×
Ing. Pavel Hamouz, Ph.D.
banner

Životopis

Od roku 2002 zaměstnán jako technický pracovník, později jako odborný asistent na ČZU, Katedra agroekologie a biometeorologie, FAPPZ.

2005                Obhájena doktorská disertační práce.

1999-2002      Doktorské  studium - Česká zemědělská univerzita v Praze, Agronomická fakulta. Studium oboru Obecná produkce rostlinná. Téma disertační práce: Optimalizace ochrany proti plevelům v závislosti na nerovnoměrnosti jejich výskytu na pozemku. Státní doktorská zkouška složena v roce 2002.

1994-1999      Česká zemědělská univerzita v Praze, Agronomická fakulta. Inženýrské studium oboru Fytopatologie. Téma diplomové práce: Studium biologie a rozšíření a možnosti hubení bažanky roční.

1990-1994:     SZeŠ Rakovník

Všeobecné středoškolské vzdělání, v roce 1994 ukončeno maturitou.

Odborná praxe:

2001: Studijní pobyt na Universitě v Bonnu, SRN. Délka pobytu 5 měsíců.

 

Odborné zaměření:

Herbologie, precizní hospodaření, mapování variability výskytu plevelů na zemědělské půdě, biologie plevelů.