×
RNDr. Václav Tejnecký, Ph.D.
banner

Grants

Significant participation on projects:

Aluminium content in forest soils – the identification of hot spots, ammeliorative methods on degraded sites, forest management practice for sustaining the productive- and nonproductive function of forest, project of the Ministry of Agriculture No. QI92A216; 2009-2013 (member of the team)

The effect of disturbance regime on soil variability and soil formation on a coarse spatial scale in a primeval temperate forest, project of the Czech Science Foundation No. GAP504/11/2135; 2011-2013 (member of the team)

Methods for the assessment of forest soil loadings with risk substances and identification of ecological risks from forest soil contamination, project of the Ministry of Agriculture No. QI112A201; 2011-2014 (member of the team)

Determining water extractable dissolvable organic carbon from forest soils

GA FAPPZ, 2008-2008

Vazba a mobilita vybraných rizikových prvků

GA FAPPZ, 2009-2009

Stanovení speciace, množství a prostorové variability rizikových prvků a vybraných organických sloučenin v různých typech půd ČR

GA FAPPZ, 2017-2019

Úloha milířišť z hlediska kulturního dědictví a ochrany krajiny

Technologická agentura ČR, 2019-2021

Půdní prostředí a jeho variabilita, náhled na půdu z mnoha směrů

GA FAPPZ, 2021-2022