×
doc. RNDr. Tereza Zádorová, Ph.D.
banner

Grants

Beside the listed grants, I participated in several European projects in last few years (e.g. eSOTER, Validation of the Central European Soil Database).

Development of methods for spatial delineation of Colluvial soils by soil-terrain modeling

Grantová agentura ČR, 2013-2015

Pedogeneze koluviálních půd: multidisciplinární přístup v modelování dynamiky vývoje v prostředí půda - krajina

Grantová agentura ČR, 2021-2023