×
Ing. Kateřina Hamouzová, Ph.D.
banner

Publikace

Nejvýznamnější publikace za poslední období:


RAVET, K. - PATTERSON, E.L. -  KRAEHMER, H. - HAMOUZOVÁ, K. - FAN, L. - JASIENIUK, M. -  LATON-RAUH, A. - MALONE, J. M. - MCELROY, J. S. - MEROTTO, A., JR. - WESTRA, P. - PRESTON, C. - VILA-AUIB, M.M. - BUSI, R. - TRANEL, P. - REINHARDT, C., SASKI, C. - BEFFA, R. - NEVE, P. The power and potential of genomics in weed biology and management. PEST MANAGEMENT SCIENCE, roč. 74, s. 2216-2225. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1002/ps.5048

HAMOUZOVÁ, K. – KOŠNAROVÁ, P. – SALAVA, J. – SOUKUP, J. – HAMOUZ, P. Mechanisms of resistance to acetolactate synthase-inhibiting herbicides in populations of Apera spica-venti from the Czech Republic. PEST MANAGEMENT SCIENCE, 2014, roč. 70, č. 4, s. 541-548. ISSN: 1526-498X. Odkaz Upravit

HAMOUZOVÁ, K. – SOUKUP, J. – JURSÍK, M. – HAMOUZ, P. – VENCLOVÁ, V. – KOŠNAROVÁ, P. Cross-resistance to three frequently used sulfonylurea herbicides in populations of Apera spica-venti from the Czech Republic. Weed Research, 2011, roč. 51, č. 2, s. 113-122. ISSN: 0043-1737. Odkaz Upravit

Ostatní výsledky

Influence of temperature and CO2 concentration depending on fixation mechanism Ing. Jitka Satrapová, Ing. Kateřina Hamouzová, Ph.D., Dr. Vera Potop, prof. Ing. Josef Soukup, CSc., 2010

HAMOUZOVÁ, K. – SOUKUP, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Integrated weed management as a tool to suppress herbicide resistance in weeds. 2015, In: Proceedings EWRS Workshop - Optimizing herbicide use in an Integrated Weed Management (IWM) context, Heraklion, Crete 5.-7. March 2015, s. 18-19. ISBN: 978-618-81865-0-7.

Introduction of weedy forms of genus Beta on arable land: potential danger for sugar beet growing and biosafety Ing. Hamouzová Kateřina, Ph.D.; Ing. Hamouzová Kateřina, Ph.D.; Landová Markéta; Ing. Holec Josef, Ph.D.; prof. Ing. Soukup Josef, CSc., 2008

KOŠNAROVÁ, P. – HAMOUZOVÁ, K. – ŽĎÁRKOVÁ, V. – SOUKUP, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Investigating the extent of herbicide resistance in problematic grass weeds in the Czech Republic. 2016, In: Proceedings 7th International Weed Science Congress, Prague 19.-25.6.2016, s. 321. ISBN: 978-80-213-2648-4.

Jak a kdy sklízet cukrovku? Zahradníček Josef; Ing. Hamouzová Kateřina, Ph.D.; Ing. Hamouzová Kateřina, Ph.D.; Ing. Kožnarová Věra, CSc.; Ing. Tyšer Luděk, Ph.D.; Balšánek Vladislav, 2007

Klíčivost a vzcházivost populací chundelky metlice (Apera spica-venti (L.) Beauv) citlivých a rezistentních k sulfonylmočovinám Ing. Náměstek Jan; Ing. Hamouzová Kateřina, Ph.D.; Ing. Hamouzová Kateřina, Ph.D.; prof. Ing. Soukup Josef, CSc., 2006

Klíčivost semen pícních čiroků v podmínkách snížené dostupnosti vody Ing. Petr Zábranský, Ing. Václav Brant, Ph.D., Ing. Kateřina Hamouzová, Ph.D., Ing. Pavel Fuksa, Ph.D., 2010

ŽĎÁRKOVÁ, V. – HAMOUZOVÁ, K. – SOUKUP, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Konkurenční schopnost sveřepu jalového v pšenici ozimé. 2015, In: Sborník z 20. české a slovenské konference o ochraně rostlin, ČZU v Praze 1.-3.9.2015, s. 136.

Kritéria optimální technologie sklizně cukrovky Zahradníček Josef; Ing. Čeřovská Marie; Ing. Čeřovská Marie; Ing. Hamouzová Kateřina, Ph.D.; Ing. Hamouzová Kateřina, Ph.D.; Jarý Jiří; Přibyl Petr, 2004

KOŠNAROVÁ, P. – HAMOUZOVÁ, K. – SOUKUP, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Mechanismy rezistence trávovitých plevelů v České republice. 2015, In: Sborník z 20. české a slovenské konference o ochraně rostlin, ČZU v Praze 1.-3.9.2015, s. 125.

Minimum isolation distance for GM sugar beet in its production areas Ing. Hamouzová Kateřina, Ph.D.; Ing. Hamouzová Kateřina, Ph.D.; doc. RNDr. Brechler Josef, CSc.; Ing. Hamouz Pavel, Ph.D.; prof. Ing. Soukup Josef, CSc., 2007

BRANT, V. – PIVEC, J. – HAMOUZOVÁ, K. – PROCHÁZKA, L. – SATRAPOVÁ, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Modelové ověření závislosti vodního potenciálu listů stanoveného Scholanderovou bombou na hodnotách transpirace, stomatální vodivosti a objemové vlhkosti půdy. 2011. In: Vliv abiotických a biotických stresorů na vlastnosti rostlin 2011, VÚRV Praha-Ruzyně 9.-10.3.2011, s. 265-268. ISBN 978-80-7427-068-0.

Morfologie chundelky metlice (Apera spica–venti (L.) P. Beauv.) z různých lokalit Ing. Náměstek Jan; Ing. Hamouzová Kateřina, Ph.D.; Ing. Hamouzová Kateřina, Ph.D.; Ing. Hamouz Pavel, Ph.D.; prof. Ing. Soukup Josef, CSc., 2007

Možnosti přenosu genů mezi plodinami a plevely Ing. Holec Josef, Ph.D.; prof. Ing. Soukup Josef, CSc.; Ing. Hamouzová Kateřina, Ph.D.; Ing. Hamouzová Kateřina, Ph.D., 2004

HOLEC, J. – HAMOUZOVÁ, K. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Mrvka myší ocásek (Vulpia myuros) jako polní plevel. 2015, In: Sborník z 20. české a slovenské konference o ochraně rostlin, ČZU v Praze 1.-3.9.2015, s. 121.

HAMOUZOVÁ, K. – HOLEC, J. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Mrvka myší ocásek jako plevel na orné půdě. 2014, Agromanuál, roč. 9, č. 9-10, s. 20-21. ISSN: 1801-7673.

Na ukládkách řepy hrozí choroby Zahradníček Josef; Ing. Hamouzová Kateřina, Ph.D.; Ing. Hamouzová Kateřina, Ph.D.; Jarý Jiří; Kotyk Arnošt, 2005

HOLEC, J. – HAMOUZOVÁ, K. – DOBEŠOVÁ, T. – SOUKUP, J.Natural hybridisation between Solanum nigrum and invasive species Solanum physalifolium. 2016, Proceedings 7th International Weed Science Congress, Prague 19.-25.6.2016, s. 369. ISBN: 978-80-213-2648-4.

Natural tolerance of Asiatic dayflower (Commelina communis) to glyphosate Ing. Satrapová Jitka; Ing. Hamouzová Kateřina, Ph.D.; Ing. Hamouzová Kateřina, Ph.D.; Ing. Holec Josef, Ph.D.; prof. Ing. Soukup Josef, CSc., 2009

Nebezpečí skládkových chorob Zahradníček Josef; Ing. Hamouzová Kateřina, Ph.D.; Ing. Hamouzová Kateřina, Ph.D.; Ing. Tyšer Luděk, Ph.D.; Kotyk Arnošt; Kotyk Arnošt; Přibyl Petr, 2005

Necílové vlivy herbicidů na planě rostoucí a okrasné dřeviny Ing. Zlatohlávek Antonín; Ing. Hamouzová Kateřina, Ph.D.; Ing. Hamouzová Kateřina, Ph.D., 2006

Nepatogenní škodliví činitelé cukrovky ve druhé polovině vegetace Zahradníček Josef; Ing. Tyšer Luděk, Ph.D.; Ing. Hamouzová Kateřina, Ph.D.; Ing. Hamouzová Kateřina, Ph.D.; Bubník Zdeněk; Jarý Jiří, 2008

Occurrence of glyphosate-tolerant Commelina communis in the Czech Republic and a prediction of its future spread Ing. Josef Holec, Ph.D., Ing. Jitka Satrapová, Ing. Kateřina Hamouzová, Ph.D., prof. Ing. Josef Soukup, CSc., 2010

JURSÍK, M. – SOUKUP, J. – HAMOUZOVÁ, K. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Optimization of ClearField and ExpressSun technologies in sunflower. 2014, In: Abstracts of the EWRS Herbicide Tolerant Varieties Working Group meeting: Herbicide Tolerant (HT) varieties in Europe, Frankfurt am Main, Germany 21.5.2014, s. 18.

Physiological and molecular-genetic basis of herbicide resistance in grass weeds in the Czech Republic Ing. Pavlína Košnarová, Ing. Kateřina Hamouzová, Ph.D., prof. Ing. Josef Soukup, CSc., Dr. Ing. Jaroslav Salava, 2010

HOLEC, J. – HAMOUZOVÁ, K. – ŽĎÁRKOVÁ, V. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Plevele v porostech ozimých obilnin. 2013, Farmář, roč. 19, č. 8, s. 30-32. ISSN: 1210-9789.

Plevelná vegetace porostů řepky ozimé Ing. Tyšer Luděk, Ph.D.; Ing. Kolářová Michaela; Ing. Hamouzová Kateřina, Ph.D.; Ing. Hamouzová Kateřina, Ph.D.; Ing. Hamouz Pavel, Ph.D., 2006

Plísně a kořenové hniloby na skladované řepě Zahradníček Josef; Ing. Hamouzová Kateřina, Ph.D.; Ing. Hamouzová Kateřina, Ph.D.; Ing. Kožnarová Věra, CSc.; Kotyk Arnošt; Jarý Jiří, 2007

Ploidy level assessment of the Czech kochia (Kochia scoparia (L.) Schrad.) biotypes resistant to acetolactate synthase inhibitors and atrazine Ing. Hamouzová Kateřina, Ph.D.; Ing. Hamouzová Kateřina, Ph.D.; Chodová Daniela, 2005

Pollen grains transport and dispersion - field experiment and numerical simulation comparison Ing. Hamouzová Kateřina, Ph.D.; Ing. Hamouzová Kateřina, Ph.D.; doc. RNDr. Brechler Josef, CSc.; Beneš Luděk, 2007

Pollen grains transport and dispersion – comparison of numerical simulation and field experiment doc. RNDr. Brechler Josef, CSc.; Ing. Hamouzová Kateřina, Ph.D.; Ing. Hamouzová Kateřina, Ph.D.; Beneš Luděk, 2007

Posklizňový metabolismus cukrovky a její ochrana při skladování Zahradníček Josef; Ing. Hamouzová Kateřina, Ph.D.; Ing. Hamouzová Kateřina, Ph.D.; Ing. Kožnarová Věra, CSc.; Kotyk Arnošt; Bubník Zdeněk, 2007

Potential seed bank restoring of weed beet Ing. Hamouzová Kateřina, Ph.D.; Ing. Hamouzová Kateřina, Ph.D.; Landová Markéta; prof. Ing. Soukup Josef, CSc.; Ing. Holec Josef, Ph.D., 2006

Preventivní a aktivní ochrana cukrovky mezi sklizní a továrním zpracováním Zahradníček Josef; Ing. Hamouzová Kateřina, Ph.D.; Ing. Hamouzová Kateřina, Ph.D.; Ing. Kožnarová Věra, CSc.; Kotyk Arnošt, 2007

PŘÍSPĚVEK KE ZHODNOCENÍ ÚROVNĚ BIODIVERZITY PLEVELNÝCH SPOLEČENSTEV V EKOLOGICKÉM SYSTÉMU HOSPODAŘENÍ Ing. Tyšer Luděk, Ph.D.; Ing. Kolářová Michaela; Ing. Hamouz Pavel, Ph.D.; Ing. Hamouzová Kateřina, Ph.D.; Ing. Hamouzová Kateřina, Ph.D., 2007

Problémů s rezistencí plevelů přibývá i v ČR Ing. Hamouzová Kateřina, Ph.D.; Ing. Hamouzová Kateřina, Ph.D.; prof. Ing. Soukup Josef, CSc.; Ing. Náměstek Jan, 2007

JURSÍK, M. – HAMOUZOVÁ, K. – HOLEC, J. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Regulace problematických ozimých trávovitých plevelů v obilninách. 2012, Agromanuál, roč. 7, č. 8, s. 16-19. ISSN: 1801-7673.

Reprodukční potenciál plevelné řepy a možnosti introgrese v rámci Beta-komplexu. Ing. Holec Josef, Ph.D.; Ing. Hamouzová Kateřina, Ph.D.; Ing. Hamouzová Kateřina, Ph.D.; prof. Ing. Soukup Josef, CSc.; Ing. Hamouz Pavel, Ph.D.; Šilhan Václav, 2004

Resistance of Silky Bent-Grass (Apera spica-venti (L.) Beauv.) to Sulfonylureas has Emerged in Central Europe. Ing. Hamouzová Kateřina, Ph.D.; Ing. Hamouzová Kateřina, Ph.D.; prof. Ing. Soukup Josef, CSc.; Ing. Hamouz Pavel, Ph.D.; Wagner P.J.; Ing. Jursík Miroslav, Ph.D.; Ing. Venclová Veronika, Ph.D.; Dr. Ing. Salava Jaroslav, 2008

SOUKUP, J. – ADAMCZEWSKI, K. – MASSA, D. – MATHIASSEN, S. – PETERSEN, J. – TSCHUY, F. – KOŠNAROVÁ, P. – HAMOUZOVÁ, K. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Resistance status of Silky bent grass [Apera spica-venti (L.) P. Beauv.)] in Europe. 2014, In: Abstracts of the EWRS Herbicide Resistance Working Group meeting - Herbicide resistance in Europe: Challenges, opportunities and threats, Frankfurt am Main, Germany 19.-20.5.2014, s. 8-9.

Resistance to ALS inhibiting herbicides in Apera spica-venti Ing. Pavlína Košnarová, Ing. Kateřina Hamouzová, Ph.D., Dr. Ing. Jaroslav Salava, prof. Ing. Josef Soukup, CSc., 2010

HAMOUZOVÁ, K. – JURSÍK, M. – KOŠNAROVÁ, P. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Rezistence plevelů vůči herbicidům. 2012, Agrotip, roč. 14, č. 9, s. 6-7.

JURSÍK, M. – HAMOUZOVÁ, K. – SOUKUP, J. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Rezistence plevelů vůči herbicidům. 2011. Agrotip, roč. 13, č. 9, s. 8-11.

ŽĎÁRKOVÁ, V. – HAMOUZOVÁ, K. – HOLEC, J. – JANKŮ, J. – SOUKUP, J. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Seed ecology of Bromus sterilis L. 2014, Julius-Kühn-Archiv, č. 443, s. 156-164. ISSN: 1868-9892.

Skládkové choroby cukrovky a příznaky její alterace Zahradníček Josef; Ing. Hamouzová Kateřina, Ph.D.; Ing. Hamouzová Kateřina, Ph.D.; Ing. Tyšer Luděk, Ph.D.; Ing. Kolářová Michaela; Kotyk Arnošt, 2005

Skladování cukrovky a její ochrana Zahradníček Josef; Kotyk Arnošt; Ing. Hamouzová Kateřina, Ph.D.; Ing. Hamouzová Kateřina, Ph.D.; Přibyl Petr, 2004

Sklizeň cukrovky, agronomické a technologické aspekty. Zahradníček Josef; Ing. Hamouzová Kateřina, Ph.D.; Ing. Hamouzová Kateřina, Ph.D.; Ing. Tyšer Luděk, Ph.D.; Ing. Kožnarová Věra, CSc., 2005

Škodlivost chundelky metlice roste prof. Ing. Soukup Josef, CSc.; Ing. Jursík Miroslav, Ph.D.; Ing. Hamouzová Kateřina, Ph.D.; Ing. Hamouzová Kateřina, Ph.D.; Ing. Náměstek Jan, 2007

Species diversity of current agrophytocenoses Ing. Tyšer Luděk, Ph.D.; Ing. Hamouzová Kateřina, Ph.D.; Ing. Hamouzová Kateřina, Ph.D.; Ing. Hamouz Pavel, Ph.D., 2006

SPECIES RICHNESS AND WEED COMPOSITION OF AGROPHYTOCENOSES IN SELECTED AGRICULTURAL COMPANIES WITH CONVENTIONAL AND ORGANIC FARMING SYSTEMS Ing. Tyšer Luděk, Ph.D.; Ing. Hamouz Pavel, Ph.D.; Ing. Hamouzová Kateřina, Ph.D.; Ing. Hamouzová Kateřina, Ph.D.; Ing. Brant Václav, Ph.D., 2005

SPECIES RICHNESS OF AGROPHYTOCENOSES IN SELECTED AGRICULTURAL COMPANIES WITH CONVENTIONAL AND ORGANIC FARMING SYSTEMS Ing. Tyšer Luděk, Ph.D.; Ing. Hamouz Pavel, Ph.D.; Ing. Hamouzová Kateřina, Ph.D.; Ing. Hamouzová Kateřina, Ph.D., 2005

Species richness of agrophytocenoses in selected agricultural companies with conventional and organic farming systems Ing. Tyšer Luděk, Ph.D.; Ing. Hamouz Pavel, Ph.D.; Ing. Hamouzová Kateřina, Ph.D.; Ing. Hamouzová Kateřina, Ph.D., 2006

Status of herbicide resistance in Apera spica-venti in the Czech Republic prof. Ing. Soukup Josef, CSc.; Ing. Hamouzová Kateřina, Ph.D.; Ing. Hamouzová Kateřina, Ph.D.; Ing. Hamouz Pavel, Ph.D.; Ing. Jursík Miroslav, Ph.D., 2007

Sugar beet gene flow and coexistence impacts – EU project SIGMEA (WP2) prof. Ing. Soukup Josef, CSc.; Bartsch Detlef; Biancardi Enrico; Dieckvoss Maren; Jorgensen Rikke Bagge; Ing. Hamouzová Kateřina, Ph.D.; Ing. Hamouzová Kateřina, Ph.D.; Squire Geoff; Stevanato Piergiorgio; van de Wiel Clemens, 2007

Technologická jakost cukrovky v roce 2007 po ošetření fungicidy Zahradníček Josef; Ing. Kožnarová Věra, CSc.; Ing. Kolářová Michaela; Ing. Hamouzová Kateřina, Ph.D.; Ing. Hamouzová Kateřina, Ph.D.; Ing. Tyšer Luděk, Ph.D.; Bubník Zdeněk, 2007

Testing of susceptibility of horseweed (Conyza canadensis L. (Cronq.)) to glyphosate after its long term use in two railway stations Ing. Hamouzová Kateřina, Ph.D.; Ing. Hamouzová Kateřina, Ph.D.; Salava Jaroslav; Chodová Daniela, 2009

The Emergence of a Atrazine Resistant Black Nightshade (Solanum nigrum L.) Biotype and Molecular Basis for the Resistance Dr. Ing. Salava Jaroslav; Chodová Daniela; Ing. Hamouzová Kateřina, Ph.D.; Ing. Hamouzová Kateřina, Ph.D., 2004

The occurrence of annual life forms in different weed beet populations in the Czech Republic Ing. Holec Josef, Ph.D.; Ing. Hamouzová Kateřina, Ph.D.; Ing. Hamouzová Kateřina, Ph.D.; Košátko Vladimír; Landová Markéta; prof. Ing. Soukup Josef, CSc., 2007

The resistance mechanisms of Apera spica-venti to sulfonylureas Ing. Košnarová Pavlína; Dr. Ing. Salava Jaroslav; Ing. Hamouzová Kateřina, Ph.D.; Ing. Hamouzová Kateřina, Ph.D.; prof. Ing. Soukup Josef, CSc., 2009

The variability in spatial distribution of Galium aparine L. Ing. Hamouz Pavel, Ph.D.; Ing. Hamouzová Kateřina, Ph.D.; Ing. Hamouzová Kateřina, Ph.D.; Ing. Holec Josef, Ph.D.; prof. Ing. Soukup Josef, CSc., 2007

SOUKUP, J. – HAMOUZOVÁ, K. – JURSÍK, M.Trends in farming practices and changes in weed flora on arable land: a farm survey in the Czech Republic. 2016, In: Proceedings WSSA Annual Meeting, San Juan, Puerto Rico 8.-11.2. 2016, s. 90, http://wssaabstracts.com/public/38/proceedings.html.

Variation in Beta-complex revealed by RAPD markers Ing. Hamouzová Kateřina, Ph.D.; Ing. Hamouzová Kateřina, Ph.D.; Ing. Holec Josef, Ph.D.; Ing. Hamouz Pavel, Ph.D.; prof. Ing. Soukup Josef, CSc., 2007

Vláhové nároky čiroku a kukuřice v polních podmínkách Ing. Václav Brant, Ph.D., Dr. Ing. Jan Pivec, Ing. Kateřina Hamouzová, Ph.D., Bc. Luděk Procházka, 2010

Vliv biostimulátoru a výluhových extraktů tabáku a kopřiv na rajčata a papriky Zahradníček Josef; Ing. Hamouzová Kateřina, Ph.D.; Ing. Hamouzová Kateřina, Ph.D.; Ing. Kožnarová Věra, CSc.; doc. Ing. Sus Josef, CSc., 2007

Vliv fungicidů a biostimulátorů na výnos a kvalitu cukrovky v povětrnostně proměnlivém roce 2007 Zahradníček Josef; Ing. Kožnarová Věra, CSc.; Ing. Kolářová Michaela; Ing. Hamouzová Kateřina, Ph.D.; Ing. Hamouzová Kateřina, Ph.D.; Ing. Tyšer Luděk, Ph.D.; Jarý Jiří, 2007

Vyběhlice a plevelná řepa cukrovce škodí Zahradníček Josef; Ing. Tyšer Luděk, Ph.D.; Ing. Holec Josef, Ph.D.; Ing. Hamouzová Kateřina, Ph.D.; Ing. Hamouzová Kateřina, Ph.D.; Ing. Kolářová Michaela; Pour Ladislav, 2009

Využití gazometrické metody pro zjištění reakce křížatky obecné (Commelina communis) na glyphosate Ing. Jitka Satrapová, Ing. Kateřina Hamouzová, Ph.D., Ing. Josef Holec, Ph.D., prof. Ing. Josef Soukup, CSc., 2010

Vývoj a současný stav rezistence plevelů vůči herbicidům v České republice Dr. Ing. Salava Jaroslav; Mikulka Jan; prof. Ing. Soukup Josef, CSc.; Ing. Hamouzová Kateřina, Ph.D.; Ing. Hamouzová Kateřina, Ph.D.; Chodová Daniela, 2007

HAMOUZOVÁ, K. – KOŠNAROVÁ, P. – SOUKUP, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Vývoj herbicidní rezistence v České republice v posledních 10 letech. 2015, In: Sborník z 20. české a slovenské konference o ochraně rostlin, ČZU v Praze 1.-3.9.2015, s. 120.

HAMOUZOVÁ, K. – KOŠNAROVÁ, P. – SOUKUP, J.Vznik herbicidní rezistence v ČR a vývoj v posledních letech. 2016, Agromanuál 2/2016, s. 30-32.

Vztah mezi invazemi plevelů na orné půdě a změnami pěstebních technologií polních plodin na příkladu porostů řepy cukrovky Ing. Holec Josef, Ph.D.; prof. Ing. Soukup Josef, CSc.; Ing. Jursík Miroslav, Ph.D.; Ing. Hamouzová Kateřina, Ph.D.; Ing. Hamouzová Kateřina, Ph.D., 2007

Weed beet as a co-existence issue for GM sugarbeet Ing. Hamouzová Kateřina, Ph.D.; Ing. Hamouzová Kateřina, Ph.D.; prof. Ing. Soukup Josef, CSc.; Ing. Holec Josef, Ph.D., 2005

Weed Mapping for Precision Weed Control Ing. Hamouz Pavel, Ph.D.; Ing. Hamouzová Kateřina, Ph.D.; Ing. Hamouzová Kateřina, Ph.D.; Ing. Holec Josef, Ph.D.; prof. Ing. Soukup Josef, CSc., 2005

HAMOUZ, P. – HOLEC, J. – HAMOUZOVÁ, K. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Weed population dynamics under site-specific weed management. 2015, In: Proceedings 17th EWRS Symposium, Montpellier 23.-26. June 2015, s. 221. ISBN: 978-2-905550-41-5.

Weed Species Diversity of Agrophytocenoses under Different Farming Systems Ing. Tyšer Luděk, Ph.D.; Ing. Hamouz Pavel, Ph.D.; Ing. Hamouzová Kateřina, Ph.D.; Ing. Hamouzová Kateřina, Ph.D., 2006

HAMOUZOVÁ, K. – KOLÁŘOVÁ, M. – SOUKUP, J. – HAMOUZ, P. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); WeedMap – a geodatabase for recording data on weed distribution. 2014, In: Abstracts of the EWRS Herbicide Resistance Working Group meeting - Herbicide resistance in Europe: Challenges, opportunities and threats, Frankfurt am Main, Germany 19.-20.5.2014, s. 15.

HAMOUZOVÁ, K. – SOUKUP, J. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Zastavte včas rozvoj rezistence na Vašich polích. 2015, Syninfo, roč. 7, č. 3, s. 10-13.

Zkomplikuje plevelná řepa pěstování transgenních odrůd cukrovky? prof. Ing. Soukup Josef, CSc.; Ing. Hamouzová Kateřina, Ph.D.; Ing. Hamouzová Kateřina, Ph.D.; Landová Markéta, 2005

Zralost cukrovky, její znaky a vlivy na ni působící Zahradníček Josef; Ing. Hamouzová Kateřina, Ph.D.; Ing. Hamouzová Kateřina, Ph.D.; Ing. Kožnarová Věra, CSc.; Ing. Holec Josef, Ph.D.; Jarý Jiří, 2007