×
Ing. Petr Zasadil, Ph.D.
banner

Granty

Modernizace laboratoře GIS

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, 2004-2004

Multimediální pomůcky pro výuku předmětu Ekologie stanovišť

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, 2005-2005

Učebna biometriky a modelování

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, 2005-2005

Study of forestry research in particular EU countries

Ministerstvo zemědělství ČR, 2006-2006

The Highway Impact on Bird Communities

GA FZP, 2010-2010

Intraspesific variability of the European suslik

GA FZP, 2011-2011

Structure and diversity of bird communities in old orchards

GA FZP, 2011-2011

Long-term dynamics of bird communities in pond dikes in CHKO Třeboňsko

GA FZP, 2012-2012

Bird communities of old orchards

GA FZP, 2012-2012

Effect of light pollution on the voice activity of selected birds species

GA FZP, 2012-2012

The importance of high-density farming of livestock for the abundance of selected synanthropic bird species

GA FZP, 2012-2012

Spatial distribution and habitat requirements of corn bunting (Miliaria calandra)

GA FZP, 2012-2012

Vrabec domácí (Passer domesticus) a další vybrané druhy ptáků v různých typech vesnických sídel v česko-rakouském pohraničí

GA FZP, 2013-2013

Početnost a distribuce vybraných druhů sov v Ptačí oblasti Novohradské hory

GA FZP, 2013-2013

Biologická diverzita starých ovocných sadů

GA FZP, 2013-2013