×
Ing. Matyáš Orsák, Ph.D.
Matyáš Orsák, katedra chemie
banner

Education

Vedení bakalářských a diplomových prací

Přednášení předmětů

Anorganická a analytická chemie (FAPPZ-KS)

Anorganická a organická chemie (FAPPZ)

Anorganická a organická chemie (FAPPZ-KS)

Organická chemie (FAPPZ) - participace

Chemie (TSZ)

Chemie potravin - participace (FAPPZ)

Speciální analytická chemie - participace (FAPPZ)

Vyrovnávací kurz - anorganická a organická chemie

 

Cvičení předmětů

Anorganická a organická chemie (FAPPZ)

Organická chemie (FAPPZ)

Chemie (TSZ)

Odpadní vody (TF) - participace

Chemie potravin (FAPPZ)

Environmental Analytical Chemistry (FAPPZ)

Organic Chemistry (FAPPZ)

Speciální analytická chemie (FAPPZ).

Supervised courses

ACA03E Organic Chemistry
ACA18E Fundamentals of Analytical Chemistry
ACA72E Organic Chemistry