×
Mgr. Jiří Votava, Ph.D.
Jiří Votava
banner

Publikace

Article in a professional periodical

VOTAVA, J. Analyses of teachers´ problems in the European context. Agricultura, 2007, roč. 5, č. 0, s. 6 - 15. ISSN: 1580-8432.

Professional monograph

VOTAVA, J. – SLAVÍK, M. Proměny edukační reality v zemědělských a příbuzných oborech v České republice. Praha: Česká zemědělská univerzita v Praze , 2011, 150s. ISBN 978-80-213-2242-4.

Chapters in technical book

VOTAVA, J. – HUSA, J. Odborné vzdělávání a celoživotní učení v kontextu vývoje venkovského prostoru v ČR. Praha: Česká zemědělská univerzita v Praze, 2009. 1s. ISBN 978-80-213-2002-4. s. Celoživotní učení, s. 17 - 31.

VOTAVA, J. Problem solving methods in teachers´ professional development. Praha: Česká zemědělská univerzita, 2008. 1s. ISBN 9788021317864. s. Educational system, s. 23 - 62.

Ways and limits of school integration of students with special educational needs Mgr. Votava Jiří, 2004

VOTAVA, J. Problem solving methods in teachers´ professional development. Praha: Česká zemědělská univerzita v Praze, 2008. 1s. ISBN 9788021317864. s. Problem Solving, s. 193 - 222.

VOTAVA, J. Vysokoškolská pedagogika. Praha: Grada, 2012, 253s. ISBN 978-80-247-4054-6. Základy vysokoškolské pedagogiky, s. 11-33.

Article in collection of an event

VOTAVA, J. – JIRSÁKOVÁ, J. BENEFITS OF THE STUDY PROGRAMME FOR THE DEVELOPMENT OF PROFESSIONAL COMPETENCES FROM THE GRADUATES' PERSPECTIVE. In PROCEEDINGS OF THE 16TH INTERNATIONAL CONFERENCE EFFICIENCY AND RESPONSIBILITY IN EDUCATION 2019 (ERIE) 06.06.2019, Prague. Prague: CZECH UNIVERSITY LIFE SCIENCES PRAGUE, 2019. s. 316-323.

JIRSÁKOVÁ, J. – VOTAVA, J. – VOTAVA, J. HOW TO STAY IN TOUCH - COLLABORATION BETWEEN ALUMNI AND THEIR ALMA MATER. In Efficiency and Responsibility in Education 04.06.2015, Prague. Praha: Czech University od Life Sciences Prague Faculty of Economics and Management, 2015. s. 642-648.

Other results

: The System of Special Educational Support for Students in Secondary Schools and its Influence on the Beginning of their Tertiary Education Mgr. Votava Jiří, Ph.D., 2004

Action Research on Teachers´ Problem Solving Strategies in the Framework of the Educational System Mgr. Votava Jiří, Ph.D., 2008

VOTAVA, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Autonomie a řízení v multidimenzionálním modelu učení dospělých. 2011. Smíšený design v pedagogickém výzkumu: Sborník anotací přísěpvků z 19. výroční konference České asociace pedagogického výzkumu. Brno: Masarykova univerzita, 2011. ISBN: 978-80-210-5553-7..

Evaluation of School effectiveness prof. Ing. Milan Slavík, CSc., Mgr. Jiří Votava, 2010

Experience from the evaluation of pilot courses in the intercultural learning on the Internet (IntCultNet) in the Czech Republic Mgr. Votava Jiří, Ph.D., 2005

The chapters of higher education pedagogy doc. PhDr. Dytrtová Radmila, CSc.; Mgr. Votava Jiří, Ph.D., 2008

VOTAVA, J.; idPublikace = 54291; Název: Learning Requirements in Initial and Further Vocational Education among Rural and Urban Inhabitants in the Czech Republic-- Neexistuje podtyp publikace --

Can be collaborative and transformative learning part of dinstance education? An example of the IntCultNet project. Mgr. Votava Jiří, Ph.D., 2004

JIRSÁKOVÁ, J. – VOTAVA, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); NÁVRH SYSTÉMU SPOLUPRÁCE VYSOKÉ ŠKOLY S ABSOLVENTY OBORŮ VZDĚLÁNÍ UČITELSTVÍ ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ A UČITELSTVÍ PRAKTICKÉHO VYUČOVÁNÍ . 2015, .

The support of higher education students in the Czech Republic and Austria Mgr. Votava Jiří, Ph.D., 2008

Preparation for the Multicultural Future – Face to Face versus Distance Educational Methods in Teachers´ Training Mgr. Votava Jiří, Ph.D., 2005

The comparative study of approaches in counselling for students with special needs at higher education Mgr. Votava Jiří, Ph.D., 2006

Problem solving approaches in vocational education Mgr. Jiří Votava, Ph.D., 2010

Rational measures for improving access of students with special educational needs to higher education institutions in the context of the university counselling system Mgr. Votava Jiří, Ph.D., 2009

VOTAVA, J.; idPublikace = 81600; Název: Sociální pedagogika v prostředí školy: cíle, hodnoty, prevence-- Neexistuje podtyp publikace --

Synthesis of drop out theories Ing. Švec Václav, Ph.D.; Mgr. Votava Jiří, Ph.D., 2005

Teachers´ Readiness for Coping with Students with Special Needs in the Secondary and Tertiary Education Mgr. Votava Jiří, Ph.D., 2005