×
doc. Ing. Mgr. Lukáš Zagata, Ph.D.
OSOBNÍ STRÁNKY
banner

Závěrečné práce

OKRUHY TÉMAT PRO BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE

  • Ekologické zemědělství
  • Etická spotřeba potravin
  • Faremní sukcese
  • Venkov 3.0
  • Tranzice zemědělství směrem k vyšší udržitelnosti

RÁMCOVÁ TÉMATA DISERTAČNÍCH PRACÍ

  • Tranzice zemědělství směrem k vyšší udržitelnosti regionů
  • Sociální aspekty ekologického zemědělství a jeho příspěvek k lokálnímu rozvoji
  • Etická spotřeba potravin