×
Ing. Kateřina Hamouzová, Ph.D.
banner

Životopis

v roce 2002 - titul inženýr na České zemědělské univerzitě, Agronomické fakultě v oboru Rostlinolékařství

08 – 12/2003   - pracovní pobyt, Department of Non-selective herbicides, Syngenta, Basilej, Švýcarsko

02 – 05/2005  - studijní pobyt v rámci programu  Socrates – Erasmus na Universität Hohenheim, Institute für Phytomedizin, Stuttgart, Německo

od r. 2005 - r. 2010 - technický pracovník na katedře agroekologie a biometeorologie, ČZU Praha

v roce 2007 - titul Ph.D. na  České zemědělské univerzitě v Praze, disertační práce na téma: Studium biologie plevelné řepy s přihlédnutím k zavádění transgenních odrůd cukrovky

od r. 2010 - odborný asistent na katedře agroekologie a biometeorologie, ČZU Praha

od r. 2010 - člen European Weed Research Society

Odborné zaměření:

Herbologie, rezistence plevelů vůči herbicidům a jejich diagnostika pomocí biologických testů, testů aktivity enzymů, molekulárně-biologických metod. Environmentální monitoring geneticky modifikovaných plodin (zejm. cukrová řepa a kukuřice).

Spolupráce na projektech:

  • Metody účinnosti produktů transgenů geneticky modifikovaných organismů v ochraně rostlin a posuzování rizik při jejich zavádění
  • Evaluation of the biology, geographical distribution and identification of herbicide resistance status in Apera spica-venti in the Czech Republic and development of solutions for its control.
  • Sustainable Introduction of GMOs into European Agriculture (SIGMEA)
  • Inovace metod diagnostiky rezistence plevelů a jejich využití z hlediska optimalizace používání herbicidů s cílem minimalizace rizika jejich negativního vlivu na diverzitu rostlin v agroekosystému (NAZV)
  • Seventh Framework Programme, PRactical Implementation of Coexistence in Europe (PRICE)
  • Analýza současného stavu a návrh opatření pro systematické uplatňování systému integrované ochrany proti obtížně hubitelným a rezistentním plevelům v obilninách (NAZV)