×
Ing. Petr Zasadil, Ph.D.
banner

Publikace

Article in a professional periodical

KEBRLE, D. – ZASADIL, P. – BARTÁK, V. – HOFMEISTER, J. Bird response to forest disturbance size in mountain spruce forests in Central Europe. Forest Ecology and Management, 2022, roč. 2022, č. 524, s. 1-11. ISSN: 0378-1127.

KEBRLE, D. – ZASADIL, P. Efekt přirozených disturbancí lesních porostů a jejich velikosti na ptáky v Národním parku Šumava. Silva Gabreta, 2022, roč. neuvedeno, č. 28, s. 65-82. ISSN: 1211-7420.

KEBRLE, D. – ZASADIL, P. – **HOŠEK, J. – BARTÁK, V. – ŠŤASTNÝ, K. Large trees as a key factor for bird diversity in spruce-dominated production forests: Implications for conservation management. Forest Ecology and Management, 2021, roč. , č. 496, s. 0-0. ISSN: 0378-1127.

ZASADIL, P. – **ROMPORTL, D. – HORÁK, J. Disentangling the Roles of Topography, Patch, and Land Use on Conservation Trait Status of Specialist Birds in Marginal Forest Land Use Types. FORESTS, 2020, roč. 11, č. 1, s. 0-0. ISSN: 1999-4907.

HORÁK, J. – LOSKOTOVÁ, T. – MLADENOVIĆ, S. – **KOUT, J. – **BOGUSCH, P. – **HALDA, J. – ZASADIL, P. Green desert?: Biodiversity patterns in forest plantations. Forest Ecology and Management, 2019, roč. 433, č. FEB, s. 343-348. ISSN: 0378-1127.

ŠMEJDOVÁ, L. – ZASADIL, P. – MOUDRÝ, V. – ŠÁLEK, M. What makes new housing development unsuitable for house sparrows (Passer domesticus)?. Landscape and Urban Planning, 2018, roč. 2018, č. 169, s. 124-130. ISSN: 0169-2046.

HORÁK, J. – **ROM, J. – RADA, P. – **ŠAFÁŘOVÁ, L. – KOUDELKOVÁ, J. – ZASADIL, P. – HALDA, J. – HOLUŠA, J. Renaissance of a rural artifact in a city with a million people: biodiversity responses to an agro-forestry restoration in a large urban traditional fruit orchard . Urban Ecosystems, 2018, roč. 21, č. 2, s. 263-270. ISSN: 1083-8155.

HORÁK, J. – PELTÁNOVÁ, A. – PODÁVKOVÁ, A. – ŠAFÁŘOVÁ, L. – BOGUSCH, P. – ROMPORTL, D. – ZASADIL, P. Biodiversity responses to land use in traditional fruit orchards of a rural agricultural landscape. Agriculture Ecosystems & Environment, 2013, roč. 2013, č. 178, s. 71-77. ISSN: 0167-8809.

ŠÁLEK, M. – SVOBODOVÁ, J. – ZASADIL, P. Edge effect of low-traffic forest roads on bird communities in secondary production forests in central Europe. Landscape Ecology, 2010, roč. 25, č. 6, s. 1113 - 1124. ISSN: 0921-2973.

ŠÁLEK, M. – SVOBODOVÁ, J. – ZASADIL, P. Loss of diversity in bird communities after regulation of riverine meanders: How strong is the compensatory effect of mature growth on fishpond dams?. Acta Ornithologica, 2007, roč. 42, č. 1, s. 89 - 97. ISSN: 0001-6454.

Chapters in technical book

ZASADIL, P. Biota Novohradských hor: modelové taxony, společenstva a biotopy. České Budějovice: Jihočeská univerzita, 2004. 1s. ISBN 80-7040-756-5. s. Avifauna lesních ekosystémů, s. 214 - 218.