×
Ing. Matyáš Orsák, Ph.D.
Matyáš Orsák, katedra chemie
banner

Education

Vedení bakalářských a diplomových prací

Přednášení předmětů

Anorganická a analytická chemie (FAPPZ-KS)

Anorganická a organická chemie (FAPPZ)

Anorganická a organická chemie (FAPPZ-KS)

Organická chemie (FAPPZ) - participace

Chemie (TSZ)

Chemie potravin - participace (FAPPZ)

Speciální analytická chemie - participace (FAPPZ)

Vyrovnávací kurz - anorganická a organická chemie

 

Cvičení předmětů

Anorganická a organická chemie (FAPPZ)

Organická chemie (FAPPZ)

Chemie (TSZ)

Odpadní vody (TF) - participace

Chemie potravin (FAPPZ)

Environmental Analytical Chemistry (FAPPZ)

Organic Chemistry (FAPPZ)

Speciální analytická chemie (FAPPZ).

Supervised courses

ACA03E Organic Chemistry
ACA15E General and Inorganic Chemistry
ACA16E Chemistry for Breeders
ACA18E Fundamentals of Analytical Chemistry
ACA19E Basics of Chemistry and Food Analysis
ACA26E Chemistry for Veterinarians
ACA76E Chemistry for Breeders
ACAX1E Chemie obecná a anorganická - 3. LF UK
ACI03E Chemistry
DACA01Y Special Analytical Methods
DACA04Y Chemistry of Natural Compounds
DACA05Y Special Analytical Chemistry
DACA06Y Food Analysis
DACA08Y Food Chemistry