×
doc. Ing. Mgr. Lukáš Zagata, Ph.D.
OSOBNÍ STRÁNKY
banner

Výzkumné projekty

AKTUÁLNÍ PROJEKTY

DOKONČENÉ PROJEKTY - ZAHRANIČNÍ

 • 2017-2018 | H2020 Small farms, small businesses and sustainable food and nutrition security - člen výzkumného týmu
 •         2017 | Výzkumná zpráva pro EP EU: Young farmers - policy implementation after the 2013 CAP reform - hlavní řešitel
 • 2015-2016 | FP7 EU HealthyMinorCereals - WP8 Enhance the market prominence for minor cereals - člen výzkumného týmu
 • 2011-2014 | FP7 EU Assessment of transition pathways to sustainable agriculture (FarmPath)  – spoluřešitel
 • 2008-2011 | FP6 EU Economic analysis of certification systems for organic food and farming (CERTCOST)  – spoluřešitel
 • 2005-2008 | FP6 EU Encouraging collective farmers marketing initiatives (COFAMI) – člen výzkumného týmu
 • 2004-2006 | FP6 EU A cognitive approach to rural sustainable development (CORASON) – člen výzkumného týmu

DOKONČENÉ PROJEKTY - ČESKÉ

 • 2020-2022 | TA ČR Rozvoj vybraných technologií v podmínkách krize COVID 19 a po ní - spoluřešitel
 • 2019-2021 | IGA PEF Nové modely udržitelné spotřeby potravin v kontextu tranzice zemědělství - hlavní řešitel
 • 2019-2020 | TA ČR Venkov 3.0 - hlavní řešitel
 • 2017-2019 | GA ČR Studie sociotechnické tranzice českého agrárního sektoru směrem k vyšší udržitelnosti - hlavní řešitel
 • 2017-2018 | TA ČR Vývoj softwaru pro použití Q-metodologie - hlavní řešitel
 • 2014-2015 | CIGA ČZU Stárnutí populace farmářů a proces faremní sukcese v českém agrárním sektoru - spoluřešitel
 • 2014-2015 | MAS sv. Jana z Nepomuku: Spolupráce při přípravě rozvojového plánu 2014-2020 - odborný konzultant
 • 2007-2012 | MŠMT ČR Ekonomika zdrojů českého zemědělství a jejich efektivní využívání – člen výzkumného týmu
 • 2010-2011 | GA ČR Volba jídla: Model sociálního chování zaměřeného na uvědomělou spotřebu potravin – hlavní řešitel