×
Ing. Monika Sabolová, Ph.D.
banner

Publikace

Kouřimská, L., Kotrbová, V., Kulma, M., Adámková, A., Mlček, J., Sabolová, M., Homolková, D.: Attitude of assessors in the Czech Republic to the consumption of house cricket Acheta domestica L. - A preliminary study. Czech Journal of Food Sciences. 38, 72-76 (2020)

Sabolová, M.: Role máku ve výžově člověka. Výživa a potraviny. 1, 8-12 (2020)

Sabolová, M., Kouřimská, L.: Káva a hodnocení její kvality. Výživa a potraviny. 6, 149-151 (2019)

Holec, J., Poláková J., a kol.: Zemědělství a potraviny encyklopedický přehled. ProfiPress Praha (2019). ISBN 978-80-86726-98-4

Sládková, B., Schmidtová, D., Krupková, M., Sabolová, M.: Houby jako součást výživy. Výživa a potraviny. 1, 15-18 (2019)

Fišnar J., Sabolová M., Réblová Z.: Relationship between tocopherols depletion and polymerised triacylglycerols formation during heating of vegetable oils. Czech J Food Sci. 36, (2018)

Sabolová M., Czornyj Š., Fišnar J., Doležal M., Sosnová D., Matějková K., Réblová Z.: Tocochromanol content in commercially prepared fried foods. Czech J Food Sci. 36, 392-402 (2018)

Kouřimská L., Sabolová M., Horčička P. Rys S., Božik M.: Lipid content, fatty acid profile and nutritional value of new oat cultivars. J Cereal Sci. 84, 44-48 (2018)

Nevrzalová A., Kouřimská L., Sabolová M.: Alergenní vlastnosti různých druhů mlék, Výživa a potraviny. 6, 146-150 (2017)

Sabolová M., Pohořelá B., Fišnar J., Kouřimská L., Chrpová D., Pánek J.: Formation of oxysterols during thermal processing and frozen storage of cooked minced meat. J Sci Food Agr. 97, 5092-5099 (2017)

Sabolová M., Johanidesová A., Hasalíková E., Fišnar J., Doležal M., Réblová Z.: Relationship between the composition of fats and oils and their oxidative stability at different temperatures, determined using the Oxipres apparatus. Eur J Lipid Sci Technol. 119 (2017)

Huml L., Miksatkova P., Novy P., Drabek O., Sabolova M., Umar M., Tejnecky V., Pohorela B., Kourimska L., Maskova E., Tulin A., Lapcik O., Kokoska L.: Fatty acids, minerals, phenolics and vitamins in the seeds of Inocarpus fagifer, a Pacific Island underutilized legume. J Appl Bot Food Qual. 89, 264-269 (2016)

Sabolová M., Adámková A, Kouřimská L., Chrpová D, Pánek J.: Minor lipophilic compounds in edible insects. Potravinárstvo. 10, 400-406 (2016).

Kouřimská L., Sabolová M., Dvořáková B., Roubíčková I., Pánek J., Nový P.: Antioxidant aktivity of Lamiaceae herbs grown under organic and conventional farming. Sciencia Agriculturae Bohemica (SAB). 45, 19-25 (2014)

Článek v odborném periodiku

**NEVRZALOVÁ, A. – KOUŘIMSKÁ, L. – SABOLOVÁ, M. Alergenní vlastnosti různých druhů mlék. Výživa a potraviny, 2017, roč. 2017, č. 6, s. 146-150. ISSN: 1211-846X.

SABOLOVÁ, M. – KOUŘIMSKÁ, L. Káva a hodnocení její kvality . Výživa a potraviny, 2019, roč. , č. , s. 149-151. ISSN: 1211-846X.

KOUŘIMSKÁ, L. – SABOLOVÁ, M. – **HORČIČKA, D. – **RYS, S. – BOŽIK, M. Lipid content, fatty acid profile, and nutritional value of new oat cultivars. JOURNAL OF CEREAL SCIENCE, 2018, roč. 84, č. November, s. 44-48. ISSN: 0733-5210.

**FIŠNAR, J. – SABOLOVÁ, M. – **RÉBLOVÁ, Z. Relationship Between Tocopherols Depletion and Polymerised Triacylglycerols Formation During Heating of Vegetable Oils. Czech Journal of Food Sciences, 2018, roč. 36, č. 6, s. 441-451. ISSN: 1212-1800.

SABOLOVÁ, M. – **CZORNYJ, Š. – **FIŠNAR, J. – **DOLEŽAL, M. – **SOSNOVÁ, D. – **MATĚJKOVÁ, K. – **RÉBLOVÁ, Z. Tocochromanol content in commercially prepared fried foods . Czech Journal of Food Sciences, 2018, roč. 36, č. 5, s. 392-402. ISSN: 1212-1800.