×
Ing. Pavel Hamouz, Ph.D.
banner

Publikace

Článek v odborném periodiku

**GERHARDS, R. – **SANCHEZ, D. – HAMOUZ, P. – **PETEINATOS, G. – **CHRISTENSEN, S. – **FERNANDEZ-QUINTANILLA, C. Advances in site-specific weed management in agriculture—A review. Weed Research, 2022, roč. 62, č. 2, s. 123-133. ISSN: 0043-1737.

HAMOUZ, P. – HAMOUZOVÁ, K. Analysis of sampling precision in low-density weed populations. Precision Agriculture, 2022, roč. 23, č. 2, s. 603-621. ISSN: 1385-2256.

KOŠNAROVÁ, P. – HAMOUZ, P. – HAMOUZOVÁ, K. – **LINN, A. – SEN, M. – MIKULKA, J. – ŠUK, J. – SOUKUP, J. Apera spica-venti in the Czech Republic develops resistance to three herbicide modes of action. Weed Research, 2021, roč. 61, č. 5, s. 420-429. ISSN: 0043-1737.

JURSÍK, M. – BRANT, V. – HOLEC, J. – HAMOUZ, P. Biologie a regulace dalších významných plevelů České Republiky: Pelyněk černobýl (Artemisia vulgaris L.) . Listy cukrovarnické a řepařské, 2008, roč. 124, č. 2, s. 48 - 53. ISSN: 1210-3306.

TYŠER, L. – HAMOUZ, P. – HAMOUZOVÁ, K. – KOLÁŘOVÁ, M. – HOLEC, J. CHANGES IN WEED COMMUNITIES ON SELECTED AREAS WITH 30 YEARS´ INTERVAL . Scientia Agriculturae Bohemica, 2009, roč. 40, č. 1, s. 18 - 25. ISSN: 1211-3174.

HAMOUZOVÁ, K. – SOUKUP, J. – HAMOUZ, P. – NÁMĚSTEK, J. Chlorsulfuron resistance in silky bent-grass (Apera spica-venti (L.) Beauv.) in the Czech Republic. Zeitschrift fur Pflanzenkrankheiten und Pflanzenschutz-journal of Plant Diseases and Protection, 2006, roč. 20, č. 0, s. 138 - 146. ISSN: 0340-8159.

JURSÍK, M. – SOUKUP, J. – KOČÁREK, M. – HAMOUZ, P. Chování herbicidů v prostředí. Úroda, 2012, roč. 60, č. 5, s. 67-69. ISSN: 0139-6013.

HAMOUZOVÁ, K. – SOUKUP, J. – JURSÍK, M. – HAMOUZ, P. – VENCLOVÁ, V. – KOŠNAROVÁ, P. Cross-resistance to three frequently used sulfonylurea herbicides in populations of Apera spica-venti from the Czech Republic. Weed Research, 2011, roč. 51, č. 2, s. 113-122. ISSN: 0043-1737. Odkaz

HAMOUZ, P. – HAMOUZOVÁ, K. – SOUKUP, J. – HOLEC, J. Detection of Cirsium arvense L. in winter wheat using a multispectral imaging system. Journal of Plant Diseases and Protection, 2008, roč. 21, č. 0, s. 167 - 170. ISSN: 1861-3829.

JURSÍK, M. – KOČÁREK, M. – SOUKUP, J. – HOLEC, J. – HAMOUZ, P. Důležité aspekty herbicidní ochrany – Chování herbicidů v prostředí. Listy cukrovarnické a řepařské, 2011, roč. 127, č. 7-8, s. 223-230. ISSN: 1210-3306.

SOUKUP, J. – HAMOUZOVÁ, K. – HAMOUZ, P. – NÁMĚSTEK, J. Ecology of silky bent grass (Apera spica-venti (L.) Beauv.), its importance and control in the Czech Republic. Zeitschrift fur Pflanzenkrankheiten und Pflanzenschutz-journal of Plant Diseases and Protection, 2006, roč. 20, č. 1, s. 73 - 80. ISSN: 0340-8159.

HAMOUZ, P. – HAMOUZOVÁ, K. – TYŠER, L. – HOLEC, J. Effect of site-specific weed management in winter crops on yield and weed populations. Plant, Soil and Environment, 2014, roč. 60, č. 1, s. 27-35. ISSN: 1214-1178.

HAMOUZ, P. – HAMOUZOVÁ, K. – NOVOTNÁ, K. Effects of spring herbicide treatments on winter wheat growth and grain yield. Scientia Agriculturae Bohemica, 2015, roč. 46, č. 1, s. 1-6. ISSN: 1211-3174.

SEN, M. – HAMOUZOVÁ, K. – MIKULKA, J. – BHARATI, R. – KOŠNAROVÁ, P. – HAMOUZ, P. – ROY, A. – SOUKUP, J. Enhanced metabolism and target gene overexpression confer resistance against acetolactate synthase-inhibiting herbicides in Bromus sterilis. PEST MANAGEMENT SCIENCE, 2021, roč. 77, č. 4, s. 2122-2128. ISSN: 1526-498X.

HAMOUZ, P. – HAMOUZOVÁ, K. – SOUKUP, J. – TYŠER, L. Evaluation of sampling and interpolation methods used for weed mapping. Zeitschrift fur Pflanzenkrankheiten und Pflanzenschutz-journal of Plant Diseases and Protection, 2006, roč. 1, č. 20, s. 205 - 215. ISSN: 0340-8159.

**ŻELAZNY, W. – **CHRPOVÁ, J. – HAMOUZ, P. Fusarium head blight detection from spectral measurements in a field phenotyping setting — A pre-registered study. Biosystems Engineering, 2021, roč. 211, č. November, s. 97-113. ISSN: 1537-5110.

HAMOUZOVÁ, K. – HAMOUZ, P. – HOLEC, J. – SOUKUP, J. Genetic diversity of Beta-complex assessed by RAPD-markers. Journal of Plant Diseases and Protection, 2008, roč. 21, č. 0, s. 437 - 440. ISSN: 1861-3829.

KOŠNAROVÁ, P. – HAMOUZ, P. – ŠUK, J. – SOUKUP, J. Herbicidní rezistence u merlíku bílého a laskavce ohnutého v ČR. Úroda, 2019, roč. 67, č. 4, s. 77-80. ISSN: 0139-6013.

HAMOUZ, P. – HAMOUZOVÁ, K. – HOLEC, J. – TYŠER, L. Impact of site-specific weed management in winter crops on weed populations. Plant, Soil and Environment, 2014, roč. 60, č. 11, s. 518-524. ISSN: 1214-1178.

HAMOUZ, P. – HAMOUZOVÁ, K. – HOLEC, J. – TYŠER, L. Impact of site-specific weed management on herbicide savings and winter wheat yield. Plant, Soil and Environment, 2013, roč. 59, č. 3, s. 101-107. ISSN: 1214-1178.

HAMOUZOVÁ, K. – KOŠNAROVÁ, P. – SALAVA, J. – SOUKUP, J. – HAMOUZ, P. Mechanisms of resistance to acetolactate synthase-inhibiting herbicides in populations of Apera spica-venti from the Czech Republic. PEST MANAGEMENT SCIENCE, 2014, roč. 70, č. 4, s. 541-548. ISSN: 1526-498X. Odkaz

HOLEC, J. – SOUKUP, J. – JURSÍK, M. – HAMOUZ, P. Occurrence and spread of Solanum physalifolium – new adventive weed in the Czech Republic. Zeitschrift fur Pflanzenkrankheiten und Pflanzenschutz-journal of Plant Diseases and Protection, 2006, roč. 20, č. 1, s. 493 - 496. ISSN: 0340-8159.

STREIBIG, J. – RASMUSSEN, J. – ANDÚJAR, D. – ANDREASEN, C. – BERGE, T. – CHACHALIS, D. – DITTMANN, T. – GERHARDS, R. – GISELSSON, T. – HAMOUZ, P. – JAEGER-HANSEN, C. – JENSEN, K. – JORGENSEN, R. – KELLER, M. – LAURSEN, M. – MIDTIBY, H. – NIELSEN, J. – MÜLLER, S. – NORDMEYER, H. – PETEINATOS, G. – PAPADOPOULOS, A. – SVENSGAARD, J. – WEIS, M. – CHRISTENSEN, S. Sensor-based assessment of herbicide effects. Weed Research, 2014, roč. 54, č. 3, s. 223-233. ISSN: 0043-1737.

TYŠER, L. – HAMOUZOVÁ, K. – HAMOUZ, P. – KOLÁŘOVÁ, M. SPECIES DIVERSITY OF WEED COMMUNITIES IN CONVENTIONAL AND ORGANIC FARMING SYSTEMS. Herbologia, 2007, roč. 8, č. 2, s. 1 - 12. ISSN: 1512-6714.

TYŠER, L. – HAMOUZOVÁ, K. – HAMOUZ, P. – KOLÁŘOVÁ, M. Species diversity of weed communities in conventional and organic farming systems in the Czech Republic. Journal of Plant Diseases and Protection, 2008, roč. 21, č. 0, s. 291 - 296. ISSN: 1861-3829.

POTOPOVÁ, V. – **TRNKA, M. – HAMOUZ, P. – SOUKUP, J. – **CASTRAVET, T. Statistical modelling of drought-related yield losses using soil moisture-vegetation remote sensing and multiscalar indices in the south-eastern Europe. AGRICULTURAL WATER MANAGEMENT, 2020, roč. 236, č. JUN 30 2020, s. 0-0. ISSN: 0378-3774.

JURSÍK, M. – HOLEC, J. – HAMOUZ, P. Violky - nejrozšířenější plevele současnosti v České republice. Úroda, 2014, roč. 62, č. 8, s. 85-87. ISSN: 0139-6013.

HAMOUZ, P. – HOLEC, J. – JURSÍK, M. Výskyt a diagnostika plevelů v ozimých plodinách - 1. část. Úroda, 2009, roč. 57, č. 2, s. 78 - 80. ISSN: 0139-6013.

HAMOUZ, P. – HOLEC, J. – JURSÍK, M. Výskyt a diagnostika plevelů v ozimých plodinách - dokončení. Úroda, 2009, roč. 57, č. 5, s. 81 - 83. ISSN: 0139-6013.

TYŠER, L. – KOLÁŘOVÁ, M. – TULAČKA, O. – HAMOUZ, P. Weed vegetation in conventional and organic farming in West Bohemia (Czech Republic). Plant, Soil and Environment, 2021, roč. 67, č. 7, s. 376-382. ISSN: 1214-1178.

Odborná monografie

HAMOUZ, P. – HAMOUZOVÁ, K. A handbook of weed seedlings. České Budějovice: Kurent, s.r.o., 2016, 250s. ISBN 978-80-87111-60-4.

HAMOUZ, P. – HAMOUZOVÁ, K. Atlas klíčních rostlin polních plevelů. České Budějovice: Kurent, s.r.o., 2015, 231s. ISBN 978-80-87111-48-2.

HAMOUZ, P. – HAMOUZOVÁ, K. Atlas klíčních rostlin polních plevelů. České Budějovice: Kurent, s.r.o., 2015, 233s. ISBN 978-80-87111-53-6.

JURSÍK, M. – HOLEC, J. – HAMOUZ, P. – SOUKUP, J. Biologie a regulace plevelů. České Budějovice: Kurent, s.r.o., 2018, 353s. ISBN 978-80-87111-71-0.

BRANT, V. – **RYCHLÁ, A. – HOLEC, J. – HAMOUZ, P. – JURSÍK, M. – FUKSA, P. – KAZDA, J. – PROCHÁZKA, P. – TYŠER, L. – ZÁBRANSKÝ, P. – KROULÍK, M. – **VRBOVSKÝ, V. – **KUNTE, J. Brukvovité meziplodiny. Praha: Agrární komora České republiky, 2022, 176s. ISBN 978-80-88351-23-8.

BRANT, V. – KROULÍK, M. – KRČEK, V. – **KRÁSA, J. – **KAPIČKA, J. – HAMOUZ, P. – **LUKÁŠ, J. – ZÁBRANSKÝ, P. – ŠKEŘÍKOVÁ, M. – **ŠKEŘÍK, J. – **JOB, Z. – **LANG, J. – **PETRUS, D. Implementace principů precizního zemědělství do rostlinné výroby. České Budějovice: Kurent, s.r.o., 2020, 284s. ISBN 978-80-87111-81-9.

KOCOUREK, F. – **DOUDA, O. – **HARAŠTA, P. – HAMOUZ, P. – HOLEC, J. – **HORSKÁ, T. – HOVORKA, T. – JURSÍK, M. – KAZDA, J. – KOLÁŘOVÁ, M. – KOUDELA, M. – **KREJZAR, V. – **KUMAR, J. – MAZÁKOVÁ, J. – **NOVOTNÝ, D. – **PÁNKOVÁ, I. – **PLUHAŘ, I. – **PRÁŠIL, J. – **PSOTA, V. – **PULTAR, R. – **ROD, J. – **RŮŽIČKA, T. – RYŠÁNEK, P. – **SEIDENGLANZ, M. – **SLAVÍKOVÁ, L. – **STARÁ, J. – **VÍCHOVÁ, J. Integrovaná ochrana zeleniny. Praha: Profi Press s. r. o., 2022, 416s. ISBN 978-80-88306-24-5.

JURSÍK, M. – HOLEC, J. – HAMOUZ, P. – SOUKUP, J. PLEVELE Biologie a regulace. České Budějovice: Kurent, s.r.o., 2011. 232s. ISBN 978-80-87111-27-7.

BRANT, V. – HAMOUZ, P. – KROULÍK, M. – ŠKEŘÍKOVÁ, M. – **ŠMÖGER, J. – TYŠER, L. – ZÁBRANSKÝ, P. Pomocné plodiny v pěstebních systémech polních plodin. Praha: Agrární komora České republiky, 2019, 164s. ISBN 978-80-88351-03-0.

Kapitoly v odborné knize

KOLÁŘOVÁ, M. – HAMOUZ, P. Atlas of weed mapping. Hoboken, NJ: John Wiley & Sons, 2016, 488s. ISBN 978-1-118-72073-8. Weed data collection, analysis and presentation of results, s. 429-461.

Poloprovoz, ověřená technologie

HAMOUZ, P. – KASAL, P. Ověřená technologie variabilní aplikace herbicidů, Verified technology of the site-specific weed management, patch spraying; weed control; barley; potato, 2015, GF - Choroby, škůdci, plevely a ochrana rostlin, B - Ověřená technologie, Variabilní aplikace herbicidů, S2015MF0060, smlouva o využití výsledku - ZERAS a.s., IČO: 25546040, datum uzavření smlouvy: 23.1. 2015. František Toman, Radostín nad Oslavou 224, tel. 566 670 112, ekonomické parametry: Předpokládané snížení nákladů na herbicidní ošetření o 25 % v jarním ječmeni a o 10 % v bramborách., Česká zemědělská univerzita v Praze, Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod, s.r.o., 60460709, CZ - Česká republika, A - K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence, N - Nevyžaduje se, A - Výše vyčerpané části z celkových uznaných nákladů na dosažení výsledku je menší nebo rovna 5 mil. Kč

Technicky realizované výsledky

Biodiverzita plevelových společenstev, její význam a udržitelné využívání Martinková Zdenka; prof. Ing. Soukup Josef, CSc.; Ing. Hamouz Pavel, Ph.D.; doc. RNDr. Honěk Alois, CSc.; Ing. Holec Josef, Ph.D.; Mgr. Koprdová Stanislava; Ing. Kolářová Michaela; RNDr. Saska Pavel, Ph.D.; Ing. Tyšer Luděk, Ph.D., 2008

SOUKUP, J. – HAMOUZOVÁ, K. – HAMOUZ, P. Komorový postřikovač PK-3, Laboratory chamber sprayer PK-3, chamber sprayer; pesticide application; pot experiments, 2016, XX - Nepřiřazeno, B - Funkční vzorek, Komorový postřikovač PK-3, PK-3, Aviko Praha s.r.o., Na Hutmance 2, 158 00 Praha 5 – Košíře, IČO: 62906534, Jindřich Sobotka, Tel. + 420 251 087 150, E-mail: sobotka@avikopraha.cz, úspora nákladů na aplikaci přípravků na ochranu rostlin; na základě tohoto funkčního vzorku byly vyrobeny a exportovány další tři exempláře do zahraničí, Česká zemědělská univerzita v Praze, katedra agroekologie a biometeorologie, Kamýcká 129, 165 00 Praha – Suchdol, 60460709, CZ - Česká republika, A - K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence, N - Nevyžaduje se, A - Výše vyčerpané části z celkových uznaných nákladů na dosažení výsledku je menší nebo rovna 5 mil. Kč

Certifikované metodiky

SOUKUP, J. – JURSÍK, M. – VALIČKOVÁ, V. – KOŠNAROVÁ, P. – HAMOUZOVÁ, K. – HAMOUZ, P. – HOLEC, J. Biologické vlastnosti a regulace sveřepu jalového a příbuzných druhů na orné půdě, The biology and regulation of Bromus sterilis and related species on arable land, Bromus sterilis; regulation; biological characteristic; chemical control; tillage, 2018, XX - Nepřiřazeno, A - Certifikovaná metodika (NmetC), regulace sveřepu jalového, Komaspol s.r.o., Vchynice 33, 410 02 Lovosice 2, IČO: 490 96346, 21.12.2017, ing. Zdeněk Scháno, tel. 602 286 769, schano@seznam.cz, snížení nákladů na regulaci sveřepů, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, Hroznová 2, 656 06 Brno, 26.01.2018,

SOUKUP, J. – KOŠNAROVÁ, P. – HAMOUZ, P. – HAMOUZOVÁ, K. – **HAVEL, J. Mapa výskytu rezistentních hospodářsky významných populací plevelů, Maps of resistant populations of economically important weeds, weed mapping; herbicide resistance; Czech Republic; Apera spica-venti; Amaranthus retroflexus; Chenopodium album; Tripleurospermum inodorum; Papaver rhoeas , 2020, XX - Nepřiřazeno, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem (Nmap), mapa rezistentních plevelů, Smlouva o uplatnění specializované mapy s odborným obsahem - uživatel mapy: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, Hroznová 2, 656 06 Brno, IČO: 00020338, Ing. Daniel Jurečka, tel. 543 548 271, e-mail: daniel.jurecka@ukzuz.cz, datum uzavření smlouvy: 8.12.2020, Přímé ekonomické přínosy plynoucí z cílenější aplikace herbicidů a zvýšení výnosů předcházením ztrát způsobených selháním účinků herbicidů v důsledku rezistence. , C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, Brno, 21.12.2020,

HAMOUZ, P. Metody regulace zaplevelení pro precizní zemědělství, Methods of weed management for precision agriculture, site-specific weed management; population dynamics; winter wheat; winter rape, 2014, GF - Choroby, škůdci, plevely a ochrana rostlin, A - Uplatněná certifikovaná metodika, variabilní aplikace herbicidů, 88406/2014 - MZE, omezení nákladů na herbicidy v rozsahu 200 Kč/ha za rok, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Ministerstvo zemědělství České Republiky, Těšnov 17, 117 05 Praha 1, 19.12.2014,

SOUKUP, J. – KOŠNAROVÁ, P. – HAMOUZOVÁ, K. – HAMOUZ, P. – JURSÍK, M. Monitoring herbicidní rezistence a antirezistentní strategie, Herbicide resistance monitoring and anti-resistance strategies, resistance; monitoring; herbicides; management strategy, 2021, XX - Nepřiřazeno, A - Certifikovaná metodika (NmetC), monitoring herbicidní rezistence, Smlouva o uplatnění metodiky - Uživatel: Ústřední zkušební a kontrolní ústav zemědělský, Hroznová 2, 656 06 Brno, IČO:00020338, 10.2.2021, Ing. Daniel Jurečka, tel. 543 548 271, e-mail: daniel.jurecka@ukzuz.cz, snížení nákladů na regulaci plevelů, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Ústřední zkušební a kontrolní ústav zemědělský, Hroznová 2, 656 06 Brno, 15.02.2021,

JURSÍK, M. – ŠUK, J. – HAMOUZOVÁ, K. – SUCHANOVÁ, M. – HAMOUZ, P. – KOCOUREK, F. – KYSILKOVÁ, K. Optimalizace regulace plevelů v systému integrované produkce košťálové, cibulové, kořenové zeleniny a salátu, Optimization of weed control in system of integrated production of Brassica, onion, root and lettuce vegetables, herbicides; weeds; vegetables; environment; residue; MRL; competition, 2016, GF - Choroby, škůdci, plevely a ochrana rostlin, A - Uplatněná certifikovaná metodika, Regulace plevelů v zelenině, Technické parametry, Ekonomické přínosy spočívají především v efektivnějším používáním regulačních zásahů proti plevelům, které v konečném důsledku ochranu proti plevelům zlevní. , A - Výsledek využívá pouze poskytovatel, Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, 09.05.2016,

JURSÍK, M. – KOČÁREK, M. – KOLÁŘOVÁ, M. – HAMOUZ, P. – ANDR, J. Optimalizace regulace plevelů v systému integrované produkce slunečnice, Optimization of weed control in system of integrated production of sunflower, sunflower; herbicide efficacy; weed control; residue of herbicide; herbicide selectivity; environment, 2018, XX - Nepřiřazeno, A - Certifikovaná metodika (NmetC), regulace plevelů ve slunečnici, Svaz pěstitelů a zpracovatelů olejnin, Jankovcova 18, 170 00 Praha-Holešovice, IČO: 00539406, 10.10.2018, Ing. Volf, tel. 777 757 980, volf@spzo.cz, snížení nákladů na regulaci plevelů ve slunečnici a snížení zatížení prostředí herbicidy, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, Hroznová 2, 656 06 Brno, 04.12.2018,

Výzkumná zpráva obsahující utajované informace

KOŠNAROVÁ, P. – HAMOUZ, P. – KOLÁŘOVÁ, M. – SOUKUP, J. Efficacy of GF-1343, GF-2007 and GF-3313 on annual BLWs with alleged ALS resistance. MEAF, 2016. Final report on the results from small pot greenhouse experiment for Dow AgroSciences Export S.A.S.. Praha: Dow AgroSciences Export S.A.S., 2016, 61s. ISBN: neuveden,

KOŠNAROVÁ, P. – HAMOUZ, P. – KOLÁŘOVÁ, M. – SOUKUP, J. Efficacy of pyroxsulam containing formulations on populations of grass weeds with suspected ALS resistance. MEAF, 2016. Final report on the results from small pot greenhouse experiment for Dow AgroSciences Export S.A.S.. Praha: Dow AgroSciences Export S.A.S., 2016, 44s. ISBN: neuveden,

KOŠNAROVÁ, P. – HAMOUZOVÁ, K. – HAMOUZ, P. – SOUKUP, J. Occurrence and mechanisms of resistance to ALS inhibitors and synthetic auxins in problematic dicot weed in the Czech Republic. Annual report for Syngenta Limited. Praha: Syngenta Limited, 2021, 18s. ISBN: neuveden,

KOŠNAROVÁ, P. – HAMOUZOVÁ, K. – HAMOUZ, P. – SOUKUP, J. Occurrence and mechanisms of resistance to ALS inhibitors and synthetic auxins in problematic dicot weed in the Czech Republic. Annual report for Syngenta Limited.. Praha: Syngenta Limited, 2020, 21s. ISBN: neuveden,

HAMOUZ, P. Optimalizace metod regulace zaplevelení v systému precizního zemědělství. Závěrečná zpráva z projektu QI111A184. . Praha: ČZU Praha, 2015, 72s. ISBN: neuveden,

KOŠNAROVÁ, P. – HAMOUZ, P. – SOUKUP, J. Prevalence and mechanism of resistance to PSII inhibitors in Chenopodium album, Solanum nigrum and Amaranthus retroflexus in Czech Republic. Annual report for Syngenta Limited. Praha: Syngenta Limited, 2018, 62s. ISBN: neuveden,

KOŠNAROVÁ, P. – HAMOUZ, P. – SOUKUP, J. Prevalence and mechanism of resistance to PSII inhibitors in Chenopodium album, Solanum nigrum and Amaranthus retroflexus in Czech Republic. Annual report for Syngenta Limited. Praha: Syngenta Limited, 2019, 22s. ISBN: neuveden,

KOŠNAROVÁ, P. – HAMOUZ, P. – SOUKUP, J. Prevalence and mechanism of resistance to PSII inhibitors in Chenopodium album, Solanum nigrum and Amaranthus retroflexus in Czech Republic. Annual report for Syngenta Limited.. Praha: Syngenta Limited, 2017, 26s. ISBN: neuveden,

KOŠNAROVÁ, P. – HAMOUZ, P. – SOUKUP, J. Stanovení citlivosti chundelky metlice k vybraným herbicidům. Závěrečná zpráva pro Syngenta Slovakia s.r.o.. Praha: Syngenta Slovakia s.r.o., 2016, 31s. ISBN: neuveden,

Ostatní výsledky

POTOP, V. – HAMOUZ, P. – ZAHRADNIČEK, P. – TÜRKOTT, L. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); A GIS tool to evaluate the spatial evolution of hydro-thermic features during growing season of vegetable crops in Elbe River lowland (Polabi). 2012, Geographia Napocensis, roč. 6, č. 2, s. 28-39. ISSN: 1843-5920.

HAMOUZ, P. – KOLÁŘOVÁ, M. – SOUKUP, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); A new geodatabase software for the management and interpretation of data from weed surveys. 2011. In: Abstracts 2nd workshop of the EWRS working group: Weed mapping, Jokioinen, Finland, 21.-23. September 2011, s. 3.

Agrobiologické a chemickotechnologické parametry kvality sklizně cukrovky Zahradníček Josef; Ing. Hamouzová Kateřina, Ph.D.; Ing. Hamouzová Kateřina, Ph.D.; Ing. Kolářová Michaela; Ing. Hamouz Pavel, Ph.D.; Jarý Jiří, 2006

Agronomické a biotechnologické parametry doby a kvality sklizně cukrovky Zahradníček Josef; Ing. Hamouzová Kateřina, Ph.D.; Ing. Hamouzová Kateřina, Ph.D.; Ing. Kožnarová Věra, CSc.; Ing. Hamouz Pavel, Ph.D.; Jarý Jiří, 2007

Aliens on arable land prof. Ing. Soukup Josef, CSc.; Ing. Holec Josef, Ph.D.; Ing. Hamouz Pavel, Ph.D.; Ing. Tyšer Luděk, Ph.D., 2004

HOLEC, J. – SOUKUP, J. – HAMOUZOVÁ, K. – HAMOUZ, P. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Ambrosia species in the Czech Republic and the first findings of fields heavily infested with A. artemisiifolia. 2015, In: Proceedings 17th EWRS Symposium, Montpellier 23.-26. June 2015, s. 257. ISBN: 978-2-905550-41-5.

Biologie a regulace mračňáku Theophrastova (Abutilon theophrasti) v cukrovce Ing. Jursík Miroslav, Ph.D.; Ing. Holec Josef, Ph.D.; Ing. Hamouz Pavel, Ph.D., 2006

Biologie a regulace významných plevelů cukrové řepy – Bažanka roční (Mercurialis annua L.) Ing. Jursík Miroslav, Ph.D.; Ing. Holec Josef, Ph.D.; Ing. Hamouz Pavel, Ph.D.; prof. Ing. Soukup Josef, CSc., 2004

Biologie a regulace významných plevelů cukrové řepy – Mračňák Theophrastův (Abutilon theophrasti Med.) Ing. Jursík Miroslav, Ph.D.; Ing. Holec Josef, Ph.D.; Ing. Hamouz Pavel, Ph.D., 2004

Biologie a regulace významných plevelů cukrové řepy – Svízel přítula (Galium aparine L.) Ing. Jursík Miroslav, Ph.D.; Ing. Holec Josef, Ph.D.; Ing. Hamouz Pavel, Ph.D., 2005

Biology and diversity of weed beet populations under Czech conditions Ing. Hamouzová Kateřina, Ph.D.; Ing. Hamouzová Kateřina, Ph.D.; Ing. Holec Josef, Ph.D.; prof. Ing. Soukup Josef, CSc.; Landová Markéta; Ing. Hamouz Pavel, Ph.D., 2005

HOLEC, J. – JURSÍK, M. – HAMOUZ, P. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Brukvovité plevele v porostech ozimé řepky. 2012, In: Sborník 29. vyhodnocovacího semináře: Systém výroby řepky – Systém výroby slunečnice, Hluk 21.–22.11.2012, SPZO a Dolňácko Hluk, s. 53-56. ISBN: 978-80-87065-43-3.

HAMOUZ, P. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Časně jarní plevele. 2011. Syninfo, č. 1, s. 22-23.

HAMOUZ, P. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Časně jarní plevele (pokračování). 2011. Syninfo, č. 2, s. 30-31.

Changes of the weed flora during 20th century – a case study on the area of the Czech Republic Ing. Holec Josef, Ph.D.; Ing. Kolářová Michaela; prof. Ing. Soukup Josef, CSc.; Ing. Hamouz Pavel, Ph.D., 2009

Chundelka metlice (Apera spica-venti (L.) Beauv.) – Biologie, ekologie a hospodářská škodlivost. prof. Ing. Soukup Josef, CSc.; Ing. Hamouzová Kateřina, Ph.D.; Ing. Hamouzová Kateřina, Ph.D.; Ing. Hamouz Pavel, Ph.D.; Ing. Náměstek Jan, 2005

Chundelka metlice (Apera spica-venti L. Beauv.) - Regulace výskytu v polních plodinách Ing. Hamouzová Kateřina, Ph.D.; Ing. Hamouzová Kateřina, Ph.D.; prof. Ing. Soukup Josef, CSc.; Ing. Hamouz Pavel, Ph.D.; Ing. Náměstek Jan, 2005

HOLEC, J. – HAMOUZ, P. – JURSÍK, M. – BRANT, V. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Čirok (1). Charakteristika, hospodářský význam a příbuzné druhy. 2011. Agromanuál, roč. 6, č. 11-12, s. 50-52. ISSN 1801-7673.

Cross-resistance pattern to ALS inhibiting herbicides in Czech Apera spica-venti biotypes Ing. Hamouzová Kateřina, Ph.D.; Ing. Hamouzová Kateřina, Ph.D.; prof. Ing. Soukup Josef, CSc.; Ing. Hamouz Pavel, Ph.D.; Ing. Náměstek Jan, 2007

HOLEC, J. – BULEJČÍKOVÁ, P. – HAMOUZ, P. – SOUKUP, J. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Cyperus esculentus - differences in growth and tuber production between cultivated and wild forms. 2014, Julius-Kühn-Archiv, č. 443, s. 208-213. ISSN: 1868-9892.

Detection of Cirsium arvense L. in cereals using a multispectral imaging and vegetation indices Ing. Hamouz Pavel, Ph.D.; Ing. Hamouzová Kateřina, Ph.D.; Ing. Hamouzová Kateřina, Ph.D.; prof. Ing. Soukup Josef, CSc., 2009

Detection of Cirsium arvense L. in cereals using aerial multispectral imaging Ing. Pavel Hamouz, Ph.D., Ing. Kateřina Hamouzová, Ph.D., prof. Ing. Josef Soukup, CSc., 2010

HAMOUZ, P. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Diagnostika mladých rostlin plevelů v praxi (11) - Rdesno blešník, rdesno červivec a rdesno peprník. 2013, Agromanuál, roč. 8, č. 2, s. 14-15. ISSN: 1801-7673.

HAMOUZ, P. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Diagnostika mladých rostlin plevelů v praxi (12) – Violka rolní, rozrazil perský a rozrazil lesklý. 2013, Agromanuál, roč. 8, č. 4, s. 14-15. ISSN: 1801-7673.

HAMOUZ, P. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Diagnostika mladých rostlin plevelů v praxi (13) – Úhorník mnohodílný a zemědým lékařský. 2013, Agromanuál, roč. 8, č. 5, s. 12-13. ISSN: 1801-7673.

HAMOUZ, P. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Diagnostika mladých rostlin plevelů v praxi (14) – Svlačec rolní a opletka obecná. 2013, Agromanuál, roč. 8, č. 6, s. 8-9. ISSN: 1801-7673.

HAMOUZ, P. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Diagnostika mladých rostlin plevelů v praxi (15) – Pampeliška (sekce Ruderalia) a locika kompasová. 2013, Agromanuál, roč. 8, č. 7, s. 8-9. ISSN: 1801-7673.

HAMOUZ, P. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Diagnostika mladých rostlin plevelů v praxi (16) – Durman obecný, lilek černý a blín černý. 2013, Agromanuál, roč. 8, č. 8, s. 8-9. ISSN: 1801-7673.

Diagnostika plevelů v počátečních fázích růstu - ozimé plevele Ing. Hamouz Pavel, Ph.D., 2007

Diagnostika plevelů v počátečních fázích růstu – časné jarní plevele Ing. Hamouz Pavel, Ph.D., 2007

Diagnostika plevelů v počátečních fázích růstu – pozdní jarní plevele Ing. Hamouz Pavel, Ph.D., 2007

Differences in colonization behaviour of two annual Solanum species – S. physalifolium and S. villosum Ing. Holec Josef, Ph.D.; prof. Ing. Soukup Josef, CSc.; Ing. Jursík Miroslav, Ph.D.; Ing. Hamouz Pavel, Ph.D., 2006

Differences in sensitivity to glyphosate of common weeds in maize in temperate zone prof. Ing. Soukup Josef, CSc.; Ing. Hamouzová Kateřina, Ph.D.; Ing. Hamouzová Kateřina, Ph.D.; Ing. Hamouz Pavel, Ph.D.; Ing. Jursík Miroslav, Ph.D., 2007

HAMOUZ, P. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Effect of site-specific weed management on crop yield and weed populations. 2015, In: Proceedings EWRS Workshop - Optimizing herbicide use in an Integrated Weed Management (IWM) context, Heraklion, Crete 5.-7. March 2015, s. 15. ISBN: 978-618-81865-0-7.

JURSÍK, M. – KOČÁREK, M. – HAMOUZ, P. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Environmentální zátěž herbicidů a její kvantifikace. 2015, Agromanuál, roč. 10, č. 2, s. 28-31. ISSN: 1801-7673.

Evaluation of the biology, geographical distribution and identification of herbicide resistance status in Apera spica-venti in the Czech Republic and development of solutions for its control prof. Ing. Soukup Josef, CSc.; Ing. Hamouzová Kateřina, Ph.D.; Ing. Hamouzová Kateřina, Ph.D.; Ing. Hamouz Pavel, Ph.D.; Ing. Jursík Miroslav, Ph.D.; Ing. Náměstek Jan; Dr. Ing. Salava Jaroslav, 2006

Evaluation of weed distribution and weed spatial stability for precision farming Ing. Hamouz Pavel, Ph.D.; prof. Ing. Soukup Josef, CSc.; Ing. Hamouzová Kateřina, Ph.D.; Ing. Hamouzová Kateřina, Ph.D.; Ing. Holec Josef, Ph.D., 2005

Field-scale variability of weediness on arable land Ing. Hamouz Pavel, Ph.D.; prof. Ing. Soukup Josef, CSc.; Ing. Holec Josef, Ph.D.; Ing. Jursík Miroslav, Ph.D., 2004

Field–scale variability of weed distribution on arable land Ing. Hamouz Pavel, Ph.D.; prof. Ing. Soukup Josef, CSc.; Ing. Holec Josef, Ph.D.; Ing. Hamouzová Kateřina, Ph.D.; Ing. Hamouzová Kateřina, Ph.D., 2004

KOLÁŘOVÁ, M. – TYŠER, L. – SOUKUP, J. – HAMOUZ, P. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Gamma diversity of arable weeds in the Czech Republic. 2011. In: Abstracts 2nd workshop of the EWRS working group: Weed mapping, Jokioinen, Finland, 21.-23. September 2011, s. 2.

HOLEC, J. – JURSÍK, M. – HAMOUZ, P. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Hulevník Loeselův. Lokálně významný a potenciálně škodlivý plevel v porostech ozimé řepky. 2013, Agromanuál, roč. 8, č. 5, s. 14-15. ISSN: 1801-7673.

Influence of soil pH, rainfall, dosage, and application timing of herbicide Merlin 750 WG (isoxaflutole) on phytotoxicity level in maize (Zea mays L.). prof. Ing. Soukup Josef, CSc.; Ing. Jursík Miroslav, Ph.D.; Ing. Hamouz Pavel, Ph.D.; Ing. Holec Josef, Ph.D., 2004