×
doc. Ing. Jaroslav Vadlejch, Ph.D.
banner

Grants

2018 – 2021 European Cooperation in Science and Technology, COST CA16230:  Combatting anthelmintic resistance in ruminants; člen řídícího výboru a zástupce ČR

2018 – 2019 Celouniverzitní grantová agentura ČZU v Praze, CIGA 20182005: Morfologická determinace a molekulárně-genetická analýza variability parazitických hlístic rodu Setaria detekovaných u spárkaté zvěře na území České republiky; spoluřešitel       

2017 – 2019 Technologická agentura České republiky, TA ČR TJ01000009: Vyhodnocení rizik invazního parazita Ashworthius sidemi pro oborní chov spárkaté zvěře v České republice, tlumení ashworthiózy a prevence jejího šíření; mentor týmu

2016 – 2018 Grantová agentura České republiky, GA ČR 16-07441S: Dlouhodobý vliv různých druhů hnojení na půdní biotu s důrazem na účinek organických polutantů spojených s lidskou činností; člen týmu

2016 – 2017 Celouniverzitní grantová agentura ČZU v Praze, CIGA 20162012: Rizikové faktory pro vznik rezistence gastrointestinálních hlístic na benzimidazolová anthelmintika v chovech koz v České republice; spoluřešitel

2015 – 2018 Národní agentura pro zemědělský výzkum, NAZV QJ1510038: Využití rostlinných extraktů jako bioantiparazitik u hospodářských zvířat; klíčová osoba týmu

2011 – 2014 Národní agentura pro zemědělský výzkum, NAZV QI111A199: Efektivní systém prevence parazitóz v chovu ovcí; klíčová osoba týmu              

2011 – 2012 Celouniverzitní grantová agentura ČZU v Praze, CIGA 20112008: Detekce a charakterizace proteinů se vztahem k hypobióze u larev gastrointestinální hlístice Teladorsagia circumcincta; spoluřešitel             

2011 – 2012 Celouniverzitní grantová agentura ČZU v Praze, CIGA 20112010: Transport a akumulace olova v systému hostitel parazit; spoluřešitel

2007 Interní grantová agentura FAPPZ ČZU v Praze, IGA 21260/1312/213108: Proteolytická aktivita hypobiovaných larev hlístice Teladorsagia circumcincta; hlavní řešitel

2006 Interní grantová agentura FAPPZ ČZU v Praze, IGA 21260/1312/3168: Teladorsagia circumcicnta – indukční faktory pro vznik hypobiózy; hlavní řešitel

 

 

Red fox (Vulpes vulpes) and its endohelminths as heavy metals pollution bioindicators

GA FAPPZ, 2008-2008