×
Ing. Matyáš Orsák, Ph.D.
Matyáš Orsák, katedra chemie
banner

Pedagogická činnost

Vedení bakalářských a diplomových prací

Přednášení předmětů

Obecná a anorganická chemie (FAPPZ + 3.LF UK)

Organická chemie (FAPPZ + 3.LF UK)

Základy analytické chemie (FAPPZ )

Základy chemie potravin (FAPPZ + 3.LF UK)

Chemie pro chovatele (FAPPZ)

Chemie (FTZ)

Chemie potravin (FAPPZ)

Speciální analytická chemie - participace (FAPPZ)

 Cvičení předmětů

Obecná a anorganická chemie (FAPPZ + 3.LF UK)

Organická chemie (FAPPZ + 3.LF UK)

Základy analytické chemie (FAPPZ )

Základy chemie potravin (FAPPZ + 3.LF UK)

Chemie pro chovatele (FAPPZ)

Chemie (FTZ)

Chemie potravin (FAPPZ)


Garantované předměty

ACA03E Chemie organická - Bc.
ACA15E Obecná a anorganická chemie
ACA16E Chemie pro chovatele
ACA18E Základy analytické chemie
ACA19E Základy chemie a analýzy potravin
ACA26E Chemie pro veterináře
ACA76E Chemie pro chovatele
ACAX1E Chemie obecná a anorganická - 3. LF UK
ACI03E Chemie - Bc.
DACA01Y Speciální metody analytické
DACA04Y Chemie přírodních látek
DACA05Y Speciální analytická chemie
DACA06Y Analýza potravin
DACA08Y Chemie potravin