×
Ing. Matyáš Orsák, Ph.D.
Matyáš Orsák, katedra chemie
banner

CV

Education

Od 1987 do 1992     SZeŠ Kostelec nad Orlicí

Od 1992 do 1997     ČZU v Praze (VŠZ), obor rostlinná produkce

Od 1997 do 2003     interní a od r. 1999 externí doktorské studium ČZU (školitel Prof. Lachman), obor obecná produkce rostlinná

r. 2005                       Ph.D. titul

 

Zaměstnání

Od 1999 doposud   ČZU v Praze, odborný asistent na katedře chemie, od r. 2014 vedoucí katedry

Členství

Člen Akademického senátu FAPPZ, od r. 2011 předseda

Člen Akademického senátu ČZU, od r. 2015

Člen oborové rady Zemědělská chemie