×
RNDr. Tereza Zádorová, Ph.D.
banner

Granty

Kromě níže uvedených projektů jsem se podílel na řešení několika mezinárodních projektů (např. eSOTER, Validation of the Central European Soil Database).

Vývoj metod pro mapovaní koluvizemí na základě půdně-terénního modelování

Grantová agentura ČR, 2013-2015