×
doc. Ing. Miloslav Zouhar, Ph.D.
banner

Grants

Do you like to enjoy your life? Research is the correct way.

Determination of genetic markers for Ditylenchus dipsaci bioraces differentiation by SCAR

Grantová agentura ČR, 2003-2005

Development and testing of alternative methods aimed at protection of the vegetable from phytophagous nematodes in the terms of the Czech Republic

Ministerstvo zemědělství ČR, 2005-2008

Development of biological methods of plant protection against phytoparasitic nematodes usable in integrated systems of crop production

Ministerstvo zemědělství ČR, 2008-2012

New technology of HCN application for the purpose of phytoquarantine and preservation of seeds and plant materials

Ministerstvo zemědělství ČR, 2011-2014

Mimořádná stipendia studentů magisterského oboru Rostlinolékařství

GA FAPPZ, 2011-2011

Zlepšení podmínek pro práci diplomantů na Katedře ochrany rostlin FAPPZ a zvýšení jejich zainteresovanosti na dosažených výsledcích

GA FAPPZ, 2012-2012

Zvýšení zainteresovanosti studentů Mgr. oborů na výsledcích výzkumu Katedry ochrany rostlin FAPPZ ČZU v rámci řešení diplomových prací

GA FAPPZ, 2013-2013

Vývoj nových metod ochrany obilnin a zeleniny proti významným patogenům a škůdcům pomocí botanických pesticidů využitelných v ekologickém i integrovaném zemědělství

Ministerstvo zemědělství ČR, 2013-2017

Zvýšení zainteresovanosti studentů Mgr. oborů na výsledcích výzkumu Katedry ochrany rostlin FAPPZ ČZU v rámci řešení diplomových prací a získání předběžných výsledků v nových směrech výzkumu

GA FAPPZ, 2014-2014

Výzkum metod integrované ochrany řepy cukrové proti háďátku řepnému

Technologická agentura ČR, 2014-2017

Zvýšení zainteresovanosti studentů Mgr. oborů na výsledcích výzkumu Katedry ochrany rostlin FAPPZ ČZU v rámci řešení diplomových prací a získání předběžných výsledků v nových směrech výzkumu

GA FAPPZ, 2015-2015

Zvýšení zainteresovanosti studentů Mgr. oborů na výsledcích výzkumu Katedry ochrany rostlin FAPPZ ČZU v rámci řešení diplomových prací a získání předběžných výsledků v nových směrech výzkumu

GA FAPPZ, 2016-2016

Světově nová technologie aplikace přípravku Etandinitryl EDN k ošetření půdy a půdních substrátů jako ekologická alternativa k methylbromidu

Technologická agentura ČR, 2017-2020

Nová fumigační technologie k eradikaci invazivních a karanténních druhů škůdců šířených v surovinách v ČR a EU

Technologická agentura ČR, 2017-2018

Ochrana jahodníku před rostlinnými patogeny rodu Phytophthora

Ministerstvo zemědělství ČR, 2017-2019

Inovace ochrany rostlin při produkci a skladování cukrové řepy

Technologická agentura ČR, 2019-2022