×
Ing. Kateřina Hamouzová, Ph.D.
banner

Pedagogická činnost

Podílí se na výuce předmětů

AAA23E - Základy agroekologie (cvičící)

Charakteristika předmětu:

Cílem výuky základů agroekologie je, aby studenti využitím znalostí ekologických principů pochopili komplexní děje v agroekosystému za účelem navrhování a provozování trvale udržitelných zemědělských systémů. Studenti by měli poznat dopady jak biofyzikálního tak společensko-ekonomického prostředí na produkční a jiné funkce agroekosystémů. Prostřednictvím samostatných projektů se naučí formulovat vlastní názory a obhájit je na veřejném fóru.

AAA83E - Základy agroekologie (cvičící)

Charakteristika předmětu:

Cílem výuky základů agroekologie je, aby studenti využitím znalostí ekologických principů pochopili komplexní děje v agroekosystému za účelem navrhování a provozování trvale udržitelných zemědělských systémů. Studenti by měli poznat dopady jak biofyzikálního tak společensko-ekonomického prostředí na produkční a jiné funkce agroekosystémů. Prostřednictvím samostatných projektů se naučí formulovat vlastní názory a obhájit je na veřejném fóru.

AAA22E - Agroekologie (cvičící)

Charakteristika předmětu:

Cílem výuky agroekologie je, aby studenti využitím znalostí ekologických principů pochopili komplexní děje v agroekosystému na vysoké hierarchické úrovni za účelem navrhování a provozování trvale udržitelných zemědělských systémů. Přírodní ekosystémy jsou prezentovány jako strukturálně a funkčně vyvážené modely pro řízené ekosystémy a je zdůrazněna úloha ekologického servisu, který poskytuje biodiverzita produktivnímu a udržitelnému zemědělství. Studenti by měli poznat dopady jak biofyzikálního tak společensko-ekonomického prostředí na produkční a jiné funkce agroekosystémů. Prostřednictvím samostatných projektů se naučí formulovat vlastní názory a obhájit je na veřejném fóru.

AAA82E - Agroekologie (cvičící)

Charakteristika předmětu:

Cílem výuky agroekologie je, aby studenti využitím znalostí ekologických principů pochopili komplexní děje v agroekosystému na vysoké hierarchické úrovni za účelem navrhování a provozování trvale udržitelných zemědělských systémů. Přírodní ekosystémy jsou prezentovány jako strukturálně a funkčně vyvážené modely pro řízené ekosystémy a je zdůrazněna úloha ekologického servisu, který poskytuje biodiverzita produktivnímu a udržitelnému zemědělství. Studenti by měli poznat dopady jak biofyzikálního tak společensko-ekonomického prostředí na produkční a jiné funkce agroekosystémů. Prostřednictvím samostatných projektů se naučí formulovat vlastní názory a obhájit je na veřejném fóru.

AHA29E - Agricultural Systems I. (cvičící)

Charakteristika předmětu:

Předmět je vyučován v anglickém jazyce pro studenty oborů Bachelor in Economics and Management a Bachelor in Business Administration. Cílem předmětu je seznámit studenty s nejvýznamnějšími faktory ovlivňujícími rostlinnou produkci a její kvalitu a dále s mimoprodukčními funkcemi agroekosystémů.