×
Mgr. Jiří Votava, Ph.D.
Jiří Votava
banner

Publikace

Článek v odborném periodiku

VOTAVA, J. Analyses of teachers´ problems in the European context. Agricultura, 2007, roč. 5, č. 0, s. 6 - 15. ISSN: 1580-8432.

Odborná monografie

VOTAVA, J. – SLAVÍK, M. Proměny edukační reality v zemědělských a příbuzných oborech v České republice. Praha: Česká zemědělská univerzita v Praze , 2011, 150s. ISBN 978-80-213-2242-4.

JIRSÁKOVÁ, J. – VOTAVA, J. – **URBAN, K. – GUBANI, P. – **GÜRTLER, J. Strategie rozvoje kariérového poradenství ve středním odborném vzdělávání (Jak učit žáky kariérně myslet). Praha: Nakladatelství České zemědělské univerzity v Praze, 2022, 146s. ISBN 978-80-213-3235-5.

Kapitoly v odborné knize

Možnosti a limity integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Mgr. Votava Jiří, 2004

VOTAVA, J. Problem solving methods in teachers´ professional development. Praha: Česká zemědělská univerzita, 2008. 1s. ISBN 9788021317864. s. Educational system, s. 23 - 62.

VOTAVA, J. Problem solving methods in teachers´ professional development. Praha: Česká zemědělská univerzita v Praze, 2008. 1s. ISBN 9788021317864. s. Problem Solving, s. 193 - 222.

VOTAVA, J. – HUSA, J. Odborné vzdělávání a celoživotní učení v kontextu vývoje venkovského prostoru v ČR. Praha: Česká zemědělská univerzita v Praze, 2009. 1s. ISBN 978-80-213-2002-4. s. Celoživotní učení, s. 17 - 31.

VOTAVA, J. Vysokoškolská pedagogika. Praha: Grada, 2012, 253s. ISBN 978-80-247-4054-6. Základy vysokoškolské pedagogiky, s. 11-33.

SNĚHOTOVÁ, J. – **URBAN, K. – VOTAVA, J. Catch 21st century skills: communication, collaboration, critical thinking, self-direction, creativity and innovation, making global and local connections, using technology as a tool for learning. Prague: Czech University of Life Sciences, Institute of Education and Communication, 2021, 292s. ISBN 978-80-213-3076-4. Self-Direction, s. 97-134.

Článek ve sborníku z akce

JIRSÁKOVÁ, J. – VOTAVA, J. – VOTAVA, J. HOW TO STAY IN TOUCH - COLLABORATION BETWEEN ALUMNI AND THEIR ALMA MATER. In Efficiency and Responsibility in Education 04.06.2015, Prague. Praha: Czech University od Life Sciences Prague Faculty of Economics and Management, 2015. s. 642-648.

VOTAVA, J. – JIRSÁKOVÁ, J. BENEFITS OF THE STUDY PROGRAMME FOR THE DEVELOPMENT OF PROFESSIONAL COMPETENCES FROM THE GRADUATES' PERSPECTIVE. In PROCEEDINGS OF THE 16TH INTERNATIONAL CONFERENCE EFFICIENCY AND RESPONSIBILITY IN EDUCATION 2019 (ERIE) 06.06.2019, Prague. Prague: CZECH UNIVERSITY LIFE SCIENCES PRAGUE, 2019. s. 316-323.

JIRSÁKOVÁ, J. – VOTAVA, J. – URBAN, K. Experience and Awareness of upper Secondary School Students with Career Counselling in Czech Republic. In Rural Environment. Education. Personality. (REEP) 08.05.2020, Latvia University of Life Sciences and Technolog. Jelgava: Latvia University of Life Sciences and Technologies, Faculty of Engineering, Institute of Education and Home Economics, 2020. s. 412-419.

VOTAVA, J. – URBAN, K. – JIRSÁKOVÁ, J. Student typology in terms of career learning needs. In Proceedings of the 17th International Conference Efficiency and Responsibility in Education 2020 04.06.2020, Praha. Praha: Czech University of Life Sciences Prague, Faculty of Economics and Management, 2020. s. 316-323.

VOTAVA, J. Rozdíly v subjektivně vnímané profesní připravenosti žáků středních odborných škol ve vztahu k oboru vzdělávání. In Na cestě ke spravedlnosti ve vzdělávání: pedagogický výzkum pro lepší praxi a politiku 13.09.2021, Brno. Brno: Masarykova univerzita, 2021. s. 193-196.

Ostatní výsledky

Může být kooperativní a transformativní typ učení součástí distančního vzdělávání? Příklad projektu IntCultNet Mgr. Votava Jiří, Ph.D., 2004

: The System of Special Educational Support for Students in Secondary Schools and its Influence on the Beginning of their Tertiary Education Mgr. Votava Jiří, Ph.D., 2004

Syntéza z teorií o předčasném zanechání studií Ing. Švec Václav, Ph.D.; Mgr. Votava Jiří, Ph.D., 2005

Teachers´ Readiness for Coping with Students with Special Needs in the Secondary and Tertiary Education Mgr. Votava Jiří, Ph.D., 2005

Experience from the evaluation of pilot courses in the intercultural learning on the Internet (IntCultNet) in the Czech Republic Mgr. Votava Jiří, Ph.D., 2005

Preparation for the Multicultural Future – Face to Face versus Distance Educational Methods in Teachers´ Training Mgr. Votava Jiří, Ph.D., 2005

Přístupy ke komparaci systémů podpory studentů se speciálními vzdělávacími potřebami na terciálním stupni vzdělávání Mgr. Votava Jiří, Ph.D., 2006

Podpora studentů se speciálními vzdělávacími potřebami na vysokých školách v České republice a Rakousku Mgr. Votava Jiří, Ph.D., 2008

Action Research on Teachers´ Problem Solving Strategies in the Framework of the Educational System Mgr. Votava Jiří, Ph.D., 2008

Kapitoly z vysokoškolské pedagogiky doc. PhDr. Dytrtová Radmila, CSc.; Mgr. Votava Jiří, Ph.D., 2008

Racionální opatření pro zpřístupnění vysokých škol studentům se speciálními vzdělávacími potřebami v kontextu poradenského systému vysokých škol Mgr. Votava Jiří, Ph.D., 2009

Evaluation of School effectiveness prof. Ing. Milan Slavík, CSc., Mgr. Jiří Votava, 2010

Problem solving approaches in vocational education Mgr. Jiří Votava, Ph.D., 2010

VOTAVA, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Autonomie a řízení v multidimenzionálním modelu učení dospělých. 2011. Smíšený design v pedagogickém výzkumu: Sborník anotací přísěpvků z 19. výroční konference České asociace pedagogického výzkumu. Brno: Masarykova univerzita, 2011. ISBN: 978-80-210-5553-7..

VOTAVA, J.; idPublikace = 54291; Název: Learning Requirements in Initial and Further Vocational Education among Rural and Urban Inhabitants in the Czech Republic-- Neexistuje podtyp publikace --

JIRSÁKOVÁ, J. – VOTAVA, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); NÁVRH SYSTÉMU SPOLUPRÁCE VYSOKÉ ŠKOLY S ABSOLVENTY OBORŮ VZDĚLÁNÍ UČITELSTVÍ ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ A UČITELSTVÍ PRAKTICKÉHO VYUČOVÁNÍ . 2015, .

VOTAVA, J. – VOTAVA, J.; idPublikace = 76767; Název: Teoretické základy didaktiky pro sřední odborné vzdělávání.-- Neexistuje podtyp publikace --

VOTAVA, J.; idPublikace = 81600; Název: Sociální pedagogika v prostředí školy: cíle, hodnoty, prevence-- Neexistuje podtyp publikace --