×
Ing. Monika Sabolová, Ph.D.
banner

Publikace

Sládková, B., Schmidtová, D., Krupková, M., Sabolová, M.: Houby jako součást výživy. Výživa a potraviny. 1, 15-18 (2019)

Fišnar J., Sabolová M., Réblová Z.: Relationship between tocopherols depletion and polymerised triacylglycerols formation during heating of vegetable oils. Czech J Food Sci. 36, (2018)

Sabolová M., Czornyj Š., Fišnar J., Doležal M., Sosnová D., Matějková K., Réblová Z.: Tocochromanol content in commercially prepared fried foods. Czech J Food Sci. 36, 392-402 (2018)

Kouřimská L., Sabolová M., Horčička P. Rys S., Božik M.: Lipid content, fatty acid profile and nutritional value of new oat cultivars. J Cereal Sci. 84, 44-48 (2018)

Nevrzalová A., Kouřimská L., Sabolová M.: Alergenní vlastnosti různých druhů mlék, Výživa a potraviny. 6, 146-150 (2017)

Sabolová M., Pohořelá B., Fišnar J., Kouřimská L., Chrpová D., Pánek J.: Formation of oxysterols during thermal processing and frozen storage of cooked minced meat. J Sci Food Agr. 97, 5092-5099 (2017)

Sabolová M., Johanidesová A., Hasalíková E., Fišnar J., Doležal M., Réblová Z.: Relationship between the composition of fats and oils and their oxidative stability at different temperatures, determined using the Oxipres apparatus. Eur J Lipid Sci Technol. 119 (2017)

Huml L., Miksatkova P., Novy P., Drabek O., Sabolova M., Umar M., Tejnecky V., Pohorela B., Kourimska L., Maskova E., Tulin A., Lapcik O., Kokoska L.: Fatty acids, minerals, phenolics and vitamins in the seeds of Inocarpus fagifer, a Pacific Island underutilized legume. J Appl Bot Food Qual. 89, 264-269 (2016)

Sabolová M., Adámková A, Kouřimská L., Chrpová D, Pánek J.: Minor lipophilic compounds in edible insects. Potravinárstvo. 10, 400-406 (2016).

Kouřimská L., Sabolová M., Dvořáková B., Roubíčková I., Pánek J., Nový P.: Antioxidant aktivity of Lamiaceae herbs grown under organic and conventional farming. Sciencia Agriculturae Bohemica (SAB). 45, 19-25 (2014)

Article in a professional periodical

**NEVRZALOVÁ, A. – KOUŘIMSKÁ, L. – SABOLOVÁ, M. Alergenní vlastnosti různých druhů mlék. Výživa a potraviny, 2017, roč. 2017, č. 6, s. 146-150. ISSN: 1211-846X.

KOUŘIMSKÁ, L. – **KOTRBOVÁ, V. – KULMA, M. – **ADÁMKOVÁ, A. – **MLČEK, J. – SABOLOVÁ, M. – HOMOLKOVÁ, D. Attitude of assessors in the Czech Republic to the consumption of house cricket Acheta domestica L. – A preliminary study. Czech Journal of Food Sciences, 2020, roč. 38, č. 1, s. 72-76. ISSN: 1212-1800.

SOUKUP, J. – KOUŘIMSKÁ, L. – SABOLOVÁ, M. – OKROUHLÁ, M. Effects of frying oil type on its stability and composition of fried food. Czech Journal of Food Sciences, 2022, roč. 40, č. 4, s. 323-330. ISSN: 1212-1800.

NEUŽIL BUNEŠOVÁ, V. – **GARCIA, A. – MODRÁČKOVÁ, N. – MAKOVSKÁ, M. – SABOLOVÁ, M. – **SPRÖER, C. – **BUNK, B. – **BLOM, J. – SCHWAB, C. Feed Insects as a Reservoir of Granadaene-Producing Lactococci. Frontiers in Microbiology, 2022, roč. 13, č. 848490, s. 1-12. ISSN: 1664-302X.

SABOLOVÁ, M. – KOUŘIMSKÁ, L. Káva a hodnocení její kvality . Výživa a potraviny, 2019, roč. , č. , s. 149-151. ISSN: 1211-846X.

KOUŘIMSKÁ, L. – SABOLOVÁ, M. – **HORČIČKA, D. – **RYS, S. – BOŽIK, M. Lipid content, fatty acid profile, and nutritional value of new oat cultivars. JOURNAL OF CEREAL SCIENCE, 2018, roč. 84, č. November, s. 44-48. ISSN: 0733-5210.

MODRÁČKOVÁ, N. – **COPOVÁ, I. – ŠŤOVÍČEK, A. – MAKOVSKÁ, M. – **SCHIEROVA, D. – **MRÁZEK, J. – SABOLOVÁ, M. – VLKOVÁ, E. – **HRADSKÝ, O. – **BRONSKÝ, J. – **NEVORAL, J. – NEUŽIL BUNEŠOVÁ, V. Microbial shifts of faecal microbiota using enteral nutrition in vitro. Journal of Functional Foods, 2021, roč. 77, č. 104330, s. 1-8. ISSN: 1756-4646.

ŽATEČKA, L. – SABOLOVÁ, M. Personalizovaná výživa . Výživa a potraviny, 2020, roč. , č. 4, s. 104-106. ISSN: 1211-846X.

SABOLOVÁ, M. – **ZEMAN, V. – **LEBEDOVÁ, G. – **DOLEŽAL, M. – SOUKUP, J. – **RÉBLOVÁ, Z. Relationship between the fat and oil composition and their initial oxidation rate during storage. Czech Journal of Food Sciences, 2020, roč. 38, č. 6, s. 404-409. ISSN: 1212-1800.

**FIŠNAR, J. – SABOLOVÁ, M. – **RÉBLOVÁ, Z. Relationship Between Tocopherols Depletion and Polymerised Triacylglycerols Formation During Heating of Vegetable Oils. Czech Journal of Food Sciences, 2018, roč. 36, č. 6, s. 441-451. ISSN: 1212-1800.

SABOLOVÁ, M. – KULMA, M. – KOUŘIMSKÁ, L. Sex-dependent differences in purine and uric acid contents of selected edible insects. JOURNAL OF FOOD COMPOSITION AND ANALYSIS, 2021, roč. 96, č. March 2021, s. 0-0. ISSN: 0889-1575.

SABOLOVÁ, M. – **CZORNYJ, Š. – **FIŠNAR, J. – **DOLEŽAL, M. – **SOSNOVÁ, D. – **MATĚJKOVÁ, K. – **RÉBLOVÁ, Z. Tocochromanol content in commercially prepared fried foods . Czech Journal of Food Sciences, 2018, roč. 36, č. 5, s. 392-402. ISSN: 1212-1800.

**REJCHRTOVÁ, L. – SABOLOVÁ, M. Tradiční čínská kuchyně a její modifikace ve světě. Výživa a potraviny, 2021, roč. , č. 2, s. 44-51. ISSN: 1211-846X.

SABOLOVÁ, M. – KOUŘIMSKÁ, L. Vitamin C and nitrates contents in fruit and vegetables from farmers' markets and supermarkets. Potravinárstvo, 2020, roč. 14, č. 2020, s. 1124-1130. ISSN: 1337-0960.

Other results

KOUŘIMSKÁ, L. – SABOLOVÁ, M. – KULMA, M. – ŠKVOROVÁ, P. – **VESELÁ, K. – KUREČKA, M.Are edible insects suitable for people suffering gout?. 2022, Book of Abstracts of the 6th International Conference on Metrology in Food and Nutrition „6th IMEKOFOODS“, Dubrovnik, 7-9th November 2022, s. 49, ISBN: 978-953-7124-12-0.

KOUŘIMSKÁ, L. – SABOLOVÁ, M. – KULMA, M. – ŠKVOROVÁ, P. – **VESELÁ, K. – KUREČKA, M.Je jedlý hmyz vhodný pro jedince s metabolickým onemocněním dna?. 2022, Zborník vedeckých prác XIX. vedecké konferencie s medzinárodnou účasťou „Bezpečnosť a kontrola potravín“, Piešťany, 06.04.2022-08.04.2022, s. 109-114, ISBN 978-80-8266-007-7.

KOUŘIMSKÁ, L. – SABOLOVÁ, M. – KULMA, M. – ŠKVOROVÁ, P. – **VESELÁ, K. – KUREČKA, M.Puriny a jejich metabolity v jedlém hmyzu. 2022, Sborník příspěvků, 50. symposium o nových směrech výroby a hodnocení potravin CzechFoodChem 2022, 23.-25. 5. 2022, s. 13-17, ISBN 978-80-7592-102-4.

HOLEC, J. – POLÁKOVÁ, J. – ČERNÝ, J. – ČÍTEK, J. – **ČÍTKOVÁ, D. – DVOŘÁK, P. – FAMĚRA, O. – HAMOUZ, P. – HNILIČKA, F. – JANOŠÍKOVÁ, M. – **KOHOUT, P. – KOUŘIMSKÁ, L. – KOŽNAROVÁ, V. – MATULA, S. – PAZDERŮ, K. – PENÍŽEK, V. – PTÁČEK, M. – PULKRÁBEK, J. – RAJMON, R. – SABOLOVÁ, M. – SOUKUP, J. – TYŠER, L. – URBAN, J. – VANĚK, A. – ZÁDOROVÁ, T. – ZITA, L.Zemědělství a potraviny. 2019, Praha: Profi Press s.r.o., 223 s. ISBN: 978-80-86726-98-4.