×
doc. Ing. Mgr. Lukáš Zagata, Ph.D.
OSOBNÍ STRÁNKY
banner

Research

ONGOING RESEARCH PROJECTS

  • 2011 – 2014 | FP7 EU: Assessment of transition pathways to sustainable agriculture and social and technological innovation needs (FarmPath) – spoluřešitel
  • 2007 – 2012 | MŠMT ČR: Ekonomika zdrojů českého zemědělství a jejich efektivní využívání v rámci multifunkčních zemědělskopotravinářských systémů – člen výzkumného týmu

FINISHED PROJECTS

  • 2010 – 2011 | GA ČR: Volba jídla: Prediktivní model sociálního chování zaměřeného na uvědomělou spotřebu potravin – řešitel
  • 2008 – 2011 | FP6 EU: Economic analysis of certification systems for organic food and farming (CERTCOST) – spoluřešitel
  • 2005 – 2008 | FP6 EU: Encouraging collective farmers marketing initiatives (COFAMI) – člen výzkumného týmu
  • 2004 – 2006 | FP6 EU: A cognitive approach to rural sustainable development and the dynamics of expert and lay knowledge (CORASON) – člen výzkumného týmu