×
doc. Dr. Ing. Pavel Vejl
banner

Publications

Original scientific papers in journals with IF

Vejl, P.: Identification of genotypes in hop (Humulus lupulus L.) by RAPD analysis using program GelManager for Windows. Rostlinná výroba,1997, 43(7), 325-331.

Nesvadba, L. - Vejl, P. - Skupinová, S.: Evaluation of the transfer of hop agricultural traits on F1 generation posterity. Rostlinná výroba, 1999, 45(6), 245-249

Soukup, J. – Holec, J. – Vejl, P. – Skupinová, S. – Sedlák, P.: Diversity and distribution of weed beet in the Czech Republic. Zeitschrift für Pflanzenkrankenheiten und Pflanzenschutz. Sonderheft XVIII, 2002, 67-74.

Patzak, J. – Vejl, P. – Skupinová, S. – Nesvadba, V.: Identification of sex in F1 progenies of hop (Humulus lupulus L.) by molecular markers. Rostlinná výroba, 48(7) 2002, 318-321.

Vejl, P. – Skupinová, S. – Sedlák, P.– Domkářová, J: Identification of PCN species (Globodera rostochiensis, G. pallida) by using of ITS-1 region’s polymorphism. Rostlinná výroba, 11, 2002, 486-489.

Skupinová, S. – Vejl, P. – Sedlák, P. – Domkářová, J.: Segregation of DNA markers of potato (Solanum tuberosum ssp. tuberosum L.) resistance against Ro1 pathotype Globodera rostochiensis in selected F1 progeny. Rostlinná výroba, 11, 2002, 480-485.

Vejl, P. – Skupinová, S. – Blažek, J. – Sedlák, P. – Bardová, M. – Drahošová, H. – Blažková, H. – Milec, Z.: PCR markers of apple resistance against scab (Venturia inaequalis CKE.) controled by Vf gene in Czech apple breeding. Plant, Soil and Environment, 49(9), 2003, 427-432.

Melounová, M. – Vejl, P. – Sedlák, P. – Blažek, J. Zoufalá, J. – Milec, Z. – Blažková, H.: Alleles controlling apple skin colour and incompatibility in new Czech apple varieties with different degrees of resistance against Venturia inaequalis CKE. Plant, Soil and Environment, 2005 (2), 51, 65-73.

Sedlák, P. – Vejl, P. – Melounová, M. – Křenek, P. – Zoufalá, J.: Characterisation of resistance genes resources against late blight available for Czech potato breeding by means of selected DNA markers. Plant, Soil and Environment, 2005 (2), 51, 82-86.

Melounová, M. – Vejl, P. – Sedlák, P. – Reznerová, A. – Tesařová, M. – Blažek, J. – Zoufalá, J.: The variability of Venturia inaequalis CKE. races in the Czech Republic and the accumulation of resistance genes in apple germplasm. Plant, Soil and Environment, 2004 (9), 50, 416-423.

Skupinová, S. – Vejl, P. – Sedlák, P. – Bardová, M. – Srbek, L: - Klápště, P. – Zouhar, M. – Tesařová, B.: Using DNA markers for characterisation of tomato resistance against root nematode Meloidogyne incognita. Plant, Soil and Environment, 2004 (2), 50, 59-64.

Sedlák, P. – Melounová, M. – Skupinová, S. – Vejl, P. – Domkářová, J. : Study of European and Czech populations of potato cyst nematodes (Globodera rostochiensis and G. pallida) by RAPD method. Plant, Soil and Environment, 2004 (2), 50, 70-74.

Makovcová, K. – Jankovská, I. – Vadlejch, J. – Langrová, I. . Vejl, P. – Lytvynets, A.: The contribution to the epidemiology of gastrointestinal nematodes of sheep with special focus on the survival of infective larvae in winter conditions, Parasitology Research, 2009, 104(4), 795-799.

Vejl, P. - Čílová, D. - Ježková, J. - Melounoá, M. (2011): Genetic analysis of the bearded collie breed: a causal mutation of coat color genes and the dopamine receptor gene DRD4. Journal of Veterinary Behavior: Clinical Applications and Research 6 (1), 67.

Čílová, D. - Vejl, P. - Šebková, N. - Částková, M. - Jurkovičová, P. - Kadlecová, V. (2011): Microsatellite analysis of X and Y gonosome variability in the czechoslovakian and saarloos wolfdog breeds.  Journal of Veterinary Behavior: Clinical Applications and Research 6 (1), 60-61.

Vašek, J., Vejl - P., Čílová, D. - Šebková, N. - Benešová, B. - Melounová, M. (2011): Polymorphism of selected genes controlling the growth of the skeleton in dachshunds. Journal of Veterinary Behavior: Clinical Applications and Research 6 (1), 66-67.

 

Professional monographs

Vejl, P. a kolektiv: Molekulární markery ve šlechtění jabloní. Česká zemědělská univerzita v Praze, PowerPrint, 2005, ISBN 80-213-1287-4.

 

Book chapters

Slámová, L. – Veškrna, O. – Chrpová, J. – Vejl, P.: Virus žluté zakrslosti ječmene (BYDV) – význam a možnosti šlechtění pšenice na odolnost. In: Pšenice od genomu po rohlík, Nakladatelství Kurent, s.r.o., České Budějovice, 2008, 50-72, ISBN 978-80-87111-12-3.

Kocourková, Z. – Vejl, P. – Horčička, P.: Využití PCR markerů gluteninových podjednotek ve šlechtění pšenice. In: Pšenice od genomu po rohlík, Nakladatelství Kurent, s.r.o., České Budějovice, 2008, 97-105, ISBN 978-80-87111-12-3.

Sedlák, P. – Vejl, P. – Domkářová, J.: Metodika detekce Phytophthora infestans Mont de Bary v rostlinném pletivu pro účely jednoznačné identifikace příčiny poškození pletiv bramboru. In: Metodické postupy využitelné ve šlechtění, Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod s.r.o., 2008, 31-38, ISBN 978-80-86940-13-7.

Sedlák, P. – Vejl, P. – Domkářová, J. – Zoufalá, J. – Satrapová, V. – Čílová, D.: Metodika postupu charakterizace  genetických zdrojů pro účely markery asistované selekce v procesu šlechtění bramboru. In: Metodické postupy využitelné ve šlechtění, Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod s.r.o., 2008, 39-59, ISBN 978-80-86940-13-7.

Škodáček, Z. -  Prášil, I.T. -  Vejl, P.: Možnosti transgenoze při zvyšování tolerance rostlin k abiotickýcm stresům, zejména nízkým teplotám. In: Současné možnosti fyziologie a zemědělského výzkumu přispět k produkci rostlin (vybrané kapitoly), Bláha, L., Hnilička, F., Martinková, J., Eds. Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., Praha 2010: 84-95.

Škodáček, Z. - Vlasáková, E. - Prášil, I.T. - Vejl, P.: Fenomén proteinů a kyseliny abscisové ve vztahu k abiotickému stresu u rostlin, zejména k suchu. In: Aktuální kapitoly z fyziologie rostlin a zemědělského výzkumu 2011, Bláha, L, Hnilička, F., Eds. Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., Praha 2011: 113-133

 

Original scientific papers in scientific journals without IF

Černý, J. - Šašek, A. - Vejl, P. - Hanišová, A.: Common wheat (T. aestivum L.) marking by determination of approximate dependence of frequency of allelic gliadin genes on quality grade of agronomic character.  Scientia Agriculturae Bohemica, 1995, 26,  245-258.

Černý, J. - Šašek, A. - Langer, I. - Bradová, J. - Pařízek, P. - Vejl, P. - Vopršal, J.: Markering of some barley traits by means of hordein signal genes. Scientia Agriculturae Bohemica, 1999, 30, 185-207.

Vejl, P. – Skupinová, S. – Polišenská, I. – Váňová, M.: Distinguishing isolates of cereal stem disease pathogens of the genus Tapesia from isolates of Fusarium and Rhizoctonia using the RAPD method. Plant Protection Science, 2000, 36(4), 132-140.

Váňová, M. - Polišenská, I. - Vejl, P. - Skupinová, S.: Differentiation of cereal eyespot fungi using morphologic characteristics and PCR diagnostic tests. Plant Protection Science. 36(2), 2000, 57-64..

Sedláková, V. – Sedlák, P. – Vejl, P. – Domkářová, J. – Horáčková, V. – Škodáček, Z.: Characterisation of selected diploid genetic resources of genus Solanum intended for somatic hybridization with potato dihaploids. Agriculture, 2009, 55(1), 1-9.

Kocourková, Z. - Bradová J. -  Kohutová, Z. -  Slámová,  L. -  Vejl P. – Horčička,  P.:
Wheat breeding for the improved bread-making quality using PCR based markers of glutenins, Czech J. Genet. Plant Breed., 2008, 44, 105-113.

Slámová, l. - Vejl, P.: Zdroje odolnosti vůči BYDV a CYDV u pšenice seté. Úroda, 2008, 8, 18-19.

Slámová, L. – Chrpová, J. – Vejl, P. – Veškrna, O.: Evaluation of genetic sources of tolerance of common wheat against BYDV and CYDV. Agriculture, 2009, 55(1), 1-13.

Sedláková, V. – Sedlák, P. – Vejl, P. – Domkářová, J. – Horáčková, J. – Škodáček, Z.: Characterisation of selected diploid genetic resources of genus Solanum intended for somatic hybridization with potato dihaploids. Agriculture, 2009, 55(1), 17-25.

Vašek, J. – Vejl, P. – Nesvadba, V. – Čílová, D. – Zoufalá, J.: Study of variability of hop gene resources by RAPD method. Agriculture, 2009, 55(2), 95-101.

Vašíčková, Š. – Vejl, P. – Zoufalá, J. – Česká, J.: Intraspecific variability of botanic species selected in relation to their propagation. Agriculture, 2009, 55(2), 62-68.

Zoufalá, J. – Vejl, P. – Melounová, M. – Blažek, J. – Křelinová, J.: Apple genetic resources and their molecular analysis. Agriculture, 2009, 55(2), 69-79.

Sedláková, V. – Sedlák, P. – Vejl, P. – Domkářová, J. – Horáčková, V. – Hejtmánková, K. – Pivec, V. – Mazáková, J. – Suchánková, P.: Biologické a šlechtitelské vlastnosti somatických hybridů dihaploidního Solanum tuberosum ssp. tuberosum a S. bulbocastanum. Vědecké práce VÚB, 2009, 17, 55-66.

 

Invited lectures at scientific conferences

Vejl, P.: Metody molekulární analýzy - přechod na vyšší stupeň šlechtění. Osivo a sadba, Praha, Česká zemědělská univerzita, 2001.

Vejl, P.: Geneticky modifikovaný organismus z pohledu genetiky a šlechtění. GMO v agrosystému a jeho okolí. Ministerstvo zemědělství ČR a ČZU v Praze, 10. 5. 2007.

 

Papers at international scientific conferences in the proceedings

Frček, J. - Černý, J. - Habětínek, J. – Poppr, J. - Petr, P. - Pavlas J. - Huková, L. - Vejl, P.: Research of  genetic sources in diploid potato species. International Scientific Conference „Global Genetic Resources“, St. Petersburg, Aug. 8-13, 1994, 8.

Polišenská, I. - Vejl, P.: Character of the eyespot cause against (Pseudocercosporella herpotrichoides) on winter wheat in the Czech Republic. Proceeding of International Conference: Protection of cereal crop against harmful organism, Kroměříž, červenec 1997, 32-35.

Vejl, P. - Skupinová, S. - Polišenská, I. - Váňová, M.: Using RAPD method to distinguish isolators of cereals stalk disease originators of Tapesia genus from isolators of Fusarium nad Rhizoctonia genus. Problems of Crop Production 1999, Proceeding of 9th International Conference – Czech University of Agriculture in Prague, 9. 12. 1999, 212 - 220.

Vejl, P. - Skupinová, S.: Problems of genetic determination of drought tolerance in cereals. Problems of Crop Production 1999, Proceeding of 9th International Conference – Czech University of Agriculture in Prague, 9. 12. 1999, 258-265.

Drahošová, H. - Vejl, P.: Genes of apple scab resistence. Sborník - 9th International Conference of Horticulture, II. svazek, Lednice, Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, 2001, 276 - 281.

Vejl, P., - Skupinová, S., - Blažek, P., - Drahošová, H.: Molecular markers of apple trees resistance against scab (Venturia inaequalis CKE.). 4th International Symposium in the Series Recent Advances in Plant Biotechnology, Plant Molecular Biology for the New Millennium, Book of Abstracts, Třeboň, Ústav molekulární biologie rostlin AV ČR, 2001, 49.

Vejl, P., - Skupinová, S., - Domkářová, J., - Sedlák, P., - Kreuz, L., - Křenek, P.: Using PCR markers for detection of resistance against Globodera ssp. in potatoes.  Crop Science on the Verge of the 21st Century - Opportunities and Challenges., Praha, Institute of crop production, 2001, 84.

Skupinová, S., - Vejl, P., - Domkářová, J., - Sedlák, P., - Zouhar, M., - Křenek, P., -Kreuz, L.: Detection of resistance genes in Solanaceae using DNA markers. 4th International Symposium in the Series Recent Advances in Plant Biotechnology, Plant Molecular Biology for the New Millennium, Book of Abstracts, Třeboň, Ústav molekulární biologie rostlin AV ČR, 2001. 47.

Skupinová, S., - Vejl, P., - Zouhar, M., - Srbek, L., - Klápště, P.: Detection of Mi gene in tomato (Lycopersicon esculentum). Crop Science on the Verge of the 21st Century - Opportunities and Challenges., Praha, Institute of crop production, 2001, 81.

Melounová, M. – Vejl, P. – Sedlák, P. – Blažek, J. – Zoufalá, J.: Molecular characteristic of new Czech apple varieties. Sustain Life Secure Survival II, CD sborník mezinárodní konference, ČZU v Praze, 22.9.2004.

Sedlák, P. – Vejl, P. – Melounová, M. – Křenek, P. – Domkářová, J. – Zoufalá, J.: Characterisation of potato varieties carrying R alleles of resistance against Phytophthora infestans by means of sequence analyse of R1 allele specific marker. Sustain Life Secure Survival II, CD sborník mezinárodní konference, ČZU v Praze, 22.9.2004.

Kocourková, Z. – Kohutová, Z. – Vejl, P. – Vlastníková, H – Křenek, P. – Slámová, L.: Utilization of molecular-genetic markers in bread quality classification of the wheat genotypes. Sborník referátů, konference Biotechnology 2006, 15.-16. února 2006, JČU České Budějovice.

Kohutová, Z. – Kocourková, Z. – Vlastníková, H. – Slámová, L. – Křenek, P. – Vejl, P.: Distinguishing of the spring and winter growth habits of common wheat varieties (Triticum aestivum L.) by detection of gene VRN1. Sborník referátů, konference Biotechnology 2006, 15.-16. února 2006, JČU České Budějovice.

Křenek, P. - Vlastníková, H. - Vejl, P. - Kohutová, Z. - Kocourková, Z. -  Zoufalá, J. - Slámová, L. - Domkářová, J. - Škodáček, Z.: Molecular genetic analysis of the R1 locus which confers potato specific resistance against Phytophthora infestans. Biotechnologie 2006 - recenzovaný sborník 15. mezinárodní konference ZF JČU České Budějovice, 15.-16. února 2006.

Slámová, L. – Kohutová, Z. – Křenek, P. – Vejl, P. –  Vlastníková, H. – Kocourková, Z.: Detection of gene of resistance to BYDV by means of the molecular-genetic markers at Triticum aestivum L., sborník referátů, konference Biotechnology 2006, 15.-16. února 2006, JČU České Budějovice.

Vlastníková, H. - Křenek, P. – Vejl, P. - Domkářová, J. - Kohutová, Z., Kocourková, Z. - Slámová, L.: Use of moleculargenetic markers for detection of Phytophthora infestans (Mont.) de Bary in infected plant tissue of some Solanum species. Biotechnologie 2006 - recenzovaný sborník 15. mezinárodní konference ZF JČU České Budějovice, 15.-16. února 2006.

Vejl, P: - Melounová, M. – Zoufalá, J. – Sedlák, P. – Blažek, J. – Dandová, M.: Application of  PCR markers of the Vm and Vf genes controlling apple resistance to Venturia inaequalis in Czech apple breeding. Book of Poster Abstracts, International Plant Breeding Symposium, 20-25 August  2006, Mexico City, 31.

 Sedlák, P. - Vejl, P.: Plant breeding – an important part of study programs at the Czech University of Agriculture in Prague. Book of Poster Abstracts, International Plant Breeding Symposium, 20-25 August  2006, Mexico City, 105.

Kocourková, Z. – Bradová, J. – Kohutová, Z. – Křenek, P. – Slámová, L. – Vlastníková, H. – Vejl, P.: Characterization of high molecular weight glutenin of the gene locus Glu-B1 in common wheat (Triticum aestivum L.). Book of Poster Abstracts, International Plant Breeding Symposium, 20-25 August  2006, Mexico City, 65.

Kohutová, Z. - Kocourková, Z. - Slámová, L. - Vlastníková, H. - Křenek, P. - Vejl, P. – Zoufalá, J.: Molecular markers for leaf rust resistance genes and genes controlling vernalization in wheat. Book of Poster Abstracts, International Plant Breeding Symposium, 20-25 August  2006, Mexico City, 91.

Slámová, L. – Vejl, P. – Veškrna, O. - Kohutová, Z. - Kocourková, Z. - Křenek, P. - Vlastníková, H.: Detection of the Bydv2 gene in some wheat varieties by means of molecular-genetic markers. Book of Poster Abstracts, International Plant Breeding Symposium, 20-25 August  2006, Mexico City, 102.

Vlastníková, H. - Křenek, P. - Domkářová, J. – Kohutová, Z. - Kocourková, Z. - Slámová, L. - Vejl, P.: Estimation of molecular genetic markers used for detection of Phytophthora infestans (Mont.) de Bary in infected plant tissue of some Solanum species. Book of Poster Abstracts, International Plant Breeding Symposium, 20-25 August  2006, Mexico City, 106.

Zoufalá, J. – Vejl, P. – Melounová, M. Blažek, J. – Křelinová, J.: Apple genetic resources and their molecular analysis. Sborník mezinárodníkonference Hodnotenie  genetických zdrojov rastlín pre výživu a poľnohospodárstvo, SCPV – Výzkumný ústav rastlinnej výroby, Piešťany, květen 2008, 27.

Vašíčková, Š. – Vejl, P. – Zoufalá, J. – Česká, J.: Molecular characteristic of intra-specific variability of chosen botanic taxon. Sborník mezinárodníkonference Hodnotenie  genetických zdrojov rastlín pre výživu a poľnohospodárstvo, SCPV – Výzkumný ústav rastlinnej výroby, Piešťany, květen 2008, 26.

Vašek, J. – Vejl, P. – Nesvadba, V. Čílová, D. – Zoufalá, J.: Characterization of hop gene resources by DNA markers. Sborník mezinárodníkonference Hodnotenie  genetických zdrojov rastlín pre výživu a poľnohospodárstvo, SCPV – Výzkumný ústav rastlinnej výroby, Piešťany, květen 2008, 25.

Satrapová, V. – Sedlák, P. – Vejl, P. – Škodáček, Z. – Domkářová, J. – Horáčková, V.: Characterization of selected diploid genetic resources of genus Solanum intended for somatic hybridization with potato dihaploids. Sborník mezinárodníkonference Hodnotenie  genetických zdrojov rastlín pre výživu a poľnohospodárstvo, SCPV – Výzkumný ústav rastlinnej výroby, Piešťany, květen 2008, 21.

Slámová, L. – Veškrna, O. – Kohutová, Z. – Vejl, P.: Genetic sources of common wheat (Triticum aestivum L.) with tolerance against BYDV and CYDV. Sborník mezinárodníkonference Hodnotenie  genetických zdrojov rastlín pre výživu a poľnohospodárstvo, SCPV – Výzkumný ústav rastlinnej výroby, Piešťany, květen 2008, 23.

Slámová, l. - Veškrna, O. - Kohutová, Z. – Vejl, P.: Zdroje odolnosti vůči BYDV a CYDV u pšenice seté (Triticum aestivum L.). Sborník mezinárodní konference Hodnotenie genetických zdrojov rastlín pre výživu a polnohospodárstvo, Slovenské centrum polnohospodárského výskumu - Výskumný ústav rastlinnej výroby Piešťany , sekcia genetiky a semenárstvo ORV, 6. 5. 2008, 23, ISBN 978-80-88872-74-0.

Sedláková, V. – Sedlák, P. – Vejl, P. – Domkářová, J. – Horáčková, V. – Škodáček, Z.: Charakterizace vybraných diploidních genetických zdrojů rodu Solanum určených pro somatickou hybridizaci s dihaploidy bramboru. Sborník mezinárodní konference Hodnotenie genetických zdrojov rastlín pre výživu a polnohospodárstvo, Slovenské centrum polnohospodárského výskumu - Výskumný ústav rastlinnej výroby Piešťany , sekcia genetiky a semenárstvo ORV, 6. 5. 2008, 21, ISBN 978-80-88872-74-0.

Vašek, J. – Vejl, P. – Nesvadba, V. - Čílová, D. – Zoufalá, J.: Studium variability genových zdrojů chmele pomocí RAPD. Sborník mezinárodní konference Hodnotenie genetických zdrojov rastlín pre výživu a polnohospodárstvo, Slovenské centrum polnohospodárského výskumu - Výskumný ústav rastlinnej výroby Piešťany , sekcia genetiky a semenárstvo ORV, 6. 5. 2008, 25, ISBN 978-80-88872-74-0.

Zoufalá, J. – Vejl, P. – Melounová, M. – Blažek, J. –Křelinová, J.: Genetické zdroje jabloní a jejich molekulární analýza. Sborník mezinárodní konference Hodnotenie genetických zdrojov rastlín pre výživu a polnohospodárstvo, Slovenské centrum polnohospodárského výskumu - Výskumný ústav rastlinnej výroby Piešťany , sekcia genetiky a semenárstvo ORV, 6. 5. 2008, 27, ISBN 978-80-88872-74-0.

Zoufalá, J. – Vejl, P. – Melounová, M. - Blažek, J. – Křelinová, J. – Paprštejn, F.: Segregation analysis of agricultural important traits of apples. Sborník mezinárodní konference MendelNet08Agro, Mendelova zemědělská a lesnická uneverzita v Brně, 26.11.2008, 113, ISBN 978-80-7375-239-2.

Vašíčková, Š. – Vejl, P. – Dušek, K.: Variablility of microsatelitte markers in genus Thymus. Sborník mezinárodní konference MendelNet08Agro, Mendelova zemědělská a lesnická uneverzita v Brně, 26.11.2008, 12, ISBN 978-80-7375-239-2.

Sedláková, V. – Sedlák, P. – Vejl, P.: Možnosti využití polymorfismů cp a mt DNA pro detekci somatických hybridů bramboru. Sborník mezinárodní konference Nové poznatky z genetiky a šlachtenia pol´nohospodárskych rastlín, SCPV - Výskumný ústav rastlinnej výroby Piešťany, 12.11.2008, 32-39, ISBN 978-80-88872-88-7.

Vašek, J. – Vejl, P. – Nesvadba, V. - Čílová, D.: Variabilita mikrosatelitních markerů u populace planých forem chmele. Sborník mezinárodní konference Nové poznatky z genetiky a šlachtenia pol´nohospodárskych rastlín, SCPV - Výskumný ústav rastlinnej výroby Piešťany, 12.11.2008, 52-28, ISBN 978-80-88872-88-7.

Vašek, J. – Vejl, P. – Čílová, D. – Nesvadba, V.: Biodiversity of wild hops estimated by molecular markers. Book of Abstracts - 2nd European Congress of Conversation Biology Prague 2009, 1. 9. 2009, ČZU v Praze, 219.

Vejl, P. – Čílová,  D. – Šebková, N. – Vašek, J. – Sedlák, P.: Variability of gonosomal SSR markers in two dog breeds derived from wolf (Canis lupus): Czechoslovakian wolfdog and Saarloos wolfdog. Book of Abstracts - 2nd European Congress of Conversation Biology Prague 2009, 1. 9. 2009, ČZU v Praze, 219-220.

Sedlák, P. – Sedláková, V. – Vejl, P. – Domkářová, J. – Horáčková, V.: Detection of IPM4 marker of Rx1 gene resistance to PVX in collection of ex situ conserved potato genetic resources. Book of Abstracts - 2nd European Congress of Conversation Biology Prague 2009, 1. 9. 2009, ČZU v Praze, 210.

Sedláková, V. – Sedlák, P. – Vejl, P. – Domkářová, J. – Horáčková, V.: Analysis of chloroplast DNA intergenic spacer TrnL/TrnF in genus Solanum by denaturing gel electrophoresis. Book of Abstracts - 2nd European Congress of Conversation Biology Prague 2009, 1. 9. 2009, ČZU v Praze, 210.

Šebková, N. -  Andrejsova, L. -  Vejl, P. -  Čílová, D. -  Vrabec, V. -  Klokočníková, M., -  Lebedova, L.: Morphological analysis of Dachshund in Czech Republic during half a century.  Book of Abstracts of the 60th Annual Meeting of the European Association for Animal Production, Book of abstracts No. 15, 2009, Barcelona, Spain, 69.

Šebková, N. -  Andrejsová, L. -  Čílová, D. - Vejl, P. - Vrabec, V. - Čapková, Z. - Hartl, K. - Jedlička, J. - Novákova, K.: Evaluation of temperament characteristics of Czechoslovakian Wolfdogs in Czech Republic 1982 – 2004.  Book of Abstracts of the 60th Annual Meeting of the European Association for Animal Production, Book of abstracts No. 15, 2009, Barcelona, Spain, 70.

Vejl, P. – Čílová, D. – Vašek, J. – Šebková, N. – Sedlák, P. – Melounová, M.: Characterization of wolfdog hybrids by molecular genetic methods.  AlpinAlpine-Carpathian International Colloquium “Large carnivores: management, research and public relation strategies of the protected areas” 2nd – 4th July 2009, Nizke Tatry National Park, Liptovský Ján, Slovenská republika, CD.

Čílová, D. – Vejl, P. – Melounová, M. – Vašek, J. - Sedlák, P. – Vašíčková, Š.: Mikrosatelitní analýza variability populací jitrocele kopinatého (Plantago lanceolata L.) a jitrocele většího (P. major L.). Nové poznatky z genetiky a šlachtěnia polnohospodárskych raslin. 21.10.2009. VURV Piešťany, 95-96.

Vašíčková, Š. – Vejl, P. – Vašek, J. – Čílová, D. – Melounová, M. – Sedlák, P.: Molekulární detekce somaklonální variability druhu Plantago lanceolata při in vitro množení. Nové poznatky z genetiky a šlachtěnia polnohospodárskych raslin. 21.10.2009. VURV Piešťany, 135-136.

Sedláková, V. – Sedlák, P. – Vejl, P. – Suchánková, P.: Možnosti detekce somatických hybridů bramboru. Nové poznatky z genetiky a šlachtěnia polnohospodárskych raslin. 21.10.2009. VURV Piešťany, 31-35.

Vašek, J. – Vejl, P. – Čílová, D. – Nesvadba, V.: Porovnání variability planých a kulturních chmelů mikrosatelitními markery. Nové poznatky z genetiky a šlachtěnia polnohospodárskych raslin. 21.10.2009. VURV Piešťany, 22-26.

Vejl, P. –– Melounová, M. – Zoufalá, J. – Sedlák, P. -  Vávra, R. - Blažek, J. - Paperštejn, F.: Molecular markers of Rvi2, Rvi4, Rvi5, Rvi6 and Rvi8 genes in apple varieties and genetic resources collected in the Czech republic and their application in apple scab resistence breeding. Sborník příspěvků mezinárodní konference Nové poznatky z genetiky a šľachtenia poľnohospodárských rastlín, VÚRV Piešťany, 21. 10. 2009, 2009, 18-21.

Melounová, M. - Vejl, P. – Zoufalá J. – Blažek, J. – Vávra R. : New PCR marker of deletion in Md-ACO1 loci controlling aplle fruit softening during storage. Sborník příspěvků mezinárodní konference Nové poznatky z genetiky a šľachtenia poľnohospodárských rastlín, VÚRV Piešťany, 21. 10. 2009, 2009,119-120.

 

Papers at international scientific conferences not included in the proceedings

Vejl, P. - Salava, J. - Černý, J.: Evaluation of identity and purity of wheat (Triticum aestivum L.) by electrophoresis. Posterové sdělení na mezinárodním symposiu „Cellular and molecular basis of plant regeneration’s“, 14. - 15. 6. 1993, Universita Karlova Praha a JEP EC Tempus.

Vejl, P. - Černý, J. - Salava, J.: Exploation of electrophoretic protein analysis in dihaploid breeding of winter wheat (Triticum aestivum L.). Posterové sdělení na mezinárodním symposiu „Cellular and molecular basis of plant regeneration’s“, 14. - 15. 6. 1993, Universita Karlova Praha a JEP EC Tempus.

Vejl, P. - Salava, J.: Identification of species, varieties and genotypes in genus Brassica by electrophoresis. Posterové sdělení na mezinárodním symposiu „Cellular  and molecular basis of plant regeneration’s“, 14. - 15. 6.  1993, Universita Karlova Praha a JEP EC Tempus.

 

Papers at other conferences in the proceedings

Vejl, P. - Černý J.: Využití elektroforézy některých bílkovinných genetických markerů k identifikaci genotypů chmele otáčivého. Sborník   semináře projektu „R 329 - 103 a Z 660“, 19. - 20. 1. 1994, VÚOZ Průhonice, 72 - 78.

Vejl, P.: Využití metody RAPD k identifikaci odrůd zemědělských plodin. Osivo a sadba - III. národní seminář k polním plodinám. 11. března 1997, Praha, 83-95.

Vejl, P.: Identifikace odrůd zemědělských plodin metodou náhodné amplifikace polymorfní DNA (RAPD). Kvalita zrna obilovin a perspektivy šlechtění, Obilnářský seminář 1997, Praha, 3. prosince 1997, 25.

Vejl, P.: Genetické markery založené na principu polymerázové řetězové reakce ve šlechtění a semenářství pšenice obecné. Osivo a sadba, IV. národní seminář k polním plodinám, sborník referátů, Praha, 11.2. 1999, 44-53.

Vejl, P. - Skupinová, S. - Vopršal, J.: Detekce Fusarium culmorum v infikovaných klasech a obilkách pšenice pomocí specifické PCR. Zamyšlení nad rostlinnou výrobou 2000, sborník referátů , 2000, 242-246.

Vopršal, J. – Vejl, P. – Skupinová, S.: Využití RAPD markerů pro detekci genu Mlo ječmene obecného (Hordeum vulgare L.). Zamyšlení nad rostlinnou výrobou 2000, sborník referátů , 2000, 247-250.

Vejl, P. - Skupinová, S. - Vopršal, J. - Černý, J. - Habětínek, J.: Metody molekulární analýzy - přechod na vyšší stupeň šlechtění. Sborník - Osivo a sadba, Praha, Česká zemědělská univerzita, 2001, 76-88.

Vejl, P. - Skupinová, S. - Vopršal, J. - Nesvadba, L. - Patzak, J. - Domkářová, J. - Sedlák, P. - Drahošová, H. - Gaar, V. - Blažek, J.: Možnosti využití molekulární genetiky v rezistentním šlechtění vegetativně množených zemědělských plodin. Sborník - Osivo a sadba, Praha, Česká zemědělská univerzita, 2001, 158-166.

Vejl, P. - Skupinová, S. - Vopršal, J. - Polišenská, I. - Váňová, M.: Molekulární diagnostika vybraných houbových chorob pšenice obecné (Triticum aestivum L.).  Sborník - Osivo a sadba, Praha, Česká zemědělská univerzita, 2001, 144-152.

Skupinová, S. - Vejl, P. - Vopršal, J. - Jirásková, L. - Korytová, J. - Novotný, R.: Aplikace RAPD markerů pro vyhodnocení genotypové uniformity rajčete (Lycopersicon esculentum L.). Sborník - Osivo a sadba, Praha, Česká zemědělská univerzita, 2001, 98-103.

Vopršal, J. - Černý, J. - Skupinová, S. - Vejl, P.: Využití RAPD metody pro odlišení odrůd ječmene jarního (Hordeum vulgare L.) s identickými hordeinovými a enzymatickými spektry.  Sborník - Osivo a sadba, Praha, Česká zemědělská univerzita, 2001, 153-157.

Sedlák, P. - Vejl, P. - Skupinová, S. - Bardová, M. - Křenek, P. - Domkářová, J., Kreuz, L.: Molekulárněgenetická detekce R1 genu rezistence bramboru vůči plísni bramborové (Phytophthora infestans (Mont.) de Bary).  Stabilizující a omezující faktory tvorby výnosu a jakosti rostlinné produkce, Praha, Česká zemědělská univerzita, 2001, 133-138.

Skupinová, S., Vejl, P. - Zouhar, M. - Sedlák, P. - Bardová, M.,: Detekce Mi genu u druhu Lycopersicon esculentum, Stabilizující a omezující faktory tvorby výnosu a jakosti rostlinné produkce, Praha, Česká zemědělská univerzita, 2001, 59-65.

 Soukup, J. – Holec, J. – Vejl, P.: Risks of introducing of genetic modofied oilseed rape and sugar beet into the envoronment. Výzkumné trendy v agrotechnice a agrometeorologii, Česká zemědělská univerzita, Praha, 2001, 58-59.

Vejl, P. – Skupinová, S. – Sedlák, P. – Bardová, M.: Genetic markers – the progressive trends in plant breeding. Sustainable Development of Crop and Animal  Production – Way of Development of Czech Countryside. Česká zemědělská univerzita, Praha, 2002, 196.

Vejl, P. – Skupinová, S. – Sedlák, P. – Bardová, M., Blažek, J. – Bažková, H.: Ability of effective DNA markers application in appletree breeding. Sustainable Development of Crop and Animal  Production – Way of Development of Czech Countryside. Česká zemědělská univerzita, Praha, 2002, 197.

Sedlák, P. – Vejl, P. – Skupinová, S. – Bardová, M.: Evaluation of variability in nematodes Globodera rostochiensis and G. pallida by means of RAPD method. Sustainable Development of Crop and Animal  Production – Way of Development of Czech Countryside. Česká zemědělská univerzita, Praha, 2002, 153.

Sedlák, P. – Vejl, P. – Skupinová, S. – Bardová, M. – Domkářová, J. – Kreuz, L. – Křenek, P.: Study of potato resistance against the potato cyst nematodes and late blight by menas of DNA markers. Sustainable Development of Crop and Animal  Production – Way of Development of Czech Countryside. Česká zemědělská univerzita, Praha, 2002, 154.

Skupinová, S. – Vejl, P. – Sedlák, P. –Bardová, M. – Andrlová, M. – Ischiová J.: Molecular genetic detection of Mi gene allelic configuration in various tomato genotypes. Sustainable Development of Crop and Animal  Production – Way of Development of Czech Countryside. Česká zemědělská univerzita, Praha, 2002, 163.

Skupinová S. – Vejl, P. – Sedlák P.: Hybridní odrůdy – současný trend ve šlechtění rostlin. Osivo a sadba, sborník referátů VI. Odborného a vědeckého semináře s mezinárodní účastí, ČZU v Praze, 2003, 74 – 79

Sedlák, P. – Skupinová, S. – Vejl, P. – Bardová, M.: Odlišení odrůd bramboru Solanum tuberosum ssp. tuberosum RAPD metodou. Osivo a sadba, sborník referátů VI. Odborného a vědeckého semináře s mezinárodní účastí, ČZU v Praze, 2003, 95 – 99.

Skupinová, S. – Vejl, P - Sedlák, P. – Bardová, M. – Ischiová, J. – Andrlová, M.: Využití CAPS markerů pro studium rezistence rajčete vůči háďátkům rodu Meloidogyne. Osivo a sadba, sborník referátů VI. Odborného a vědeckého semináře s mezinárodní účastí, ČZU v Praze, 2003, 91 - 94.

Slámová, L. - Vejl, P.: Molekulární charakteristika donorů genů rezistence vůči BYDV u Triticum aestivum L. MendelNet´05 Agro, MZLU, Agronomická fakulta, Brno, 2005.

Kohutová, Z. – Vejl, P.: Rozlišení jarních a ozimých odrůd pšenice obecné (Triticum aestivum L.) detekcí genu Vrn1, MendelNet´05 Agro – sborník abstraktů z konference posluchačů postgraduálního doktorského studia, Brno, 2005, 105.

Křenek, P. - Vejl, P.: Development of new PCR marker for fast and reliable detection of potato R1 gene, which confers resistance against Late Blight. MendelNet´05 Agro, sborník abstraktů, MZLU, Agronomická fakulta, Brno, 2005, 30 s. 

Vejl, P. – Melounová, M. – Sedlák,  P. – Zoufalá, J. – Blažek, J.: Statistical evaluation of the PCR marker ability for resistance against apple scab markering. Osivo a sadba, sborník referátů, ČZU v Praze, 2005, 149-155.

Melounová, M. – Vejl, P. – Sedlák, P. – Zoufalá J. – Blažek, J.: Segregation study of majorgenes controlling the reistance against powdery mildew and scab. Osivo a sadba, sborník referátů, ČZU v Praze, 2005, 156-161.

Sedlák, P. - Křenek, P. - Vejl, P. - Melounová, M. - Zoufalá, J. - Kreuz, L. -  Domkářová, J: Assesment of applicability of elected potato resistance DNA markers against late blight. Osivo a sadba, sborník referátů, ČZU v Praze, 2005, 162-168.

Vejl, P.: Geneticky modifikovaný organismus z pohledu genetiky a šlechtění. GMO v agrosystému a jeho okolí. Ministerstvo zemědělství ČR a ČZU v Praze, 10. 5. 2007, 3-14.

Vejl, P.: Zamyšlení nad přístupem ke geneticky modifikovaným organismům. GMO v agrosystému a jeho okolí. Ministerstvo zemědělství ČR a ČZU v Praze, 10. 5. 2007, 15-17.

Zoufalá, J. – Vejl. P. – Melounová, M. – Blažek, J. – Paprštejn, F. – Křelinová, J.: Genetická analýza jabloní s červenou barvou dužniny. Sborník příspěvků Osivo a sadba IX. odborný a vědecký seminář, Česká zemědělská univerzita v Praze 10.2.2009, 2009,106-115.

Vejl, P. – Zoufalá, J. – Melounová, M. – Blažek, J. – Vávra, R. – Paprštejn, F.: Vývoj nových DNA markerů paralogů genů v lokusu Rvi7 zodpovědných za rezistenci jabloní vůči strupovitosti. Sborník příspěvků Osivo a sadba IX. odborný a vědecký seminář, Česká zemědělská univerzita v Praze 10.2.2009, 2009, 116-125.

Vašek, J, - Vejl, P. – Čílová, D. – Nesvadba, V.: Analýza vybraných populací planých forem chmele (Humulus lupulus L.) Středočeského kraje mikrosatelitními markery. Sborník příspěvků Osivo a sadba IX. odborný a vědecký seminář, Česká zemědělská univerzita v Praze 10.2.2009, 2009, 126-131.

 

Papers at other conferences not included in the proceedings

Vejl, P: Využití programu GelManager for Windows k identifikaci  (fingerprintingu) genotypů některých botanických taxonů (Solanum sp., Triticum sp.) na bázi analýz DNA RAPD technikou. Sborník semináře „Počítačová analýza obrazu - biomedicínská část“, Laboratory Imaging -  Olympus, 31. 5. 1995.

Vejl, P. - Salava, J.: Vyhodnocování elektroforeogramů RAPDs pomocí počítačového programu GelManager for Windows. Sborník semináře „Využití počítačové analýzy obrazu ve  šlechtění a odrůdovém zkušebnictví“,  SKZÚZ - Mze ČR, červen 1995, Praha.

Vejl, P.: Identifikace odrůd pšenice, brambor a chmele metodou RAPD. Nové pohledy na jakost produktů rostlinného původu. 22. - 23. října 1997, Brno.

Vejl, P. -  Skupinová, S. - Vopršal, J. - Polišenská, I. - Váňová, M. - Sedlák, P. - Korytová, J.: Vyhodnocení genetické variability izolátů původců chorob pat stébel obilovin metodou RAPD. Obilnářský seminář 99 - Perspektivy molekulární genetiky ve šlechtění obilovin, 2.12. 1999, VÚRV, Praha.

Vejl, P. -  Skupinová, S. - Vopršal, J. - Polišenská, I. - Váňová, M. - Jirásková, L. - Novotný, R.: Využití specifických PCR markerů pro identifikaci původců chorob pat stébel pšenice ozimé. Obilnářský seminář 99 - Perspektivy molekulární genetiky ve šlechtění obilovin, 2.12. 1999, VÚRV, Praha.

 

University textbooks and lecture notes

Vejl, P.- Skupinová, S.: Cvičení z obecné genetiky. Česká zemědělská univerzita v Praze, PowerPrint. 1997. ISBN 80-213-0353-0.

Vejl, P.- Skupinová, S.: Cvičení z obecné genetiky. Česká zemědělská univerzita v Praze, PowerPrint. 1998. ISBN 80-213-0440-5.

Vejl. P.: Polymerázová řetězová reakce. Česká zemědělská univerzita v Praze, PowerPrint 1997. Publikace bez ISBN byla oponována v rámci oponentského řízení grantového projektu FRVŠ MŠMT.

Vejl, P. – Skupinová S. – Sedlák, P. - Bardová, M.: Analýzy rostlinného genomu. Česká zemědělská univerzita v Praze, PowerPrint 2002. ISBN 80-213-0903-2.

Kolektiv autorů: Člověk, pole, zahrada. Univerzita třetího věku – teze přednášek kurzu. Vejl, P.: Genové inženýrství u rostlin, 25-33. Česká zemědělská univerzita v Praze, PowerPrint. 2004. ISBN 80-213-1161-4.

Kolektiv autorů: Člověk a živočich. Univerzita třetího věku – teze přednášek kurzu. Vejl, P.: Genetika I a Genetika II, 52-63. Česká zemědělská univerzita v Praze, PowerPrint. 2005. ISBN 80-213-1316-1.