské lesy a staky ČR, s. p., IČO 00000205, 12. 12. 2017, Úspora nákladů, A - Výsledek využívá pouze poskytovatel, ,

KUŽELKA, K. – SUROVÝ, P. Systém operativního leteckého snímkování pro doplňování ortofotografií po hospodářských zásazích nebo po kalamitách, System of operative airborne imagery acquisition for orthophotomap supplement after management interventions and calamities, Unmanned aerial vehicle (UAV); remote sensing; photogrammetry; forestry; mapping; orthophotomap, 2017, GK - Lesnictví, A - Certifikovaná metodika (NmetC), KHUL-UAV-1, Vojenské lesy a staky ČR, s. p., IČO 00000205, 12. 12. 2017, Úspora nákladů kvanta kámo, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Ministerstvo zemědělství ČR, 18.12.2017,

Software

TAUBER, R. – MARUŠÁK, R. – KUŽELKA, K. DSC- Biomasa, DSC - Biomass, broadleaved trees, volume, digital photogrametry, 2013, GK - Lesnictví, DSC-Biomasa, http://katedry.czu.cz/khul/, Návod k obsluze je uložen na stejné adrese jako samotný program. Odpovědná osoba: Ing. Petr Vopěnka, Kamýcká 129, Praha 6 - Suchdol, 16521, tel. 224383796, mail: vopenka@fld.czu.cz , Ušetření finančních prostředků ve výši cca 10tis. Kč/ha hodnoceného území ve srovnání s celoplošným průměrkováním, Česká zemědělská univerzita v Praze, 00216208, CZ - Česká republika, P - Využití výsledku jiným subjektem je v některých případech možné bez nabytí licence, Z - Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje v některých případech licenční poplatek

Other results

SUROVÝ, P. – KUŽELKA, K. – MODLINGER, R.Výstupy dálkového průzkumu Země pro praxi.. 2020, Newsletter pro lesnickou praxi.