×
doc. Ing. Aleš Hanč, Ph.D.
banner

Granty

Uplatnění kompostů z různých výrobních technologií s podílem bioodpadu a čistírenských kalů vzhledem o obsahu a mobilitě rizikových látek

CIGA, 2005-2006

Změna mobility rizikových prvků během kompostování

GA FAPPZ, 2006-2006

Optimalizace technologie faremního vermikompostování 

Ministerstvo zemědělství ČR, 2009-2013

Legislativní podklady pro větší uplatnění kompostů, zejména vermikompostů, na zemědělskou půdu

Ministerstvo zemědělství ČR, 2015-2018

Výzkumná a publikační činnost studentů v agroenvironmentální oblasti

GA FAPPZ, 2017-2018

Využití vermikompostování k eliminaci mikropolutantů za účelem bezpečné aplikace čistírenského kalu na zemědělskou půdu

Ministerstvo zemědělství ČR, 2019-2023

Výzkumná a publikační činnost studentů v oblasti udržitelného hospodaření s přírodními zdroji

GA FAPPZ, 2019-2020

Výzkumná a publikační činnost studentů v oblasti polutantů životního prostředí

GA FAPPZ, 2021-2022