×
prof. Ing. Pavel Pech, CSc.
banner

Životopis

1974-1979 - ČVUT- FSv. - obor Vodní stavby a vodní hospodářství;

1979 - 1984 - Vodní zdroje Praha – vývojový pracovník

1980 - 1985 - ČVUT- FSv.–dokt.studium v oboru zdravotní inženýrství;

1984 - 1990 -Ústav pro hydrodynamiku ČSAV – věd.pracovník 

1996 - habilitace ČZU - obor Hydroinformatika;

2005 - jmenovací řízení - obor Zemědělská a lesnická hydrologie

1990 - dosud - ČZU – LF - FLE – FZP – nyní - prof.